.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   22 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./320 03 ส.ค. 2561   ขอเทคอนกรีตด้านหน้าศาลปู่แสงทั้งหมดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./319 03 ส.ค. 2561   ขอปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างศาลปู่แสง ก่ออิฐบนพื้นตลอดแนวรั้วด้านติดกับสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู เพื่อกันน้ำไหลเข้าพื้นภายในศาลปู่แสง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1361 03 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านอยู่เย็น หน้าบ้านเลขที่ 244/9 หมู่บ้านอยู่เย็น ซอยมิตรภาพ 16 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./317 03 ส.ค. 2561   ขอติดตั้งกระจกนูน บริเวณ เลขที่ 666/25 ซอยเมตตา เพ้งเนื้อเกาหลี ถ.กลางเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./318 03 ส.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 666/29 ซอยเมตตา ถ.กลางเมือง หนองแวงเมืองเก่า 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1360 03 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 3/553 ปากซอย 4 การเคหะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1359 03 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยพัทยา 1 ท้ายซอย ซ้าย - ขวา ตลอดสาย 2.ซอยพัทยา 7 หน้าบ้านเลขที่ 86/6 3. หน้าบ้านเลขที่ 76/18 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1358 03 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 666/347 ซอยเมตตา ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./411 03 ส.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ซอย 10 ซอยเรือนจำ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./058 03 ส.ค. 2561   รถขนดินมีฝุ่นดิน ไม่มีรถน้ำมาราด ทำให้ร้านอาหารบ้านเรือนได้รับความเดือดร้อน จัดการด่วน
อส./260 03 ส.ค. 2561   เสียงดังรบกวน จากการเปิดเพลงออกกำลังกาย บริเวณบึงหนองแวงตราชู ริมถนน เริ่มตั้างแต่ 19.00 - 20.00 น ของทุกวัน เปิดเพลงและร้องเสียงดัง เปิดทีวี หรือคุยกันไม่ได้ยิน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./316 03 ส.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณหลังโรงเรียนโนนทัน มีกิ่งไม้ยื่นออกมากลางถนน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./315 03 ส.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ จากหน้าวัดวุฒาราม - ถนนรื่นรมย์ ประมาณ 3 จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1357 03 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ ถ.ศรีจันทร์ ซอย 17 เสาแรก และเสาที่ 2 จำนวน 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./410 03 ส.ค. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.วุฒาราม ซอย 6 ถ.รื่นรมย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./258 03 ส.ค. 2561   ขอให้เก็บขยะ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 10 ตลอดทั้งซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./313 03 ส.ค. 2561   แจ้งตัดต้นไม้1ต้นที่ซอยชัชวาลย์หน้าบ้านเลขที่670/50สูงมากลมแรงอันตรายใกล้สายไฟ สำนักการช่าง
ท./409 03 ส.ค. 2561   แจ้งฝาท่อชำรุดและฉากรองรับฝาบ่อชำรุดที่ซชัชวาลย์หน้าบ้านเลขที่670/52หรืออู่ชัชวาลย์จำนวน2จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./259 03 ส.ค. 2561   รบกวนทางเทศบาลมาจับสุนัขจรจัด สืบเนื่องมาจากมีสุนัขจรจัดมาอาศัยอยู่ที่ ศูนย์กรจายสินค้าดัขมิลล์ ซึ่งเป็นที่จำหน่ายอาหาร สร้างความสกปรกอย่างมาก จึงอยากขอให้ทางเทศบาลมาจับไปคะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1356 02 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้างซอย 10 เสาที่ 3 ดอนหญ้านาง 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1355 02 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 1.เสาที่ 3,4 ซอยสวัสดี 1 นับจากปากซอย หน้าบ้านธนะสถิตย์ คือจุดชำรุด และเสาถัดไป หน้าบ้านเลขที่ 105/3 ตรงข้ามโกดังมะขาม ชุมชนหนองแวงตราชู เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./043 02 ส.ค. 2561   ตรวจสอบการปล่อยน้ำระบายออกจากคอนโดมิเนียม สู่ถนนสาธารณะ บริเวณรอยต่อ ระหว่างถนนมิตรภาพ กับถนนปรีชาประสิทธิ์ ชุมชนสามเหลี่ยม 5 สำนักการช่าง
ฟ./1352 02 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับเส้นถนนหลังหอกาญจนาภิเษก หน้าร้านสมูท(Smooth)จนถึงร้านฮิปโป เป็นหลอดนีออน 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1353 02 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับตลอดสายจากแยกถนนอำมาตยืถึงถนนพิมพสุต เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./257 02 ส.ค. 2561   นำสุนัขออกมาถ่ายอุจจาระ หน้าบ้านคนอื่น เช้า - เย็น บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 26/5 ถ.โพธิสาร ชุมชนโนนทัน 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./408 02 ส.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ถนนมะลิวัลย์ซอย 9 หน้าตลาดสามเหลี่ยม จำนวน 3 ฝา และซอยศรีมารัตน์ 1/5 ซอยวิเศษ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./325 02 ส.ค. 2561   ทางจักรยานทุ่งสร้างดีมากครับ ควรมีป้ายแนะนำการใช้พื้นที่ร่วมตัว และสิ่งที่น่ากลัวคือใส่หูฟังออกกำลังกายครับมันจะเกิดอุบตัติเหตุง่่ายครับ สำนักการช่าง
ถ./130 02 ส.ค. 2561   ถนนชำรุด บริเวณ ซอยเทพผาสุข ถ.กัลปพฤกษ์ สามเหลี่ยม 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./312 02 ส.ค. 2561   ขอติดตั้งกระจกนูน บริเวณ ที่ทำการชุมชน หลังศูนย์ราชการ 2 จำนวน 3 จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./311 02 ส.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนเกาะกลางที่ทำการชุมชน บขส. ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500]