.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   22 มกราคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./237 20 เม.ย. 2561   ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 12 จะมีซอยไกรเลิศ เวลาฝนตกจะมีน้ำขัง และซอยเล็กอีกหนึ่งซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./803 20 เม.ย. 2561   ไฟถนนส่องสว่างขนาดยาว จำนวน 1 หลอด กระพริบ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./801 20 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยดอกคูณ 1 แยก 1 จำนวน 1 จุด แยก 2 จำนวน 2 จุด แยก 3 จำนวน 1จุด และแยก 4 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./152 20 เม.ย. 2561   ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ต้นไม้หน้าบ้านเลขที่ 194/223 ซอย 14 ยื่นออกหน้าบ้านไปพันกับสายไฟฟ้า โทรศัพท์และสายสัญญาณอื่น ๆ ตามแนวสายไฟฟ้าตามถนน เกรงว่าจะเกิดอันตราย ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการตัดให้ด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./800 20 เม.ย. 2561   ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนไม่ติด 4 หลอดดังนี้ ซอย 5 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/37 และ 194/40 ซอย 8 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/310 และ194/125 ซอย 14 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/125 ปากซอยโพธิ์ทอง 2 ต้นทั้งฝั่งซ้ายและขวา ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./151 19 เม.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ พันสายไฟ ซอย ศรีจันทร์29ทั้งซอย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./799 19 เม.ย. 2561   สายไฟขาดและช็อต ซอย ศรีจันทร์29 ต้นที่3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./798 19 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ 1หลอด ซอยเทพผาสุก อู่หารช่างกล บริเวณ แถวบริษัทสามเหลี่ยมคาร์แคร์ ซอยโลตัสเล็ก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./236 19 เม.ย. 2561   ดูดลอกท่อ บริเวณตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./797 19 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าชำรุด 1 จุด ตามแผนที่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./796 19 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่ 596/1-596/50 596/80-596/100 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./794 19 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ ปากซอยโพธิสาร29 2ถนนฉิมพลีหน้าบ้านเลขที่ 37/1 3ถนนฉิมพลีปากซอยโพธิสาร25 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./235 19 เม.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำแตกระหว่าง หน้าร้านสักลายกับร้านยูบาร์ ถนนประชา สำราญ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./087 19 เม.ย. 2561   ทางเท้าชำรุด การไฟฟ้าตั้งเสาไฟใหม่ ทำให้ทางเท้าชำรุด ท่อระบายน้ำออกบ้านหน้าบ้านเลขที่ 168/5 บ้านนางหนูเผือก จำปางาม เวลาฝนตกน้ำไม่ไหล ถนนกัลปพฤกษ์ ติดกับ หจก.ไทย ไทย ศูนย์ล้อ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./234 19 เม.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน หน้าบ้านเลขที่ 168/5 บ้านนางหนูเผือก จำปางาม ถนนกัลปพฤกษ์ ติดกลับ หจก.ไทย ไทย ศูนย์ล้อ หน้าบ้านตู้น้ำหยอดเหรียญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./795 19 เม.ย. 2561   หลอดไฟในซอยประชาสโมสร 29 ช่วงก่อนจะถึง 5 แยก บ้านบะขามใช้งานไม่ได้ หลอดไฟไม่ติด ตั้งแต่ช่วงหน้าร้านขายของชำยายวาสไปจนถึงห้าแยกบ้านบะขาม ประมาณ 3-4 หลอด โดยในช่วงกลางคืนจะมืด เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ช่วยส่งช่างที่เก่งๆมาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ด้วยนะครับ เพราะที่ผ่านมาเคยมีช่างมาซ่อมแล้วประมาณ 3-4 วันก็จะดับไปอีก ขอซ่อมให้ใช้งานได้แล้วซัก 1-2 ปี ค่อยเป็นอีก จะดีมากๆเลยนะครับ ขอบคุณคับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./155 18 เม.ย. 2561   กลิ่นเล้าไก่รบกวน บริเวณ ซอยอนาัมย 2 เคยร้องเรียนไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./793 18 เม.ย. 2561   เก็บสายไฟ บริเวณ ตรงข้ามสถานีทดลองข้าว หัวโค้งถนนกัลปพฤกษ์ สายไฟหย่อนคล้อยลงมามาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./792 18 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับในซอยร่วมใจพัฒนา ฝั่งตรงข้ามตลาดหนองใหญ่ ไฟดับอยู่ตรงข้ามศาลต้นโพธิ์ในหมู่บ้านร่มโพธิ์สามัคคี ถนนศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./791 18 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ไฟสปอร์ตไลท์ ห้องน้ำสวนสาธารณ 200 ปี บึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./233 18 เม.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 592/23 ซอยหน้าเมือง 17 ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./232 18 เม.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริวณ ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 8 บ้านพักคนชรา และศรีมารัตน์ 1/5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./150 18 เม.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ สาวนสาธารณบึงหนองแวงตราชู 1 ใบต้นปาล์ม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./154 18 เม.ย. 2561   ขอถังขยะ บริเวณ ทางโค้งศาลปู่แสง ถังขยะหายไป ทำให้ไม่เพียงพอ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./790 18 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 256/66 ถ.อนามัยซอย 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./789 18 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยศรีจันทร์ 31 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./788 18 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสันติสุข ถ.เทพผาสุข ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 9 ซอยบ้านพักคนชรา จำนวน 2 จุด ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 7 และตลาดน้อย ซอยศรีมารัตน์1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./049 18 เม.ย. 2561   มีร้าน เบียร์วุ้น เหล้าปั่น มาเปิดหน้าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เปิดเพลงเสียงดัง ทำเป็นร้านผับ บาร์ มีขี้เหล้ามั่วสุม หน้าสถานศึกษา ก่อนสงกรานต์ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง ส่วนงานเปิดร้านลักษณะนี้แล้ว โทรแจ้ง 191 หลายรอบ เพราะทำเป็นร้านเสียงดัง มั่วสุมของขี้เหล้า ร้านนี้จะเปิดกลางคืน ปิดตอนกลางวัน ประเด็นคือ 1. มีการจัดโซนนิ่งร้านแบบนี้ แต่ทำไมมาเปิดหน้าสถานศึกษาได้ 2. หรือร้านแบบนี้สามารถเปิดได้ทั่วไปหมดในขอนแก่นค่ะ 3. ร้านนี้ทำมาหากินบนความเดือดร้อนของชาวบ้าน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./787 18 เม.ย. 2561   กรุณาซ่อมไฟฟ้าสาธารณะจากถนนเทพารักษ์ยาวไปถนนหน้าศูนย์ราชการ ไฟถนนดับหลายหลอดทำให้มืดมากสัญจรรำบาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./153 18 เม.ย. 2561   มีร้าน เบียร์วุ้น เหล้าปั่น มาเปิดหน้าวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เปิดเพลงเสียงดัง ทำเป็นร้านผับ บาร์ มีขี้เหล้ามั่วสุม หน้าสถานศึกษา ก่อนสงกรานต์ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลเมือง ส่วนงานเปิดร้านลักษณะนี้แล้ว โทรแจ้ง 191 หลายรอบ เพราะทำเป็นร้านเสียงดัง มั่วสุมของขี้เหล้า ร้านนี้จะเปิดกลางคืน ปิดตอนกลางวัน ประเด็นคือ 1. มีการจัดโซนนิ่งร้านแบบนี้ แต่ทำไมมาเปิดหน้าสถานศึกษาได้ 2. หรือร้านแบบนี้สามารถเปิดได้ทั่วไปหมดในขอนแก่นค่ะ 3. ร้านนี้ทำมาหากินบนความเดือดร้อนของชาวบ้าน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462]