.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   22 กรกฎาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1392 13 ก.ย. 2560   เปลี่ยนหลอดไฟสว่าง 1. ถ.อนามัย ซอย 5 1 หลอด เสาที่ 3 จากต้นวอย 2. ถ.อนามัย ซอย 4 1 หลอด เสาที่ 2 จากต้นวอย 3.ถ.อนามัย 2 หลอด เสาที่ 1 และ 2 จากต้นซอยทางถนนโพธิสาร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./465 12 ก.ย. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตันหน้าบ้านเลขที่ 108/23 ถนนมิตรภาพ ตรงข้ามสนามเทนนิสศรีชาพันธ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./464 12 ก.ย. 2560   ขอวัสดุท่อระบายน้ำ บริเวณ ชุมชนโนนชัย 3 ถ.ราษฎร์ครนึง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./191 12 ก.ย. 2560   ถนนชำรุด บริเวณ ถนนหน้าโรงเรียน บ้านศรีฐาน ปากซอยเวชพงษ์ 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1391 12 ก.ย. 2560   ขอความกรุณาช่วยมาเปลี่ยนหลอดไฟในซอยต้นแรกให้ด้วยครับ เนื่องจากเสื่อมสภาพไม่สว่างเท่าที่ควร ขอบคุณครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./354 12 ก.ย. 2560   ขอความกรุณาช่วยมาตัดแต่งกิ่งต้นมะขามข้างหอพักให้ด้วยครับ เกรงว่าจะหักโค่นล้มทับสายไฟและบ้านเรือนได้และไม่สามารถขึ้นตัดเองได้ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1390 12 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยก ถ.รื่นรมย์ ตัดกับ ถ.หน้าเมือง จุดเก็บเงินมอเตอร์ไซด์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1389 12 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หมอชาญอุทิศ ถ.ศรีมารัตน์ ถ.สันติสุข รวม 6 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1388 12 ก.ย. 2560   ขอติดตั้งไฟฟ้า เพิ่ม บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 7 สามเหลี่ยม 1 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1387 12 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หอพักชนะพล ถ.บ้านกอกซอย 8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./080 12 ก.ย. 2560   รถมอเตอร์ไซด์บริเวณหน้าเซนทรัลจอดรถขวางการจราจร จอดบนเลนถนน 1 เลนทำให้การสัญจรบริเวณนั้นไม่สะดวกเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ อันตราย สำนักปลัดเทศบาล
ท./463 12 ก.ย. 2560   ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยกลางเมือง 9 หนองแวงเมืองเก่า 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./291 11 ก.ย. 2560   ขอถังขยะ เนื่องจากแตกและชำรุดมาก บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 10 ซอยมหามกุฏ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1385 11 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 4 ตั้งแต่หน้าโรงน้ำแข็ง มิตรภาพ ถึงศาลเจ้าปู่เงิน กลางซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1386 11 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 47/13 หมู่บ้านวชิรธานี เยื้องสุพรรณิการ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./460 11 ก.ย. 2560   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ถ.ชาตะผดุง 14 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1384 11 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ และเปลี่ยนโคม บริเวณ ถ.บ้านกอกวอย 6 จำนวน 6 ชุด ขอเปลี่ยนใหม่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./080 11 ก.ย. 2560   ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 56/3 ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 1
ฟ./1383 11 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 49/52 ข้างบ้านเลขที่ 49/17 ซอยสุขสบาย 6 ตอนปลาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1382 11 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 232/104 และซอยโพธิ์ทองจะไฟฟ้าดับ ตลอดซอย มีหลายจุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./289 11 ก.ย. 2560   เก็บกิ่งไม้ ใบไม้ บริเวณ หน้าร้านขายผัดไท ถ.ชวนชื่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./078 11 ก.ย. 2560   จัดระเบียบแม่ค้าตั้งวางขายของบนถนนสาธารณะหน้าร้านขายยาก้าวไกลตรงข้ามหน้าเซเว่นสาขาอดุลยวนาราม สำนักปลัดเทศบาล
อส./288 11 ก.ย. 2560   ขอถังขยะ บริเวณ ถ.หลังเมือง 2/8 ตัด ถ.ชีท่าขอน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./287 11 ก.ย. 2560   ขอถังขยะ จำนวน 1 ถัง บริเวณ หน้าร้านเจ๊ตุ๊ก คาร์แคร์ ใกล้ปั๊มแก๊ส ชุมชนชัยณรงค์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./461 11 ก.ย. 2560   ฝาท่อระบายน้ำแตกและชำรุด2จุดบริเวณหน้าหอพระชัย ในซอยพระชัย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./459 11 ก.ย. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ในซอยศรีจันทร์ 11/4 ในแก่นคำเก่า ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อท./079 11 ก.ย. 2560   ตรวจสอบหอSorrentoทำทางลาดติดไหล่ถนนและเอาแท่งปูนมากั้นอยู่ในซอยร้านขนมปังรักเนย ทำให้กีดขวางทางจราจรมีอุบัติเหตุรถจักยานยนต์ชนล้มหลายคันแล้ว สำนักปลัดเทศบาล
ถ./190 11 ก.ย. 2560   ฟุตบาตแตกชำรุดหน้าร้านซุงต๋าผ้าม่าน ถนนหน้าเมือง หลังตลาดสดเทศบาล ติดต่อร้านซุงต๋า เบอร์โทร 043-226515 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./290 11 ก.ย. 2560   ตามที่แจ้ง อส/277 ลว 17 สค 60 พื้นที่ชุมชนเจ้าพ่อทองสุข หมู่บ้านไทยประเสิร์ฐ หลังตลาด อ.จิระ บ้านเลขที่ 49/20 ถนนพิมพสุต ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่มีแม่ค้านำหนังไก่มาทอดขาย ส่งกลิ่นเหม็นจากน้ำมันทอดไก่ ทำให้มลภาวะเป็นพิษ โดยจะทำการทอดตั้งแต่เวลาประมาณ 02.00 น. เรื่อยมา จนเวลาบ่าย อยากจะรบกวนหน่วยงานของรัฐเข้ามาตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขอีกครั้ง จักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1381 11 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 41 และซอยศิริสุข ถ.ศรีจันทร์39 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]