.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   22 กรกฎาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1410 15 ก.ย. 2560   ระบบไฟฟ้าหมุ่บ้านจอมพล จะติดประมาณ ค่ำช่วงเที่ยงคืน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1409 15 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 14 ทางเข้าแฟลตตำรว เสาที่ 2 และปากทางเข้าพอดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1408 15 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนแฟลตตำรวจ ตรงบ้านเลขที่ 191/46 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1407 15 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 49/46 หมู่บ้านไทยประเสริฐ ถ.พิมพสุต ซอย 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./359 15 ก.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้บริเวณถนนศรีจันทร์ ซอย 7 หน้าเซนเตอร์พอยด์ เลยหัวมุมสี่แยกเตียวฮง ถนนศรีจันทร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1406 15 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หน้าเมือง ซอย 7 ตลอดซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1405 15 ก.ย. 2560   ขอโคมไฟส่องสว่างใหม่ บริเวณ 1.ถนนหมอชาญอุทิศช่วงโกดัง 2.ซอยสวัสดีตรงข้าม หมู่บ้าน VIP กรีน 11 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ถ./193 15 ก.ย. 2560   ถนนชำรุด บริเวณ ถนนหลังชุมชนธารทิพย์ หลังโรงแรมอวานี จำนวน 2 จุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./468 15 ก.ย. 2560   มีน้้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำตัน บริเวณถนนเหล่านาดี หน้าบริษัทขอนแก่นแหอวน จำกัด ข้างทางรถไฟ เกิดความไม่สะดวกและอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./358 14 ก.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวร วัดป่าวิเวิกธรรม ถ.ศรีจันทร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1403 14 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามเลขที่ 200/243 ถ.แสงตะวันช่วงที่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1402 14 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 184/8 ถ.ชาตะผดุง ซอย 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1401 14 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยราชสิทธิ์ ตัด ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ที่ 23/3 หน้าบ้านเลขที่ 211/41 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1400 14 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 227/90 และ 211/19 ซอยหลังศูนย์ราชการ 14 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1399 14 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวร ตรงข้ามเลขที่ 171/226 ถ.ประชาสโมสร 25 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1398 14 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กลางเมือง 21 คุ้มวัดกลาง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./467 14 ก.ย. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซอยหน้าเมือง 3/ 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1397 14 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 4 ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./466 14 ก.ย. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1 ซอยกลางเมือง 9 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1396 14 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหน้าเมือง 3/1 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1395 14 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยเหล่านาดี 4 หมู่บ้านนักกีฬา 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1394 14 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าขัดข้อง หลอดนีออน บริเวณ เลขที่ 645/5 ซอยเหล่านาดี 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./292 14 ก.ย. 2560   ชุมชนเจ้าพ่อเกษม คนกวาดถนน ที่ได้รับสัญญาจ้างเหมา ไม่ปฎิบัติตามระเบียบสัญญาจ้าง จึงอยากให้มีการตรวจสอบ เช่นซอยสุภธีระ ถนนห้าพฤศจิกา ซอยหน้าเมือง 27 กวาดขยะไม่ทุกวัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./081 14 ก.ย. 2560   ร้านค้า วางสินค้ารุกล้ำทางสาธารณะ ทำให้ไม่มีทางเดินและมีรถจอดส่งสินค้าทำให้รถติด ไม่เห็นใจคนเดินเลย ร้านจะอยู่ทางซ้ายมือเลยวัดบ้านตูมแต่ยังไม่ถึงโรงเรียน สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1404 14 ก.ย. 2560   ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ซอย 16 ไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนที่เสาต้นแรกปากซอยไม่ติด ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./192 13 ก.ย. 2560   เอาลูกระนาดออก บริเวณ สามแยกบ้านโนนทัน ซอยชาตะผดุง 22 บริเวณสามแยกพอดี ลูกระนาดสูง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./357 13 ก.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่124/86 ซอยศรีจันทร์ 43 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./356 13 ก.ย. 2560   ตัดกิ่งต้นไม้ยื่นเข้ามาหาตัวบ้าน บริเวณ เลขที่ 74/6 ถ.หลังเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1393 13 ก.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ ซอยประชาสโมสร 48 ซอย 50 ซอย 52 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./355 13 ก.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยหน้าเมือง 17 หน้าร้าหอยทอด และตลอดทั้งซอย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]