.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   23 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./374 04 ม.ค. 2561   ไฟฟ้าดับตลอดสายถนน ห้าพฤศจิกา มืดมากค่ะ กรุณาแก้ไขให้เร่งด่วนด้วยค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./072 04 ม.ค. 2561   ขอรถเกรด สนามกีฬา สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./371 04 ม.ค. 2561   ไฟฟ้าดับถนน ไฟโคมใหญ่ ดับ ประมาณ 10 โคม ปากซอยเหล่าน่าดี12 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./369 04 ม.ค. 2561   ไฟดับ ตรงคอกม้าผู้กอง ซอย 11 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./370 04 ม.ค. 2561   ขอติดตั้งโคมไฟ ซอยศรีจันทร์14 ท้ายซอย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./372 03 ม.ค. 2561   หลอดไฟส่องสว่างในซอยไม่ติดทั้งซอยรบกวนช่วยเข้ามาตรวจสอบด้วยครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./100 03 ม.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำบนทางเท้า หน้า บสก. ชำรุดแตกหัก เกรงว่าจะเกิดอันตราย สามารถเข้าดูรายละเอียดรูปถ่ายและพิกัดได้ที่ https://punmuang.greenworld.or.th/obstacles/report_to_organization/788 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./367 03 ม.ค. 2561   ไฟดับตรงบ้านเลขที่ 115/23 และ115/7 และ116/24 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./368 03 ม.ค. 2561   เปลี่ยนชุดไฟใหม่ หน้าบ้านเลขที่ 222/138 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./366 03 ม.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 26/5 ซอย โพธิสาร19 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./365 03 ม.ค. 2561   ไฟดับบริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 117/51 ซอย ทุ่งทอง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./099 03 ม.ค. 2561   ฝาปิดร่องน้ำที่ถนนแตกหน้าก่อสุขอพาร์ทเม้นท์แลซอเรนโตโฮเต็ลจะอันตรายต่อคนและยานพาหนะที่ผ่านไปมา(ซึ่งมีจำนวนมาก) เรื่องด่วน. ขอบคุณครับ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./044 03 ม.ค. 2561   ถนนชำรุดบริเวณ ตรงข้ามแบงค์ชาติเก่า ถ.กลางเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./069 03 ม.ค. 2561   ขอรถดันขยะแหละหญ้า ซอย ชาตะผดุง15 และ 6 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./061 03 ม.ค. 2561   ขอถังขยะ แทนถังเก่าและตรงที่ไม่มี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./071 03 ม.ค. 2561   ขอวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงศาลเจ้าปู่ร่มเย็น ปูน15 ถุง ทราย2คิว หิน2คิว ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./070 03 ม.ค. 2561   ขอพันธุ์กล้าดอกไม้ ปลูกแทนดอกดาวเรือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./364 03 ม.ค. 2561   ไฟฟ้าดับในซอย9 จำนวน 2 หลอด ถนนราชฏร์คนึง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./362 29 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ คุ้มดอนเงิน ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./068 29 ธ.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 69/9 ซอยศรีจันทร์ 13 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./360 29 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนสาธารณะ หลังโรงเรียนเทคนิค เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./359 29 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ถ.รื่นรมย์ โต้รุ่ง ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./358 29 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เทพดำเนินตลอดสาย หนองแวงเมืองเก่า 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./361 29 ธ.ค. 2560   เพิ่มเติม เปลี่ยนหลอดส่องสว่างที่ ซอยมิตรภาพ15 หลอดหน้าปากซอย 1 หลอด และ หน้าบ้านเลขที่ 98/36 จำนวน 1 หลอด รวมเป็น 2 หลอด ขอบคุณครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./363 28 ธ.ค. 2560   ขอซ๋อมไฟฟ้าไม่ติดตามแผนที่ขอบคุณครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./357 28 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ สามแยกหน้าร้านขายของเก่า ถ.โพธิสาร เลี้ยวซ้ายไป ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./098 28 ธ.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ด้านข้าง ของก่อสุข อพาร์ทเม้นต์ กังสดาล ตรงข้ามโซเรนโต้ ไปทำแล้วยุบลงไปอีก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./356 28 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศิลปสนิท ซอย 8 หลอดนีออน ติดบ้านเลขที่ 46/45 และตรงข้าม เลขที่ 121/38 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./355 28 ธ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ประตูเมรุ วัดศรีจันทร์ จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./097 28 ธ.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยร้านเทเลวิช ถ.หน้าเมือง 7 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425]