.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   14 สิงหาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1280 17 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 169/275 ถ.ชาตะผดุง ตัด ถนนประชาสโมสร ทุ่งสร้างพัฒนา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1279 17 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ปรีชาประสิทธิ์ ตัด ถ.ศิลปสนิท 3 และซอยหลังชลประทาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1278 17 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ วัดป่าศิริวันวนาราม และชุมชนหนองใหญ่ 3 จำนวน 9 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./385 17 ก.ค. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าบ้านเลขที่202/99 ซอยศรีมารัตน์34 สำนักการช่าง
ท./384 17 ก.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 594/12-13 ซอยหนองวัด 3 หอพักอยู่สุข สำนักการช่าง
ฟ./1277 17 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ซอย 41 ชุมชนหนองใหญ่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1276 17 ก.ค. 2561   ขอเพิ่มไฟฟ้า บริเวณ เลขที่ 194/28 ตรอกกันยาสามัคคี ถ.ประชาสโมสร 22 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1275 17 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนท้ายชุมชน และ ถ.ชาตะผดุงซอย 20 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./296 17 ก.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร 22 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1274 17 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 26/5 ถ.โพธิสาร ซอย 19 และนานาแอนติก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1281 17 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับตลอดสายในซอยเซ็นปอลส์/ ถนนอำมาตย์/ และซอย ห้าพฤศจิกา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1273 17 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชุมชนร่วมใจพัฒนา ซอย 23 ซอย 24 ซอย 24/1 ถ.แก่นตูมประชาราษฎร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1272 17 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวีรวรรณ ถ.หน้าเมือง 9 และซอยที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./295 17 ก.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยวีรวรรณ ถนนหน้าเมือง 9 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1271 17 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง 23/2 เป็นสามแยก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./383 17 ก.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำยุบ อันตรายมากที่ซอยเหล่านาดี12 ห่างจากปากซอยประมาณ70 เมตร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./246 17 ก.ค. 2561   มีสุนัขจรจัดเข้ามาใช้พื้นที่ภายในหมู่บ้าน แจ้งเทศบาลเมืองเก่าแล้วไ่ม่มีหน่วยงานที่จับสุนัขจรจัด สาเหตุมาจากไล่กัดเด็กๆที่ไปใช้สนามกีฬาและคุ้ยถังขยะตามบ้านต่างๆของลูกบ้าน สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./066 17 ก.ค. 2561   โรงกลึงสมบูรณ์ หน้าปากซอยประชาสโมสร 27 1. ประกอบกิจการ วางสิ่งของ กีดขวาง ภายในซอย 2. จอดรถกีดขวางทางเข้าออก (จอดรถภายในซอย) ซึ่งซอยแคบรถสวนทางการไม่ได้อยุ่แล้ว 3. ปล่อยสุนัขเข้ามาขี้ ภายในซอย สำนักปลัดเทศบาล
อช./293 17 ก.ค. 2561   ขอย้ายต้นไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 90/30 ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./245 17 ก.ค. 2561   เก็บเศษใบไม้และกิ่งไม้ที่บริเวณสวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./294 17 ก.ค. 2561   ป้ายล้มบริเวณสวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู อยู่ฝั่งทางด้านร้านเนื้อย่างชิดชล ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1270 16 ก.ค. 2561   ไฟส่องสว่างในซอยไม่ติดทุกดวง รบกวนตรวจสอบด้วยครับ ขอบคุณครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1269 16 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 200/220 ซอยชัยพฤกษ์ 10 ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1268 16 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 3/329 ซอย 8/1 ชุมชนการเคหะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1267 16 ก.ค. 2561   ขอไฟสปอร์ตไลฟ์ บริเวณ ลานต้นโพธิ์ สนามกีฬา ซอย 2 จำนวน 2 ต้น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./292 16 ก.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณ ซอยชัยพฤกษ์ ซอย 7 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1265 16 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.โพธิสาร ซอย 3 โนนทัน 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1266 16 ก.ค. 2561   แจ้งเรืองไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนไม่ติดครับตามแผนที่ที่ให้มา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1264 16 ก.ค. 2561   ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 29 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./382 16 ก.ค. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 15/7 ถ.พิมพสุ หลังตลาด อ.จิระ สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412]