.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./241 12 ก.ค. 2561   เสียงรบกวน บริเวณ ถ.กัลปพฤกษ์ จากร้านบางกอก ช่วงเวลาตั้งแต่ 19.00 - 23.00 น. บ้านอยู่ติดกับร้าน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./242 12 ก.ค. 2561   ขยะมาเก็บให้อาทิตย์ละ 1 ครั้ง เก็บไม่เสร็จ เหลือทิ้งไว้เป็นประจำ ได้ขนไปทิ้งเองเป็นประจำ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./240 11 ก.ค. 2561   เอาถังขยะออก บริเวณ ร้านสังฆภัณฑ์ ตรงข้าม ธนาคารกสิกรไทย ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./064 11 ก.ค. 2561   เอาแผงกั้นเหล็กออก บริเวณ ตรงข้ามธนาคารกสิกรไทย ถ.หน้าเมือง ร้านขายสังฆภัณท์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
อค./040 11 ก.ค. 2561   ตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะ ถนนราษฎร์คนึง 31 ทางเข้าศาลาชุมชน โนนชัย 3 สำนักการช่าง
ฟ./1247 11 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ศูนย์อนามัย ชุมชนโนนชัย 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1248 11 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับหลอดยาว เสาไฟฟ้าแรก บริเวณซอยมิตรภาพ 34 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./379 11 ก.ค. 2561   น้ำข้างบ้านปล่อยน้ำออกมา ถนนหน้าบ้าน บริเวณ เลขที่ 584/22 ซอยครูสมศรี ทางเข้าจะมีป้ายเขียนว่า กัสเซอร์ปาร์ค ทาวเอ้าส์ หลัง โรงเรียนวัดกลาง จะปล่อยมาช่วง 06.00 - 08.00 น. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./063 11 ก.ค. 2561   มีแม่ค้าเข้ามาขายของในบึง ยริเวณลานไห ขับรถผ่านไป มา และขับเร็ว เกรงว่าจะเชี่ยวชนผู้สัญจรไปมา ผู้มาออกกำลังกายภายในบึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1246 11 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 162/7 ซอยหลังสนามกีฬา 6/4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./378 11 ก.ค. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยสุขใจ และซอยกลางเมือง 16 ถนนริมบึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./288 11 ก.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยสุขสบาย 14 เป็นต้นจามจุรี โนนทัน 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1244 11 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ทางเข้าวัดป่าเทพนิมิตร ซอยศรีจันทร์ 39 จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1243 11 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.เลขที่ 82/5 ในซอยคำสะอาด 2.เลขที่ 76/32 ในซอยคำสะอาด ถ.โพธิสาร 15 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1245 11 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ ในซอยศรีจันทร์ 6 ดับ 1 หลอด ถนนสามัคคีอุทิศเส้นหลังศาลาชุมชน ดับ 2 หลอด และหน้าศาลาชุมชนดับ 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./377 11 ก.ค. 2561   ตรวจสอบการวางท่อของร้านส้มตำแตงโม ถ.หลังศูนย์ราชการ ตรงข้าม ตชด. ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1235 10 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับบริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 151/3 ซอย1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1234 10 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในหมู่บ้านร่มเย็น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1233 10 ก.ค. 2561   ไฟฟ้ารำชุด บริเวณตามแผนที่ 1.หน้าหมู่บ้านพิมานศิลป์ 2.ซอยบุญมี เสาแรก 3 และ 4 อยู่ซอยทิศเหนือบ้านประธานสุเวทย์ ถ.ศิลปสนิท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./287 10 ก.ค. 2561   กิ่งไม้พันสายไฟ หน้า สุขศิริอพาร์ตเม้นต์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./286 10 ก.ค. 2561   ขอให้ตัดกิ่งไม้ติดสายไฟ บริเวณ ในซอยวุฒาราม ตัด ถนนหน้าเมือง ชุมชนวุฒาราม 4 ถ.หน้าเมือง 19 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./376 10 ก.ค. 2561   ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 12 ลอกตลอดแนว ชุมชนเหล่านาดี 12 สำนักการช่าง
ฟ./1242 10 ก.ค. 2561   ปรับโคมไฟฟ้าบ้านเลขที่229/168 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1241 10 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่229/1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1240 10 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่229/64 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1239 10 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่229/165 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1238 10 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่229/76 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1237 10 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่229/44 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1236 10 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่229/146 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1232 09 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ 2 เลขที่ 124/42 124/56 และ 124/67 จำนวน 3 จุด ( ทางไลน์) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481]