.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   10 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./758 09 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนโพธิสาร 27 หน้าบ้านเลขที่ 35/1 2.ถนนฉิมพลี ข้างบ้านเลขที่ 37/1 เยื้องสำนักงานกฎหมาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./753 09 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอย 1/1 จุดที่วางถังขยะ ต้นมะพร้าว หลอดยาว 1 หลอด ข้างบ้านประธานชุมชน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./756 08 เม.ย. 2561   หลอดไฟฟ้าส่องสว่างบนเสาไฟฟ้าเสีย 2 แห่ง 1.ที่หน้าบ้านเลขที่ 194/41 หมู่ 6(ซอย 5 หมู่บ้านโพธิบัลลังก์) และ 2.ที่หน้าบ้านเลขที่ 194/47 หมู่ 6(ซอย 5 หมู่บ้านโพธิบัลลังก์) ขอบคุณครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./757 08 เม.ย. 2561   หลอดไฟส่องสว่างไม่ติด 1 หลอด หน้าบ้านเลขที่98/47 ซอยมิตรภาพ15 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./755 06 เม.ย. 2561   ไฟช๊อตเสาไฟสาธารณะทำให้หลอดไฟดับ มีประกายไฟเป็นระยะ กลัวจะเกิดอันตราย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./754 06 เม.ย. 2561   ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนไม่ติด 4 หลอดดังนี้ ซอย 5 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/37 ซอย 8 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/310 และ194/125 ซอย 14 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/125 ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./085 06 เม.ย. 2561   เรื่อง ขออนุญาตปรับปรุงทางเข้าบ้าน เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร ขอนแก่น สิ่งที่แนบมาด้วย รูปภาพประกอบทางเข้าบ้าน ข้าพเจ้า นางชวาลัย ชมดี ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่ 35 ถนนอำมาตย์ อำเภอเมือง ขอนแก่น ต้องการปรับปรุงทางเข้าบ้านเนื่องจากทางเทศบาล ได้ปรับปรุงถนนและทางเดินเท้าถนนอำมาตย์ ช่วงถนนหลังเมือง ถึงถนนรอบเมือง นั้น พบว่าทางเท่าสูงกว่าพื้นถนน 16 ซม. และทาสีขาวดำตรงประตู ทำให้นำรถเข้าจอดในบ้านไม่สะดวก อนึ่ง ขณะที่มีการปรับปรุงถนนนั้นได้แจ้งให้ผู้รับเหมา ทำทางเข้าให้ด้วย แต่ไม่ได้รับความอนุเคราะห์ จึงทำหนังสือร้องเรียนมา เพื่อปรับปรุง โดยทำทางลาดเพื่อเข้าออกได้สะดวกและทาสีขาวแดงตรงทางเข้ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./147 06 เม.ย. 2561   ขอความอนุเคราะห์ทางเทศบาลนครขอนแก่น พิจารณาเปิดไฟจราจรตามแยกต่างๆ ให้ปล่อยแต่ละด้านพร้อมกัน โดยให้ไฟเขียวทั้งรถยนต์ที่จะไปทางตรงหรือเลี้ยวขวาให้สามารถไปพร้อมกัน เหมือนกับแยกสามเหลี่ยม ในส่วนแยกที่มีปัญหาการจราจรและเป็นคอขวดเมื่อมีการจราจรคับคั่ง ก็มี แยกเซ็นทรัล แยกเทคโนภาค แยกเหล่านาดี และแยกโรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ซึ่งจะมีด้านที่ไฟจราจรไม่ได้ปล่อยรถให้ไปพร้อมกัน ปัญหาคืออะไร 1 รถเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากมีรถรอเลี้ยวขวา 2 รถที่ไม่ใช่คนในพื้นที่เข้าใจว่าเลนเลี้ยวขวาเป็นเลนตรงก็เข้าไปต่อแถวบีบแตรไล่ซึ้งอาจจะทำให้เกิดการทะเลาะกันได้ 3. รถที่รอเลี้ยวขวามีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการชนท้ายจ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./224 05 เม.ย. 2561   ฝาบ่อพัก ศรีจันทร์ 21 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./751 05 เม.ย. 2561   ไฟฟ้า บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ ซอย 14 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./750 05 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ ซอย 4-6-8 ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./749 05 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ3หลอด นับจากปากซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./752 05 เม.ย. 2561   แจ้งไฟฟ้าริมถนนดับ บริเวณ ซ.ราษฎร์คนึง 9/1 ต.ใเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เสาไฟฟ้าต้นที่ 2 และ 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./223 05 เม.ย. 2561   ดูดล้างท่อระบายน้ำ ซอย 5 ซอย 6 ชัยพฤกษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./145 05 เม.ย. 2561   ขอเบิกยางดำ ซ่อมแซมถนน ภายในชุมชน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./221 05 เม.ย. 2561   ฝาบ่อหาย (ฝาเหล็ก) ถ.เทพารักษ์ ยังไม่ถึงซอย 5 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./748 05 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./747 04 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ ขอเปลี่ยนหลอดไฟ LED ออกเป็นหลอดนีออน บริเวณ เลขที่ 168/20 ซอยเมตตา ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./220 04 เม.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ตรงข้ามถนนจอมพล หน้าร้านขายอาหารตามสั่ง ติดร้านขายผลไม้ แอ๋ว ดอนหญ้านาง 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./084 04 เม.ย. 2561   ขอแผ่นชลอความเร็ว บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 20 เลขที่ 225/3 ,225/32 ,225/46 225/67 บ้านดอนหญ้านาง 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./746 04 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 222/29 ซอยวาสนา ถ.จอมพล จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./745 04 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 49/41 - 45 ในซอยหมู่บ้านไทยประเสริฐ หลอดนีออน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./744 04 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวรหน้าร้านเนื้อย่าง อาอี๋ ถ.เทพดำเนินดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./743 04 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 55/3 ซอยสุขสบาย 12 ทางไปโนนทัน เสาที่ 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./742 04 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอย 8 ตรงหอพักยุวเรศ 2. ซอย 10 เลขที่ 191/12 3. ถนนสินไพลิน หน้าหอพัก ลีลี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./219 04 เม.ย. 2561   ความสะอาดของซอย บริเวณซอยราษฎร์คนึง ซอย 15 เนื่องจากมีหอพัก อยู่ในซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./218 04 เม.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน ขอลอกคลอง บริเวณหมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ และโพธิ์บัลลังก์ทอง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./149 04 เม.ย. 2561   ความสะอาด ของซอย ราษฎร์คนึง 15 โนนชัย 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./083 03 เม.ย. 2561   ถนนข้างหนองยาวชำรุด แตกเป็นหลุมช่วยซ้อมแซมด้วยครับ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./741 03 เม.ย. 2561   ขอเพิ่มไฟ บริเวณ เลขที่ 259/2 ซอยอนามัย 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447]