.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 กุมภาพันธ์ 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./353 27 มิ.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด เลขที่ 35 ถ.อนามัยซอย 3 และหน้าเซเว่น ถนนอนามัย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./352 27 มิ.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ตึกแถว เลขที่ 224/36 ถ.ประชาสโมสร เยื้องกับ ม.บัณฑิตเอเชีย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1174 27 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนนิกรสำราญ ทั้งถนน 2.ซอยแม่ทองพูน 5 จุด 3.ซอยข้างวัดธาตุ 4 จุด เป็นจุดที่เปลี่ยวมาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./266 27 มิ.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยรอบเมือง รอบตะวันแดง ติดโค้งถ.เฉลิมพระเกียรติ และ วัดศรีจันทร์ ถ.สามัคคีอุทิศ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1173 27 มิ.ย. 2561   ไฟฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยผดุงศิลป์ , ถนนหน้าวัดศรีจันทร์ ชุมชนคุ้มหนองคู เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1172 27 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 99/87 ซอยเหล่านาดี 12 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1171 27 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 222/138 ซอยประชาสโมสร 40 เลขที่ 222/15 ซอยประชาสโมสร 42 เลขที่ 222/62 ซอยประชาสโมสร 44 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./265 27 มิ.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยประชาสโมสร 46 เมืองทองอัมรินทร์ ติดกับ ทุ่งเศรษฐี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./117 27 มิ.ย. 2561   ถนนชำรุด บริเวณ บริเวณ เยื้องบ้านเลขที่ เลขที่ 78/1 ถนนคอนกรีต และมุมถนนเฉลิมพระเกียรติ ตัด ถนนชวนชื่น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1170 27 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 13 ตรงข้ามอู่เสมียนการช่าง หลอดเล็ก 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./351 26 มิ.ย. 2561   ขอรถ JCB ขุดลอกข้างทาง บริเวณ ซอยเมตตา 2 และเมตตา 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./223 26 มิ.ย. 2561   สุนัขพันธุ์บางแก้วของเพื่อนบ้าน 2 ตัว ปล่อยออกมาแล้วเป็นอันตรายต่อผู้อื่น ก่อนหน้านี้ก็กัดแม่ของดิฉัน เมื่อเช้าก็ปืนกำแพงแล้วตกมาฝั่งบ้านดิฉัน แล้วก็กัดกับสุนัขที่บ้าน ดีที่ดิฉันอยู่บ้านแล้วจับแยกได้ คนสัญจรไปมาก็ไล่กัดคน เคยคุยกับเจ้าของสุนัขแล้ว 3-4 รอบ ก็ยังเมินเฉย รบกวนเทศบาลมาจับไปหน่อยนะคะ คนแถวนี้เค้าหวาดกลัวกับบางแก้ว 2 ตัวนี้มาก ขอบคุณค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./263 26 มิ.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยปู่จัด วัดจอมศรี ศรีฐาน 1 เลยต้นมะขามเลี้ยวซ้าย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./222 26 มิ.ย. 2561   ขอถังขยะ บริเวณ ริชมอนโฮม ถ.ศิลปสนิท ทางไป มข. จำนวน 3 ถัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1169 26 มิ.ย. 2561   อ้างถึง คำร้องที่ ฟ./923 ลว.7/05/61 และคำร้องที่ ฟ./1102 ลว.11/06/61 ได้แจ้งเหตุไฟฟ้าส่องสว่าง ในซอยประชาสโมสร27 ชำรุด ซึ่งทั้ง2คำร้องได้แสดงผลการดำเนินการเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ในความเป็นจริงหลอดไฟไม่ได้รับแก้ไขจริง ยังคงชำรุดและใช้งานไม่ได้เช่นเดิม จึงเรียนมาเพื่อโปรดกำกับติดตามการดำเนินงานดังกล่าว ซึ่ง ณ ปัจจุบันหลอดไฟส่องสว่างในซอยประชาสโมสร 27 ได้ชำรุดจำนวน 2 หลอดแล้ว คือ เสาต้นที่ 1 บริเวณปากซอย และ เสาต้นที่ 4 บริเวณท้ายซอย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจาณา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./262 26 มิ.ย. 2561   ป้ายถนนพิมพสุต ชำรุด บริเวณ หน้าอพาร์ทเม้นต์ แก่นเพชร สุดถนนพิมพสุต ตัด ถ.รอบเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1167 26 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวิเชียร 2 จุด และซอย 12 นาฬิกา 2 จุด ซอยประชาสโมสร 52 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./264 25 มิ.ย. 2561   เรียน นายกเทศบาลนครขอนแก่น ด้วย ข้าพเจ้านางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ บ้านเลขที่ 39/18 ถนนเหล่านาดี ซอย 4 ชุมชนหลังสนามกีฬาจังหวัดขอนแก่น มีความเดือดร้อนเรื่องต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ภายในบริเวณบ้าน จำนวน 13 ต้น ที่ยื่นกิ่งยาวพาดสายไฟและหลังคาบ้านที่อยู่อาศัย พร้อมทั้งบางส่วนไปฟาดสายไฟฟ้าริมถนนทางสัญจรไปมาของชาวบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยนี้เป็นฤดูฝน บางครั้งมีพายุลมพัดอย่างรุนแรง เกรงว่าต้นไม้จะโคนล้มทับหลังคาบ้านหรือฟาดเกี่ยวเสียดสีกับสายไฟฟ้าก่อให้เกิดอันตรายตามมาได้ หากจะกระทำการตัดต้นไม้แก้ปัญหาเองก็ไม่มีเครื่องมือในการจัดการอาจเกิดอันตรายได้ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1166 25 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 2777/4 ซอย 1 หมู่บ้านศรีธานี บ้านศรีฐาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1165 25 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ข้างร้านมิตรผดุง ถ.หน้าเมือง ตัด ถ.พิมพสุต เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./350 25 มิ.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ตรงข้ามร้านมิตรผดุง ถ.หน้าเมือง ตัด ถ.พิมพสุต เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1164 25 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ร้านอาหารเช้า ถ.ชีท่าขอน ชุมชนชัยณรงค์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./221 25 มิ.ย. 2561   เก็บขยะ บริเวณ ตั้งแต่เซ็นโทซ่า ถึง หน้าแอมเวย์ ถ.มะลิวัลย์ ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1163 25 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ปากซอยพัทยา 4 2.ปากซอยพัทยา 5 3.ท้ายซอยพัทยา 6 เลี้ยวขวาหน้าบ้านสีขาว 4.สี่แยกหอกระจายข่าว ติดศาลาชุมชน 5.ซอยพัทยา 1 สี่แยกทาวเฮ้าส์ 6.ซอยพัทยา 1 ท้ายซอยแยกซ้ายหน้าบ้าน 76/62 7.ซอยพัทยา 1 สี่แยกดอนเงินมุมซ้าย 8.ซอยร่วมพัฒนา หน้าบ้านเลขที่ 44/48 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./220 25 มิ.ย. 2561   ขอถังขยะ จำนวน 10 ถัง บริเวณ 1.ศูนย์พักขยะชุมชนบะขาม 2.สถานีขนถ่ายขยะชุมชนบะขาม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./261 25 มิ.ย. 2561   ขอความอนุเคราะห์ ยืมโต๊ะ เต๊นท์ เก้าอี้ ในวันที่ 26- 28 มิถุนายน 2561 บริเวณห้าแยกบ้านบะขาม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1162 25 มิ.ย. 2561   ติดตั้งไฟสว่างภายในเต๊นท์ งานบุญเบิกบ้าน บริเวณ ถ.บ้านบะขาม แยกถนน ชุมชนบะขาม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1161 22 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.เลขที่ 183/8 ถ.ชาตะผดุง 17 (15) ซอยพร้อมเพรียง และ 2.ข้างโรงเรียนมหาไถ่ชาย ติดสนามฟุตบอล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1160 22 มิ.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ และสายไฟขาด บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 31 ไฟดับ จุดที่ 1,2,3 และสายไฟขาด จุดที่ 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./260 22 มิ.ย. 2561   นำฐานรองพระพิฆเนตร บริเวณ ภายในวัดจอมศรี บ้านศรีฐาน ชุมชนศรีฐาน 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472]