.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   25 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อท./091 28 ก.ย. 2561   มีการจอดรถขวางทางหน้าบ้าน บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 116/4 ถ.ชาตะผดุง ชุมชนนาคะประเวศน์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
ท./487 28 ก.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.กสิกทุ่งสร้าง 24 หน้าสถานีวิทยุ ข้างที่ว่าการอำเภอ สำนักการช่าง
ท./486 27 ก.ย. 2561   ขอลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 18 สำนักการช่าง
ท./485 27 ก.ย. 2561   ขอเพิ่มบ่อพักท่อระบายน้ำ บนิเวร ซอยหลังศูนย์ราชการ 16 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./484 27 ก.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 18 ใกล้กับ ธนาคารกรุงเทพ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1647 27 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมะลิวัลย์ 1 เสาที่ 1 หน้าบ้านประธาน เลขที่ 161/5 จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./400 27 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณ หน้าบ้าน นายพนัส ทองวันชัย เลขที่ 249/1 ม.13 ชุมชนเทพารักษ์ 4 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1646 27 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ ซอยวีรวรรณ 2 ชุมชนแก่นนคร ใกล้บ้านไชยวสี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1645 27 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยวาสนา ถ.จอมพล เสาไฟต้นที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./090 27 ก.ย. 2561   มีการขับรถของแม่ค้าขายของฝ่าเข้ามาในลานสวนไหของบึงแก่นนคร และสนามเปตองมีการสูบบุหรี่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1644 27 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ ถนนหลังเมืองจากร้านชัยมหา ถึง ร้านหมอ อิน อร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./064 27 ก.ย. 2561   ไล่แตน บริเวณ สุสานมุสลิม ซอยเรือนจำ ถ.ศรีจันทร์
ฟ./1642 27 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 301/10 ไฟฟ้านีออน ซอยวุฒาราม 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟข./012 27 ก.ย. 2561   ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ จากชุมชนคุ้มวัดกลางถึงบริเวณถนนกลางเมืองซอย 21 สำนักการช่าง
ฟ./1643 27 ก.ย. 2561   เนื่องด้วยบ้านของผมอยู่บ้านบะขาม ซอยเลิศวิไล (ซอยที่มีรูปปั้นม้า) อยากจะขอร้อุงเรียนเรื่องความสว่างในซอยไม่เพียงพอเหมือนกับซอยอื่นๆที่มีหลอดไฟติดทุกเสาไฟ เเต่ซอยเลิศวิไลไม่มีหลอดไฟเลยครับ อยากจะขอให้ท่านมาติดหลอดไฟในซอยให้ด้วยครับ เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตเเละทรัพย์สินของบุคคลในซอย อยากจะใคร่ขอความพิจารณาจากท่านให้เห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1649 27 ก.ย. 2561   ซอยในชุมชนบ้านบะขาม ความสว่างไม่เพียงพอ เป็นอันตรายตอนกลางคืน ทางมืดอยากให้เพิ่มหลอดไฟในซอยชุมชนให้สว่างกว่านี้ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./399 26 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้หน้าคลีนิค พีเค มี โม เจริญทรัพย์(คลีนิคไตเทียม)ตรงข้ามปั้มพีที(ปั้มน้ำมัน)ถนนศรีจันทร์ เลยสี่แยกศูนย์อนามัยแม่และเด็กตรงไปแล้วยูเทรนกลับมาแล้วจะเจอคลีนิค พีเค มี โม เจริญทรัพย์(คลีนิคไตเทียม) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1641 26 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ โรงพยาบาลสัตว์วนิดา ถ.เฉลิมพระเกีรติ ก่อนถึงตะวันแดง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./483 26 ก.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 104/11 ถ.พิมพสุต หลังตลาด อ.จิระ ซอยโรงแรมเลอวันด้า สำนักการช่าง
อช./398 26 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวร บ้านเลขที่ 86/9ซอยข้างโรงเรียนโสต ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./301 26 ก.ย. 2561   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ บ้านไชยวลี ซอย 2 ซอยวีรวรรณ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./397 26 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยวุตฒาราม 12 - 12/1 ถนนหน้าเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1640 26 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยพระบิณฑบาตร เสาไฟต้นที่ 4 ถ.ชีท่าขอน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1639 26 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ ( แสงจันทร์ ) ถ.สามัคคีอุทิศ ตัด ถนนศรีจันทร์ จำนวน 4 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1638 26 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 4 จำนวน 2 จุด ศรีฐาน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./396 26 ก.ย. 2561   ขอป้ายบอกซอย "ซอยตัน "หน้าปากซอย ใกล้กับป้ายชุมชนศรีจันทร์ ซอยข้างเรือนจำด้านตะวันออก ซอยเข้าสุสาน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./395 26 ก.ย. 2561   ขอรถเกรด บริเวณ หลังโลตัส เป็นลูกรัง ซอยเหล่านาดี 12 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./394 25 ก.ย. 2561   เรื่องการตีเส้นจราจร ช่วง 4 แยก หน้าวิจัยข้าว แถว รพ ขอนแก่นราม โดยเริ่มจาก ถนนมะลิวัลย์ แยก บีเอ็มดับบริว วิ่งไปทาง รพ ขก ราม ตรงแยกนั้นๆ รถที่วิ่งเลนขวา วิ่งมาเลนจะหายไป รถที่วิ่งเลนซ้าย จะถูกบังคับออกไปเป็นเลนขวา แล้วช่วงกลางโค้ง จะมีเลนด้านซ้าย เพิ่มมาอีกเลน นี่ก็พึ่งจะเห็นตีเส้นใหม่ๆ ก็ตีเส้นตามเดิมอีก แล้ว ลองๆ มาขับรถผ่านทางแยกตรงนี้ ดู จะเห็นว่ามันแปลกๆ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1636 25 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 162/73 และ 162/189 ถ.เหล่านาดี จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./482 25 ก.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำหลังสำนักงานประมงก่อนจะถึงจวนผู้ว่า โดนรถชนแตกเป็นจำนวน2ฝา ขอความกรุณาส่งช่างไปดำเนินการซ่อมด้วย จักเป็นพระคุณอย่างสูง สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]