.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   16 มกราคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./233 03 พ.ค. 2560   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 3 มีเสาไฟฟ้าเป็นทางลาดลง ไปหมู่บ้านวชิระธานี 5 ตลอดสาย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./806 02 พ.ค. 2560   หลอดไฟที่เสาไฟหน้าบ้านระหว่างบ้านเลขที่ 666/339 และุุ666/340 ไม่ติดค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./232 02 พ.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 596/73 ซอยสุมงคล มุ่งงาม ถ.รื่นรมย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./805 02 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังสนามกีฬา ซอย 6 หน้าวัดนันทิการาม ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./804 02 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าสาธารณะปากซอยโพธิสาร 15 กรุณามาซ่อมด้วยครับ ซ่อมแล้วก็ติดประมาณชั่วโมงหนึ่งก็มืดสนิทอีกฝากท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นด้วยครับหลอดไฟหลอดเดียวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./802 01 พ.ค. 2560   ขอชุดโคมไฟ พร้อมหลอดไฟ 1 ชุด บริเวณ ในซอยราษฎร์ตนึง 31 แยกขวา ซอย 1 หน้าบ้านเลขที่ 55/58 บ้านประธานชุมชนโนนชัย 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./803 01 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยหลังศูนย์ราชการ 20 ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./104 01 พ.ค. 2560   ไหล่ทางทรุด บริเวณ ซอย หลังศูนย์ราชการ 14/3 20* 1.50 เมตร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./195 01 พ.ค. 2560   ขอความอนุเคราะห์ย้ายเครื่องเล่นเด็ก เนื่องจากที่ทำการชุมชน หนองแวงตราชู ไ้ด้ก่อสร้างเสร็จ แต่มีเครื่องเล่นเด็ก ตั้งกีดขวาง ทางสัญจรในชุมชน หนองแวงตราชู 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./801 01 พ.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนเหล่านาดี ซอย 10/11 ทิศเหนือ 10/15 - 50 เมตร 2.ถนนเหล่านาดี ซอย 10/1119 สามแยกกลางซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./194 01 พ.ค. 2560   ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนเหล่านาดี ซอย 12 ตอนปลาย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./103 01 พ.ค. 2560   ไหล่ถนนชำรุด บริเวณ ซอยโรงเรียนสามเหลี่ยม ถ.ศิลปสนิท ตัด ถ.หมอชาญอุทิศ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./800 01 พ.ค. 2560   ขอติดไฟแสงสว่าง บริเวณ ทางโค้งถนนวุฒาราม ตัด ถนนหน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./042 30 เม.ย. 2560   ช่วยมาตัดต้นไม้ที่ซอยมิตรภาพ 19 ให้ด้วยนะครับ ลมแรงมาอันตรายมากครับ
ฟ./797 28 เม.ย. 2560   ไฟฟ้าตรงมุมโพธิสารซอย15. ดับหลายวันแล้วครับขอความกรุณาผู้มีอำนาจสั่งซ่อมด้วยครับเพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./794 28 เม.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ เปลี่ยนหลอดไฟ กลางเมือง ซ.15 หลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./193 28 เม.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ ซ.เหล่านาดี4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./197 28 เม.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้หลังอาพาทต์เมนท์กัลเชอร์ปาช์ล ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./796 28 เม.ย. 2560   ไฟฟ้าดับชุมชนบ้านตูม ซ.สีชมพู ตรงข้ามบ้านคุณพ่อประสาน ภาภักดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./795 28 เม.ย. 2560   ไฟฟ้าดับในซอยประชาสโมสร19 (ซอยขายของทุกอย่าง20บาท) 7จุเป็นหลอดนีออนยาว2หลอดด และอีกหนึ่งจุดอยู่หน้าบ้านเลขที่ 179/35และ179/44 ปากซอยพอดี ตรงข้ามกับหอพักเพชร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./793 28 เม.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ หลังศูนย์ราขการ2 (สุขสำราญ) ตรงข้าง ต.ช.ด. 2หลอดยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./799 28 เม.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ กลางเมือง ซ.9 ไฟดับ1หลอด(หลอดนีออนเล็ก) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./798 28 เม.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ 1จุด บริเวณซอยกลางเมือง11 หลอดนีออนเล็ก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./792 27 เม.ย. 2560   ไฟฟ้าแสงสว่างถนนในชุมชนธารทิพย์ ดับหมด 2 คืนแล้ว แก้ไขให้ด้วยครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./791 27 เม.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยสุขสบาย ซอยธารทิพย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./790 27 เม.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ 172/19 ถ.ประชาสโมสร จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./789 27 เม.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากซอยธารทิพย์ ซอย 2 จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./041 27 เม.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ภายในบ้าน บริเวณ เลขที่ 666/259 ซอยเมตตา ถ.กลางเมือง
ฟ./788 27 เม.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยชุมชน จำนวน 5 จุด ในชุมชนทุ่งเศรษฐี ซอยประชาสโมสร 48 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./787 27 เม.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 49/2 ตรงข้ามร้านขายส่ง ลีมาร์ท ถ.สามัคคีอุทิศ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]