.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./327 06 ส.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ บริเวณ ยูเทิร์น เข้าเมือง ติดกับร้านโมเดิร์น เฟอร์นิเจอร์ ถ.ศรีจันทร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./326 06 ส.ค. 2561   ขอให้ย้ายป้าย บอกถนนศรีจันทร์ ยูเทิร์น หนองใหญ่ ติดตู้สัญญานณจราจร เนื่องจากป้ายปยู่ตรงถนนเข้าบ้านไม่สะดวก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1370 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยประชาสโมสร 21 หลังกงศุลลาวเก่า หน้าบ้านเลขที่ 101/208 จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1369 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสีชมพู ถ.ศรีธาตุประชาสรรค์ บ้านคุณชูเกียรติ ติด บ้านแม่หนูแดง สรศักดิ์ จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./413 06 ส.ค. 2561   ท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยวุฒาราม 8/2 และ 8/3 จำนวน 4 จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1368 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยสุขสบาย หน้าบ้านเลขที่ 39/1 ถ.โพธิสาร โนนทัน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1367 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวุฒาราม 11 และซอย วุฒาราม 8 ตรงข้ามแยก 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./324 06 ส.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บังกระจกนูน บริเวณสามแยกตรงข้ามกับร้านอึ่งปลาเผา ริมบึงแก่นนคร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1374 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับหน้าบ้านเลขที่198/3 ม.วราสิริ เฟส2 ริมบึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1366 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยจำปางาม ถ.จอมพล หลอดไฟหลอด ยาว จำนวน 5 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./131 06 ส.ค. 2561   ถนนชำรุด บริเวณ ใกล้ ๆ กับฝาท่อระบายน้ำ ถ.สุขสันต์ หน้าซอยสันติสุข 4 บริเวณร้านเสื้อผ้า ดาราอาภรณ์ สำนักการช่าง
ท./412 06 ส.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ถนนสุขสันต์ ชำรุด หน้าซอยสันติสุข 4 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./057 06 ส.ค. 2561   สวนเด็กเล่นบึงทุ่งสร้าง นอกจากตามต้นไม้แล้ว จะมีรังต่อ รังแตน บริวณ ป้ายสนามเด็กเล่น ยังมีรังผึ้งอยู่ใกล้ๆเด็ก ด้วย
อช./322 06 ส.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 222/40 ซอยประชาสโมสร 42 ชุมชนธนาคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./261 06 ส.ค. 2561   ขอถังขยะ จำนวน 2 ถัง ซอยประชาสโมสร 44 ชุมชนธนาคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1365 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากทางเข้าหมู่บ้าน จอมพล ป้ายหมู่บ้าน และหน้าบ้านเลขที่ 224/55 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1364 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 17 ทาวเฮ้าส์หลังที่ 4 ไฟติดๆ ดับๆ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1363 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าขาดหลอด ชำรุด บริเวณ สายไฟทางหนองบอน 50 เมตรและ ยูเทิร์นฝั่งขวา 50 เมตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1362 06 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอย 7/6 หน้าร้านขายของชำ หลอดยาว 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./321 05 ส.ค. 2561   สนามเดิน วิ่ง ปั่น จักรยาน บึงทุ่งสร้าง เรื่องการรดน้ำต้นไม้ในช่วงเย็น ทำให้น้ำไหลลงมาที่สนาม ทำให้เปียกมาก และบางส่วน ปลิวตามแรงลม และเกิดกลิ่นเหม็น ซึ่งช่วงเย็น มีประชาชนมาใช้ออกกำลังกายกันมาก ต้องเดินหลบ กระย่องกระแย่ง ไม่ทราบว่า จะสามารถ เลื่อนการตั้งเวลารดน้ำสนามหญ้า ออกไป หลัง 20.00 ได้หรือไม่ และอีกเรื่อง การซ่อมเลนจักรยาน เดิน วิ่ง ตรงบริเวณที่มีการทรุดตัว และได้นำเอายาง มาปะซ่อมแล้วนั้น ไม่มีความราบเรียบ เหมือนผู้รับจ้าง มาซ่อมแบบ งั้นๆ ให้ผ่านๆ ไป เปรียบเทียบ กับก่อนทำการซ่อม แล้ว ไม่ซ่อม พื้นทางยังราบเรียบ ดีกว่า เป็นแค่ยุบตัวเล็กๆ จุดเดียว สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./323 05 ส.ค. 2561   เรื่องการรดน้ำต้นไม้สนามออกกำลังการบึงทุ่งสร้าง ทำไมถึงรดน้ำเวลา16.00-18.00น ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้คนใช้ออกกำลังกาย ทำให้สกปรกเลอะเทอะมาก อยากให้ช่วยปรับเปลี่ยนเวลารดน้ำต้นไม้ด้วยครับ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./262 05 ส.ค. 2561   ขอให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายถังขยะสีฟ้า ให้ห่างออกไปบริเวณหน้าทางเข้าที่อยู่อาศัย ขอบคุณคะ่ (บริเวณที่ไม่มีตึกอาคารใกล้เคียงบริเวณแถวนั้น) ถ.ศรีจันทร์ เส้นหน้าโรงพยาบาล ขอนแก่น ราม ใกล้คลีนิคหมอเด็ก สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./070 03 ส.ค. 2561   เซเว่นหัวมุมทางเข้าบ้านบะขาม นี่เส้นใหญ่จังนะคะทางเลี้ยวเข้าซอยสามารถจอดรถออกมาได้ ตำรวจเคยมาตั้งด่านแต่ก็ไม่ทำอะไร อยากทราบว่าเทศบาลจะดำเนินการอย่างไร มีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการจอดรถล้ำออกมาแล้ว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
อท./069 03 ส.ค. 2561   จัดระเบียบการจอดรถบริเวณถนนรอบบึงหนองแวงตราชู ฝั่งทางร้านอาหารบังเอิญ จอดรถทั้ง2ช่องจราจรทำให้รถสัญจรไปมาลำบากหลบหลีกกันอย่างมากและมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
อช./320 03 ส.ค. 2561   ขอเทคอนกรีตด้านหน้าศาลปู่แสงทั้งหมดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./319 03 ส.ค. 2561   ขอปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างศาลปู่แสง ก่ออิฐบนพื้นตลอดแนวรั้วด้านติดกับสถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู เพื่อกันน้ำไหลเข้าพื้นภายในศาลปู่แสง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1361 03 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านอยู่เย็น หน้าบ้านเลขที่ 244/9 หมู่บ้านอยู่เย็น ซอยมิตรภาพ 16 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./317 03 ส.ค. 2561   ขอติดตั้งกระจกนูน บริเวณ เลขที่ 666/25 ซอยเมตตา เพ้งเนื้อเกาหลี ถ.กลางเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./318 03 ส.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 666/29 ซอยเมตตา ถ.กลางเมือง หนองแวงเมืองเก่า 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1360 03 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 3/553 ปากซอย 4 การเคหะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481]