.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   26 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./558 22 ก.พ. 2561   ไฟดับ 2จุด 1 ซอยโพธิสาร 15 หน้าบ้านเลขที่ 88/259 2 ซอยโพธิสาร 15 หน้าบ้านเลขที่ 89/16 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./559 22 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย สุขสำราญ หลังร้านฮาดแวร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./162 21 ก.พ. 2561   ร้านเต้าหู้ เทกากถั่วเหลืองลงท่อระบายน้ำ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./163 21 ก.พ. 2561   ฝาท่อชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่90/94 ถนนอนามัย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./556 21 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ เสาร์ที่1 ซ้ายมือ ทางเข้าซอย อนามัย15 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./106 21 ก.พ. 2561   มีคนเผาขยะบริเวณซอยหลังเรือนจำ เขม่าและควันคลุ้งเข้ามาถึงในห้องพักของหอพักแพทย์รพ.ค่ะ เดือนร้อนมาก บริเวณนี้มีการเผาขยะกันบ่อย เดือดร้อนเรื่องมลพิษมาก สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./105 20 ก.พ. 2561   เก็บเศษกิ่งไม้และใบไม้บริเวณหน้าสวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./557 20 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับบริเวณหน้าบ้านเลขที่44/35ซอยมิตรภาพ32 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./012 20 ก.พ. 2561   มีการเผาขยะ หลังลานหมอนขิต ในบึงแก่นนคร
ท./161 20 ก.พ. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ฝาตะแกรงเหล็ก ถ.พิมพสุต ทางเข้า หลังตลาด อ.จิระ ทิศตะวันตก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./555 20 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 49/11 ถ.พิมพสุตหลังตลาด อ.จิระ หมู่บ้านไทยประเสริฐ เป็นหลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./554 20 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ ถ.หลังเมือง เลยชัยมหาขึ้นไป บริเวณตรงหนังขอนแก่นเก่า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./104 20 ก.พ. 2561   เก็บกิ่งไม้ หน้าวัดโพธิสาร ปากซอยอนามัย เลี้ยวปากซอย อนามัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./553 20 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ หลอดไฟ LED ปากซอยอนามัย ถ.โพธิสาร 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./552 20 ก.พ. 2561   ขอเพิ่มชุดโคมไฟ บริเวณ เลขที่ 36/16 ถ.ราษฎรื๕นึง ตอนปลาย ใกล้กับซอยคลองน้ำ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./103 20 ก.พ. 2561   ขอรถเกรดดิน บริเวณ สามแยกถนนฉิมพลี ติดกับ ถ.โพธิสาร ซอย 23 มีกองดินอยู่ข้างมุมถนน โนนทัน 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./160 20 ก.พ. 2561   บ่อพักชำรุด บริเวณถ.ชาตะผดุง ซอย 12 ปากทางเข้าซอย มีบ่อพักชำรุด เป็นบ่อพักแตก เป็นเหตุให้เศษ ลงไปอุดท่อ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./062 20 ก.พ. 2561   ถนนชำรุด บริเวณ ถนนประชาสโมสร 25 ปาทางเข้าถนนเป็นหลุม ต้องการยางมะตอยไปอุดด้วย สำนักการช่าง
อท./034 20 ก.พ. 2561   กลิ่นควันของการประกอบอาหาร บนฟุตบาธ หน้าบ้านเลขที่ 182/57 ถ.ศรีจันทร์ เยื้องกับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./551 20 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 8 หลอดแรก และหน้าบ้านเลขที่ 12/12 ซอยมัฌิมา ตรงหม้อแปลง ซอย 11 ปากซอย 13 ซอย 15 สุดกำแพง และซอย 17 หน้าร้านโทหยง และสุดซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./550 20 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ บริเวณสนามฟุตบอลซอยศรีจันทร์ 20 ชุมชนหนองใหญ่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./549 20 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าราชาเพชร อพาร์ทเม้นต์ ซอย 2 ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./548 20 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ระหว่างเลขที่ 86/20 และเลขที่ 86/29 ซอยเล็กๆ ถ.เหล่านาดี ชุมชนแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./547 20 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 99/8 ซอยราษฎร์คนึง 23 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./546 20 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วุฒาราม ซอย 11/1 และซอย 12/2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./545 20 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หัวมุมซอยศรีจันทร์ 25 หนองใหญ่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./159 20 ก.พ. 2561   ขยายท่อระบายน้ำ ( ต่อจากทอเดิม ) หลัง รพ.ราชพฤกษ์ ศรีฐาน 2 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./544 20 ก.พ. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 171/129 ซอยชาตะผดุง 17 ทางไป ไอดี ไดร์เวอร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./158 20 ก.พ. 2561   ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ อพาร์ทเม้นต์ดวงฤดี ถ.ชาตะผดุงซอย 16/4 นาคะประเวศน์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./543 20 ก.พ. 2561   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ถ.อนามัย ซอย 5 , หมู่บ้านเพิ่มพลรัตน์ ถ.อนามัยซอย 7 และหน้าเกสนเฮ้าส์ ตรงข้ามเซเว่น ถ.อนามัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427]