.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อป./046 30 เม.ย. 2562   (ชุมชนย่อย30/04/62) ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้หักล้มทับสายไฟ 3 จุด จุดแรก บริเวณซอยบ้านยายไกรสอนหลัง รพ. ราชพฤกษ์เก่า จุดที่2 ซอยมะลิวัลย์5 หลัง รร.เทศบาลบ้านศรีฐาน จุดที่3 หลังร้านสามพี่น้อง มินิมาทร์
อช./271 30 เม.ย. 2562   (ชุมชนย่อย30/04/62) ตัดกิ่งไม้ต้นจามจุรี 2 ต้น บริเวณ ติดถนนศรีจันทร์ 5 สำนักการช่าง
อช./272 30 เม.ย. 2562   (ชมชนย่อย30/04/62)ขอกระจกนูนบริเวณซอยรอบเมืองปากทางเข้าฝั่งวัดศรีจันทร์ สำนักการช่าง
ท./275 30 เม.ย. 2562   (ชุมชนย่อย 30/04/62) ฝาท่อระบายน้ำชำรุดในชุมชนดอนหญ้านาง2 บริเวณราษฎรคนึง ซอย6 ทลุซอย8 กสิกรทุ่งสร้างท้ายซอย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./274 30 เม.ย. 2562   (ชุมชนย่อย30/4/62)ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณบ้านเลขที่227/181และ 227/177 สำนักการช่าง
อส./208 30 เม.ย. 2562   (ชุมชนย่อย 30/04/62) ขอถังขยะเพิ่มจำนวน3ถังลงที่บ้านประธานชุมชนหนองวัด2 บ้านเลขที่ 419/50 ม.17 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./209 30 เม.ย. 2562   (ชุมชนย่อย 30/04/62)ขอถังขยะ จำนวน 5 ถัง หากจะดำเนินการกรุณาติดต่อประสานที่หมายเลขที่ 093-4522334 เพื่อพาไปวางไว้ตามจุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./207 30 เม.ย. 2562   (ชุมชนย่อย 30/04/62)ขอถังขยะเพิ่ม จำนวน 4 ถัง บริเวณถนนราษฎร์คนึง ซ.13 จำนวน2 ถัง ต้นซอยซ.ประชาสโมสร 1 ถังและ ตรงหอพักรวยวิเศษ ประชาสโมสร 1 ถัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./273 30 เม.ย. 2562   ขอให้ซ่อมแซมฝาท่อบ่อพักชำรุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./268 30 เม.ย. 2562   ตัดกิ่งไม้บริเวณหลังตำรวจทางหลวงซอยสวัสดี2 (ต้นมะขามเทศ ต้นผักกระเฉด) สำนักการช่าง
อช./267 30 เม.ย. 2562   ติดแผ่นชะลอความเร็ว 2 จุด ซอยสวัสดีตอนปลายติดกับสี่แยก ถ.ศรีมารัตน์ทั้งสองฝั่ง ซอยสวัสดี กับศรีมารัตน์ 26 สำนักการช่าง
ท./272 30 เม.ย. 2562   ท่อระบายน้ำมันตัน ซอยศรีมารัตน 12 จะมี ซอยไกรเลิศ เวลานี้น้ำมันไหลเข้าบ้านเลขที่ 121/110 สำนักการช่าง
ฟ./989 30 เม.ย. 2562   ไฟฟ้าชำรุดจำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ไฟชำรุดซอยสวัสดี1(ตรงข้ามร้านขายของชำ) จุดที่ 2 ถ.ศิลปสนิท ซอยบุญมี แยกเข้าซอยพรรษา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./988 30 เม.ย. 2562   ไฟฟ้าดับ ซอยศรีมารัตน 18 เสาต้นที่ 3 ตรงหน้าบ้านเลขที่ 198/24 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./987 30 เม.ย. 2562   ไฟฟ้าดับ ซอยศรีมารัตน 26 หน้าบ้านเลขที่ 184/2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./986 29 เม.ย. 2562   ขอชุดหลอดไฟพร้อมโคมไฟ บริเวณบ้านเลขที่93/7 ม.2 ถ.ชาตะผดุง ซ.น้ำทิพย์3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./266 29 เม.ย. 2562   ตัดกิ่งไม้ใหญ่ บริเวญ ถ.ฉิมพลี ใกล้บ้านเลขที่8/13 สำนักการช่าง
อช./265 29 เม.ย. 2562   ขอกระจกนูน บริเวณซอยบำรุงสุข และขอเปลี่ยนกระจกนูน บริเวณประชาสโมสร22 ตามแผนที่ที่แนบมาด้วยกันนี้ หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามที่0906695445 สำนักการช่าง
ถ./110 29 เม.ย. 2562   ขออนุญาตเทพื้นคอนกรีต เนื่องจากถนนขรุขระไม่เรียบสม่ำเสมอ บริเวณซ.วุฒาราม9 สำนักการช่าง
อท./056 29 เม.ย. 2562   มีกระถางต้นไม้กีดขวางทางเดินเท้า บริเวณ 4 แยกประตูเมือง สำนักปลัดเทศบาล
ท./271 29 เม.ย. 2562   ขอความอนุเคราะห์ซ่อมฝาปิดบ่อพัก 3 บ่อ บริเวณถนนสุขสบาย คุ้มสุขสบาย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./270 29 เม.ย. 2562   ขออนุญาติลอกท่อ บริเวณซอยวุฒาราม9 สำนักการช่าง
ฟ./985 29 เม.ย. 2562   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย โพธิทอง 3 เข้าไปในซอย เป็นเสาไฟต้นที่3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./269 29 เม.ย. 2562   ขอฝาท่อระบายน้ำ บริเวณซอยอดุลยาราม6 หน้าบ้านเลขที่124/69 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./268 29 เม.ย. 2562   ขอฝาปิดท่อระบายน้ำ บริเวณ ซ ประชาสโมสร 22 ตามแผนที่ที่แนบมาด้วยกันนี้หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามที่ 0906695445 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./984 29 เม.ย. 2562   ไฟฟ้านีออนดับ 1 จุด บริเวณบ้านเลขที่596/109 ม.มุ่งงาม ซ.วุฒาราม 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./983 29 เม.ย. 2562   ขอเปลี่ยนโคมไฟจากโคมเล็กเป็นโคมใหญ่ เนื่องจากเดิมชำรุดและไม่ค่อยสว่างบริเวณซอยโพธิสาร 19 ข้างบ้านเลขที่ 97 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./982 29 เม.ย. 2562   ไฟฟ้าดับ บริเวณปากซอยพัฒนา เสาต้นแรก 1 จุด สำนักการช่าง
ฟ./981 29 เม.ย. 2562   ไฟฟ้าแสงสว่างถนนท้ายชุมชนธารทิพย์ชุรุด 1 จุด ตรงทางแยกโรงแรมสุภารี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./044 29 เม.ย. 2562   ขอความอนุเคราะห์เอาต่อเสือออก บริเวณบ้านเลขที่59/2 ม.2 ถ.โพธิสาร บ้านโนนทัน

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]