.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   18 มกราคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./074 28 ธ.ค. 2561   กลิ่นบุหรี่รบกวนการพักอาศัย ไดรับผลกระทบมลภาวะจากควันบุหรี่ /กลิ่นบุหรี่จากผู้เช้าคอนโด โดยกระผมและลูกสาวเป็นภูมิแพ้ เวลาได้กลิ่นบุหรี่ จะปวดหัว แสบคอมากซึ่งได้ไปเขียนคำร้องที่จนท.นิติบุคคลแล้วซึ่งรัปปากจะแก้ไขให้ แต่ทุกอย่างยังเหมือนเดิม บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 27 คอนโด X10 ราชมงคล ชั้น 2 สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./415 28 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 39 หน้าร้านซักรีด และ ที่จอดรถหอพักศริกรณ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./026 28 ธ.ค. 2561   คนเร่ร่อน บริเวณ บ้านเลขที่ 62/4 ถ.ประชาสโมสร บริเวณสถานีขนส่ง ด้านทิศเหนือ เข้าทางสวนรัชดานุสรณ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
ท./110 28 ธ.ค. 2561   เทปูนปิดทางน้ำไหล ริมถนน ทำให้น้ำไหลย้อนผ่านไม่ได้ บริเวณ ริมฟุตบาธ บ้านเลขที่ 380 ถ.หน้าเมือง ได้ทำเทปูนลาดปิด เป็นเหตุให้เวลามีฝนตกน้ำไม่สามารถไหลสะดวก สำนักการช่าง
อท./025 28 ธ.ค. 2561   ตั้งร้านขายอาหาร บนทางฟุตบาธ ส่งกลิ่นรบกวน บริเวณ เลขที่ 380 ถ.หน้าเมือง ตรงข้ามเยื้อง ๆ โรงแรมสวัสดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./414 28 ธ.ค. 2561   ซ่อมไฟฟ้าหลอดแสงจันทร์ และหลอดนีออน บริเวณ เกาะกลางถนน ด้านทิศเหนือภายในสถานี ขนส่ง และหลอดนีออนจำนวน 3 หลอด บริเวณ ถัดจากเกาะกลางถนนไปด้านสวนรัชดานุสรณ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./073 28 ธ.ค. 2561   มลพิษทางเสียง จากการตัดเหล็ก บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ ถนนคุมอง ข้างแฟลตตำรวจ ตัดเหล็กเสียงดัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อป./018 28 ธ.ค. 2561   การจัดการรังต่อหัวเสือ บริเวณ ซอยวัดป่าชัยวัน ข้างดรงแรมขอนแก่น ออคิด หลังโรงพยาบาลราชพฤกษ์ เก่า อยู่บนเสาไฟฟ้า ห่างจากพื้น ความสูง 5-7 เมตร
ฟ./413 28 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนราษฎร์คนึง จากสามแยกบ้านดอน ถึง หน้าวัดมรรคสำราญ ดอนหญ้านาง 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./109 28 ธ.ค. 2561   ขอท่อระบายน้ำในซอยไม่มีชื่อ ซอยข้างบึงหนองแวงตราชู นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./410 27 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์1 ข้างโรงเรียนมหาไถ่ จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./411 27 ธ.ค. 2561   หลอดไฟฟ้าแสงสว่างซอยศรีจันทร์ 16 ดับ 1 หลอดขอให้ช่างช่วยแก้ไขให้ด้วยขอบคุณครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./412 27 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าแสงสว่างทางซอยศรีจันทร์ 10/1 ดับ 1 ดวงขอให้ช่างช่วยแก้ไขให้ด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./408 27 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 43/8 ซอย 1/4 ถ.รถไฟ ชุมชนหนองวัดพัฒนา สำนักการช่าง
ฟ./409 27 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับซอยประชาสโมสร 19 ต้นแรก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./407 27 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 49/49 หมู่บ้านไทยประเสริฐ หลังตลาด อ.จิระ ถ.พิมพสุต (ไฟกระพริบ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./406 27 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าขำรุด ไม่มีหลอด บริเวณ ปากซอยมิตรภาพ 1 ข้างปั๊ม ปตท.ฝั่งตรงข้ามตลาดต้นตาล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./105 27 ธ.ค. 2561   ขอความอนุเคราะห์ ขอรถเกรด บริเวณ สนามลู่วิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สำนักการช่าง
ฟ./405 27 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 115/30 เลขที่ 90/107 ซอยศรีจันทร์ 8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./050 27 ธ.ค. 2561   ขอเนินกั้น ถนน สามทาง (ลูกระนาด) ในซอยกสิกรทุ่งสร้าง ซอย 7 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อค./014 27 ธ.ค. 2561   ถนนแคบเนื่องจากสร้างสิ่งปลูกสร้าง ล้ำถนน บริเวณ สุดซอยกสิกรทุ่งสร้าง 11 สำนักการช่าง
ฟ./404 27 ธ.ค. 2561   ขอเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า หน้าบ้านเลขที่ 259/18 ถ.อนามัย ซอย 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./108 27 ธ.ค. 2561   ขอวางท่อระบายน้ำในซอยพุ่มสุข ชุมชนหนองแวงตราชู3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./403 27 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าสาธารณะ หน้าบ้านเลขที่ 45/82 ซอยมิตรภาพ13 ดับ ขอความอนุเคราะห์แก้ไขให้ด้วยนะครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./024 26 ธ.ค. 2561   ความเดือดร้อนจากคนจรจัด มาจับกลุ่มมั่วสุม กินเหล้า ภายในชุมชน บ.ข.ส. ตรงอาคาร สถานีขนส่ง 72 ปี และทะเลาะทำร้ายผู้สัญจร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
ถ./049 26 ธ.ค. 2561   ปรับปรุงถนนราษฎร์คนึง ชุมชนดอนหญ้านาง 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./048 26 ธ.ค. 2561   ซ่อมแซมผิวจราจร ในชุมชน บ.ข.ส. เป็นหลุมเป้นบ่อ จำนวน 3 จุด 1.ถนนทางเข้าสถานีขนส่ง ด้านทิศเหนือ เข้าทางสสวนรัชดานุสรณ์ จำนวน 2 จุด ( หน้าร้านเสริมสวยดารัตน์) 2.ทางเข้าสถานีขนส่ง ชุมชน บ.ข.ส. ด้านทิศตะวันตก เข้าทางถนนเทพารักษ์ หน้าร้านชัยอุดม จำนวน 1 จุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./104 26 ธ.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ปากซอยราษฎร์คนึง ซอย 6 คลุมสายไฟ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./103 26 ธ.ค. 2561   ขอติดตั้งกระจกนูน บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 19 จำนวน 2 ชุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./102 26 ธ.ค. 2561   ขอกระจกนูน ในซอยสุขสำราญ จำนวน 6 จุด ชุมชนหลังศูนย์ราชการ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]