.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   27 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./341 21 ส.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ตรงข้ามร้าน wine 22 ถ.รื่นรมย์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./268 21 ส.ค. 2561   สุนัขจรจัด จำนวนมาก บริเวณหมู่บ้านมุ่งงาม ซอยติดกับหอพักอยู่สุข เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./267 21 ส.ค. 2561   เสียงสุนัขจำนวนมากรบกวน ในบ้านพักอาศัย บริเวณหมู่บ้านมุ่งงาม เลขที่ 596/26 ซอยอุทิศมุ่งงาม ถ.หน้าเมือง ชุมชนหนองวัด 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1432 21 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าแสงสว่างถนนชาตะผดุง ฟั่งชุมชนธารทิพย์ ชำรุด 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./078 21 ส.ค. 2561   รอบศาลากลางกลับมาขายของอีกแล้วตามเคย จนท.ละเว้นหรือป่าว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1429 20 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเรือนจำทางฝั่งดรงพยาบาลศูนย์เลยดค้งไปบ้านประธานชุมชน ใกล้กอไผ่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1428 20 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เข้าซอยธนาคารกรุงไทย สาขามะลิวัลย์ เข้าไปเส้นซอยแยก ซอยตันไฟดับที่ขวามือเสาต้นที่ 2 นับจากปากซอย หลอดนีออนยาว เป็นซอยเล็ก อยู่หน้าอพาร์ทเม้นต์สีเขียว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./075 20 ส.ค. 2561   มีคนเร่ร่อนมานอน มาขับถ่าย ในบริเวณ ใกล้กับเลขที่ 17 ถ.ดรุณสำราญ เป็นที่สาธารณะ ประโยชน์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
อส./266 20 ส.ค. 2561   มีคนนำขยะมาทิ้ง ในทางที่สาธารระ ประโยชน์ บริเวณใกล้กับบ้านเลขที่ 17 ถ.ดรุณสำราญ ชุมชนหลักเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./340 20 ส.ค. 2561   ขอรถเกรด บริเวณ ซอยใกล้กับบ้านเลขที่ 17 ถ.ดรุณสำราญ เป็นทางสาธารณะ ประโยชน์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./135 20 ส.ค. 2561   ขยายทางขึ้น บริเวณศูนย์บริการ สาธารณสุขที่ 5 บ้านหนองใหญ่ ซอยศรีจันทร์ 20 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./339 20 ส.ค. 2561   ซ่อมแซมหลังคา บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 บ้านหนองใหญ่ และศาลาชุมชนหนองใหญ่ 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./440 20 ส.ค. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยศรีจันทร์ 20 , ซอยศรีจันทร์ 20 แยก 2 , ซอยประชาสโมสร 43 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./439 20 ส.ค. 2561   ขอลอกท่อระบาย้ำ บริเวณ ถนนสุขสบาย และ ถ.ทานตะวัน 0.60 เมตร โนนทัน 7 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1426 20 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.อยู่ในซอยสีโห หน้าบ้านเลขที่ 58/1 จุดที่ 2-3 อยู่ในซอยสุขสบาย 15 หน้าบ้านเลขที่ 49/110 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1427 20 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าแสงสว่างถนนในซอยธารทิพย์ดับทั้งชุมชน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./337 20 ส.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ สุดซอย 16 ถ.บ้านกอก หน้าหอพัก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1425 20 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอย 18 ถ.บ้านกอก 3 หลอด 2. ซอย 18/1 2 หลอด 3. ซอย 16 บ้านกอก ปากซอย 1 หลอด 4. ซอยบ้านกอก 16 หน้าหอพักสุจิตรา 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1424 20 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชัยพฤกษ์ซอย 9 ต้นท้ายซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1423 20 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ทานตะวันสายหลัก ถนนทานตะวัน 10 จำนวน 2จุด โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1422 20 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ทานตะวัยหัวมุม ถ.ทานตะวันแยก 2 แยก 6 แยก 7 จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./336 20 ส.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1.หน้าร้านโลตัส 2.หน้าร้านเซเว่นเลขที่ 182/36 และเลขที่ 182 ถศรีจันทร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1421 20 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนชาตะผดุงช่วงจ่อจาก ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง ถึงซอยชาตะผดุง 15 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./079 20 ส.ค. 2561   แจ้งปัญหาการใช้งานสนามออกกำลังกายบึงทุ่งสร้าง ในเลนจักรยานมีมอเตอร์ไซค์3ล้อเข้ามาขี่ครับ รบกวนช่วยกวดขันให้ด้วยครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1420 17 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.อำนวยโชค และซอยหรดี จำนวน 5 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./438 17 ส.ค. 2561   มีการปล่อยน้ำเสียออกมาจากชุมชนตรงทางรถไฟ ถ.หลังศูนย์ราชการ ตึัด ถนนมิตรภาพ ไหลออกมาบนถนนตลอดเวลา อยากให้ช่วยตรวจสอบ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1419 17 ส.ค. 2561   โคมไฟหลุด บริเวณ ซอยมิตรภาพ 25 หลอดไฟหลุดออกมาจากโคม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./338 17 ส.ค. 2561   รบกวนให้เจ้าหน้าที่ ไปตัดกิ่งต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านริมฟุตบาทให้หน่อยนะคะ ตำแหน่งอยู่แถวๆศาลจังหวัด ค่ะ บ้านเลขที่ 251/4 ถ.เทพารักษ์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0834040703 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./335 17 ส.ค. 2561   ขอรถเกรด ปรับพ้นที่ บริเวณ ศาลาชุมชนโนนทัน 1 ถ.ฉิมพลี สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./436 17 ส.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ร้านเอส พี มอเตอร์ ถ.พิมพสุต ตัด ถ.หน้าเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483]