.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   16 พฤศจิกายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./807 21 เม.ย. 2561   ไฟถนนประชาสโมสรช่วงเลยแยกอำเภอเมือง ดับตลอดแนวอันตรายมาก ช่วยแก้ไขด้วยครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./156 21 เม.ย. 2561   สุนัขข้างบ้านเห่ารบกวน มลพิษทางเสียง เห่าหนักตั้งแต่ก่อนสงกรานต์ถึงวันนี้ มีคนอยู่ก็เห่า ยิ่งคนไม่อยู่ยิ่งเห่าหนักมากติดต่อกันนาน ทำให้นอนพักผ่อนไม่ได้และอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องเดือดร้อนค่ะ มีคลิปเสียงตอนเห่า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./154 21 เม.ย. 2561   ตัดต้นไม้พาดเกี่ยวสายไฟจำนวน3ต้นในซเมตตาแถวบริษัทไดนามิค สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./809 20 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าหลอดเสียในซอยรอบเมือง 15 เสาที่ 2 มืดมากๆ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./806 20 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าหน้าบ้านดับ2หลอด คือหลอดสั้นหน้าบ้านเลขที่584/15 กับหลอดยาวหน้าบ้าน584/17 ซอยเกวียนทอง(หน้าเมือง3) ขอความกรุณาไปซ่อมให้ด้วยคร่า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./088 20 เม.ย. 2561   ขอบถนนแตกเป็นหลุม ขนาด 1*1 ม. ในซอยอุดมสุข ซอย 9 ถ.ชาตะผดุง กลางซอย บ้านบะขาม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./802 20 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 14 เข้าทางหน้าแฟลตตำรวจ อยู่ตรงปากซอย 1 จุดถัดไปอีก 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./237 20 เม.ย. 2561   ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 12 จะมีซอยไกรเลิศ เวลาฝนตกจะมีน้ำขัง และซอยเล็กอีกหนึ่งซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./803 20 เม.ย. 2561   ไฟถนนส่องสว่างขนาดยาว จำนวน 1 หลอด กระพริบ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./801 20 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยดอกคูณ 1 แยก 1 จำนวน 1 จุด แยก 2 จำนวน 2 จุด แยก 3 จำนวน 1จุด และแยก 4 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./152 20 เม.ย. 2561   ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ต้นไม้หน้าบ้านเลขที่ 194/223 ซอย 14 ยื่นออกหน้าบ้านไปพันกับสายไฟฟ้า โทรศัพท์และสายสัญญาณอื่น ๆ ตามแนวสายไฟฟ้าตามถนน เกรงว่าจะเกิดอันตราย ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการตัดให้ด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./800 20 เม.ย. 2561   ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนไม่ติด 4 หลอดดังนี้ ซอย 5 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/37 และ 194/40 ซอย 8 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/310 และ194/125 ซอย 14 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/125 ปากซอยโพธิ์ทอง 2 ต้นทั้งฝั่งซ้ายและขวา ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./151 19 เม.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ พันสายไฟ ซอย ศรีจันทร์29ทั้งซอย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./799 19 เม.ย. 2561   สายไฟขาดและช็อต ซอย ศรีจันทร์29 ต้นที่3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./798 19 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ 1หลอด ซอยเทพผาสุก อู่หารช่างกล บริเวณ แถวบริษัทสามเหลี่ยมคาร์แคร์ ซอยโลตัสเล็ก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./236 19 เม.ย. 2561   ดูดลอกท่อ บริเวณตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./797 19 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าชำรุด 1 จุด ตามแผนที่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./796 19 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บ้านเลขที่ 596/1-596/50 596/80-596/100 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./794 19 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ ปากซอยโพธิสาร29 2ถนนฉิมพลีหน้าบ้านเลขที่ 37/1 3ถนนฉิมพลีปากซอยโพธิสาร25 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./235 19 เม.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำแตกระหว่าง หน้าร้านสักลายกับร้านยูบาร์ ถนนประชา สำราญ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./087 19 เม.ย. 2561   ทางเท้าชำรุด การไฟฟ้าตั้งเสาไฟใหม่ ทำให้ทางเท้าชำรุด ท่อระบายน้ำออกบ้านหน้าบ้านเลขที่ 168/5 บ้านนางหนูเผือก จำปางาม เวลาฝนตกน้ำไม่ไหล ถนนกัลปพฤกษ์ ติดกับ หจก.ไทย ไทย ศูนย์ล้อ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./234 19 เม.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน หน้าบ้านเลขที่ 168/5 บ้านนางหนูเผือก จำปางาม ถนนกัลปพฤกษ์ ติดกลับ หจก.ไทย ไทย ศูนย์ล้อ หน้าบ้านตู้น้ำหยอดเหรียญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./795 19 เม.ย. 2561   หลอดไฟในซอยประชาสโมสร 29 ช่วงก่อนจะถึง 5 แยก บ้านบะขามใช้งานไม่ได้ หลอดไฟไม่ติด ตั้งแต่ช่วงหน้าร้านขายของชำยายวาสไปจนถึงห้าแยกบ้านบะขาม ประมาณ 3-4 หลอด โดยในช่วงกลางคืนจะมืด เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ปีที่แล้ว เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม ช่วยส่งช่างที่เก่งๆมาซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ด้วยนะครับ เพราะที่ผ่านมาเคยมีช่างมาซ่อมแล้วประมาณ 3-4 วันก็จะดับไปอีก ขอซ่อมให้ใช้งานได้แล้วซัก 1-2 ปี ค่อยเป็นอีก จะดีมากๆเลยนะครับ ขอบคุณคับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./155 18 เม.ย. 2561   กลิ่นเล้าไก่รบกวน บริเวณ ซอยอนาัมย 2 เคยร้องเรียนไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2558 แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./793 18 เม.ย. 2561   เก็บสายไฟ บริเวณ ตรงข้ามสถานีทดลองข้าว หัวโค้งถนนกัลปพฤกษ์ สายไฟหย่อนคล้อยลงมามาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./792 18 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับในซอยร่วมใจพัฒนา ฝั่งตรงข้ามตลาดหนองใหญ่ ไฟดับอยู่ตรงข้ามศาลต้นโพธิ์ในหมู่บ้านร่มโพธิ์สามัคคี ถนนศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./791 18 เม.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ไฟสปอร์ตไลท์ ห้องน้ำสวนสาธารณ 200 ปี บึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./233 18 เม.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 592/23 ซอยหน้าเมือง 17 ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./232 18 เม.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริวณ ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 8 บ้านพักคนชรา และศรีมารัตน์ 1/5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./150 18 เม.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ สาวนสาธารณบึงหนองแวงตราชู 1 ใบต้นปาล์ม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440]