.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   22 กันยายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อค./016 30 ม.ค. 2560   ตรวจสอบการก่อสร้าง อาคารพานิชย์ ( ต่อเติม ) บริเวณเลขที่ 26/41 ถ.ศรีจันทร์ บ้านศรีฐาน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./482 30 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าห้องสำนักปลัด 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./481 27 ม.ค. 2560   เสาไฟฟ้าทนุดและเสียมาก บริเวณ ซอย 13 ถ.หน้าเมือง ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้า เข้าบ้านห่างจากพื้นประมาณ 50 เมตร กลังเกิดอันตราย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./127 26 ม.ค. 2560   ขอให้ตีเส้น ขาว - แดง บริเวณ ข้าง ทางซอยศรีมารัตน์ 2 ฝั่ง ของ รพ.กรุงเทพ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./480 26 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในหมุ่บ้านพิมานชื่น สุดซอย ของหมู่บ้าน ถ.อนามัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./479 26 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวรซอยราษฎร์คนึง 20 ช่วยแก้ไขเปลี่ยนทิศทางของโคมไฟให้ด้วย ชุมชนโนนชัย 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./126 25 ม.ค. 2560   ขอป้ายชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ซอยประชาสโมสร 52 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./478 25 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 666/51 ซอยเมตตาเดิม ที่ทำการชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./125 25 ม.ค. 2560   ตีเส้น ห้ามจอด ขาว - แดง ในซอยมะลิวัลย์ 5 ตลอดแนว สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./065 25 ม.ค. 2560   ถนนชำรุด บริเวณ ซอยมิตรภาพ 25 ชุมชนหนองแวงตราชู 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./124 25 ม.ค. 2560   ขอไฟกระพริบ บริเวณ สะพาน หัวโค้ง ชุมชนหัวสะพานสัมพัีนธ์ ซอยประชาสโมสร 52 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./123 25 ม.ค. 2560   ขอกระจกนูน บริเวณ ทางโค้ง ซอย ราษฎร์คนึง 23 โนนชัย 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อท./027 25 ม.ค. 2560   กีดขวางทาง บริเวณ ร้านโชค เฮงเจริญ ถ.เทพารักษ์ ร้านรับซื้อของเก่า สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./477 25 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยศรีจันทร์ ประชาสร้างสรรค์ ( ซอยติดเรือนจำ ) เข้าไปสุดซอย หลอดนีออนยาว 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./476 25 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 18 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./088 24 ม.ค. 2560   กลิ่นรบกวน จากขยะ ปฏิกูล และมูลฝอย ร้านโชค เฮงเจริญ ถ.เทพารักษ์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อค./015 24 ม.ค. 2560   ตรวจสอบการรุกล้ำที่สาธารณะ บริเวณ เลขที่ 76-31-32 ถนนซอยหน้า รพ.จิตเวช ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./087 24 ม.ค. 2560   ขอถังขยะบริเวณ ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ จำนวน 6 ถัง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./118 24 ม.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าร้านท้อปเวท ถ.ประชาสำราญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./117 24 ม.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ ฝั่งอาคารพานิชย์ ตรงข้ามประปา ถ.รื่นรมย์ ตลอดแนว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./116 24 ม.ค. 2560   ฝาบ่อพักชำรุด บริเวณ หน้าร้าน ขายของชำ ร้านพ่อใหญ่ดี ถ.เทพารักษ์ สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./122 24 ม.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ บมจ.อาคเนย์ประกันชีวิต ถ.รื่นรมย์ ตรงข้าม ธนาคาร ธกส. ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./121 24 ม.ค. 2560   ขอกระจกนูน บริเวณ ชุมชนสามเหลี่ยม 5 จำนวน 3 บาน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./120 24 ม.ค. 2560   ขอตีเส้น ขาว - แดง ซอยธนาคารกรุงไทย สาขา ถ.มะลิวัลย์ ชุมชนสามเหลี่ยม 5 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./119 24 ม.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 75/19 ซอยเทพอำนวย ถ.หน้าเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./062 24 ม.ค. 2560   ถนนทรุด บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 23 แยกขวาซอย 1 ( ข้างวัดโนนชัยวนาราม ) โนนชัย 3 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./063 24 ม.ค. 2560   เทพื้นคอนกรีต ทางเดินเท้า บริเวณ หน้าหมู่บ้านออมสิน ถ.หลังศูนย์ราชการ ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./475 24 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าร้านเสริมสวยอ้อน ชุมชนบ้านตูม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./474 24 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตั้งแต่ ไก่อบหม้อดิน ริมบึงแก่นนคร ถึง สี่แยกไปบ้านตูม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./473 24 ม.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ประชาสโมสร 18 ซอย 18 ต้นซอย ใกล้โรงแรมอวานี หลอดไฟคู่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320]