.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   21 กุมภาพันธ์ 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./337 06 ก.ค. 2560   ดุดท่อหน้าบ้านเลขที่ 171/11114+171/253 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./341 06 ก.ค. 2560   ฝาท่อระบายแตก3ฝา /น้ำเสียจากหอไหลเข้าบ้านเลขที่ 32/4 ซอยมิตรภาพ 32 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1079 06 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ซ.ธารทิพย์ 3/2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./224 06 ก.ค. 2560   เสียงรบกวน ปละฝุ่น บริเวณ เลขที่ 205/64 ซอยแม่ทองพูล ถ.กลางเมือง ตรงข้ามปั็มน้ำมัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อค./033 06 ก.ค. 2560   ขอให้สำนักช่าง ออกมาสำรวจ พื้นที่ว่างเปล่าในชุมชน ( สนามตะกร้อ ) โนนทัน 4 เพื่อจัดทำเป้นพื้นที่ ใช้ประโยชน์ ให้กับชุมชนในการจัดกิจกรรม เป็นที่ออกกำลังกาย เป็นที่พักผ่อน ซอยร่วมมาลาเรีย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./267 06 ก.ค. 2560   ติดป้ายหรือทาสีสะท้อนแสง บริเวณ ถนนอนามัย ช่วงศาลาชุมชน โนนทัน 4 ถึงแยกถนนโพธิสาร มีถนนเป็นทางโค้ง 2 จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./223 06 ก.ค. 2560   ขอให้พ่นยุง บริเวณชุมชนโนนทัน 4 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1070 06 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณคุ้มจอมพล ก่อนถึงจวนผู้ว่า 20 เมตร เสาแรกติดถนน หลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1071 06 ก.ค. 2560   ไฟถนนเหล่านาดี ฝั่งตรงข้าม รร.แก่นนครฯ ต้นใกล้ lotus express ไม่ติดทำให้บริเวณตรงนั้นมืด ดำเนินการซ่อมด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1072 05 ก.ค. 2560   ไฟสาธารณะในซอยดับ ตั้งแต่ต้นซอย 6 จนสุดซอย กรุณาเข้ามาดูให้ด้วยครับ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ที่บ้านเพิ่งถูกขโมยขึ้นบ้าน ลงข่าวช่อง7 ที่บ้านและคนแถวนี้ยังกลัวมาก ขอความกรุณารีบเข้ามาดูให้ด้วยนะครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1069 05 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.ศรีจันทร์ 31 ห่างจากหน้าซอย 200 เมตร หลอดนีออน 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./222 05 ก.ค. 2560   ช่วยเก็บขยะที่ซอยขอนแก่นวิลล่าให้ด้วยนะครับ เห็นชาวบ้านแจ้งว่าไม่ได้เข้าไปเก็บหลายวันแล้ว ส่งกลิ่นเหม็น และกองขยะที่ซอยติดรั้วพัฒนาที่ดินด้วยนะครับกองใหญ่มากแล้ว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1068 05 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 175/15 ถ.ประชาสโมสร ชุมชนธารทิพย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1067 05 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยแยกประชาสโมสร 38 1 หลอด สุดซอย จะเป็นซอยตัน ระหว่างบ้านเลขที่ 179/473 - 179/27 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1066 05 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 119 ซอย 2 ถ.มะลิวัลยื ซอยธนาคารกรุงไทย ( แก้ไขหลายครั้งแล้วตั้งแต่ยังใช้การไม่ได้ ควรเปลี่ยนชุดรางหลอดไฟฟ้าใหม่ ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./334 05 ก.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด 1.ซอยสวัสดี 1 หน้าบ้านเลขที่ 149/5 ซอยบุญมี ถ.ศิลปสนิท ก่อนจะถึง ถ.ศรีมารัตน์ 3.เริ่มจากปากวอยมิตรภาพ 8/13 บ่อที่ 2 ซอยรอยต่อกับหนองแวงตราชู 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1065 05 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านเขาไทย โซนเกาะกลางถนน ดับตลอดสาย ตั้งแต่วัดหนองแวง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./221 05 ก.ค. 2560   เกํ็บขยะหลังโรงอวน เดชา บริเวณ ซอยแยกสุมงคล ถ.รื่นรมย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./265 05 ก.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 307 ต้นมะขามปกคลุม และเลขท่ี่ 121/20 ซ.วุฒาราม 9 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1063 05 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/4 หลอดที่ 2 หลอดยาว ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/9 หลอดที่ 2 ซอยหลังศูนย์ ตรง ตชด.ซอยทางเข้า ถ.เทพารักษ์ หลอดแรก แสงจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./264 05 ก.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริวณ เลขที่ 91/15 ซอยมิตรภาพ 8/5 หลังตำรวจทางหลวง อยู่ระหว่างบ้านสองหลัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./263 05 ก.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ วัดจอมศรีซอยเขียงเนื้อ ศรีฐาน 4 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อค./032 05 ก.ค. 2560   มีการบุกรุก สร้างที่ดินคลองน้ำเสีย บริเวณชุมชนหนงใหญ่ 1 ได้รับความเดือดร้อนเวลาฝนตก ทำให้คลองระบายน้ำไม่ทัน มีการสร้างปิดทางน้ำไว้ช่วยตรวจสอบแนวเขตของคลองให้ด้วย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1062 05 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 385/30 เสาที่ 6 หน้าบ้านนางขนิษฐา หลังตลาดต้นตาล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./219 05 ก.ค. 2560   ขอถังขยะ บริเวณ ร้านตกแต่งมอเตอร์ไซด์ ถ.รอบเมือง สำนักการช่าง
ฟ./1061 05 ก.ค. 2560   สายเคเบิ้ลสายโทรศพท์ กีดขวางทางเดิน บริเวณ รื่นรมย์มอเตอร์ ถ.รื่นรมย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1060 05 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในซอยราษฎร์คนึง 14 , บริเวณหอพัก และ 18 ,ซอยตัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1059 05 ก.ค. 2560   เปลี่ยนหลอดไฟ บนิเวณ ในซอยอนามัย 15 ต้น ๆ ซอย ใกล้วิทยาลัยสาะารณสุขสิรินธร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./231 04 ก.ค. 2560   บ้านเลขที่ 194/22 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น เลี้ยงสุนัขหลายตัวส่งเสียงรบกวนไม่ได้หลับได้นอนกลางคืน หนวกหูมาก เคยแจ้งเรื่องไปหลายทีก็เงียบได้ไม่นาน ช่วยมาตรวจสอบทีครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1064 04 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าแสงส่วางในซอยราษฎรคนึงซอย 13 ดับช่วยตรวจสอบแก้ไขให้ด้วยมืดมาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356]