.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   18 มกราคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1237 10 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่229/44 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1236 10 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับบ้านเลขที่229/146 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1232 09 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านมิตรสัมพันธ์ 2 เลขที่ 124/42 124/56 และ 124/67 จำนวน 3 จุด ( ทางไลน์) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./285 09 ก.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.รื่นจิตร บริเวณป่าหน้าวัดศรีนวล สามแยก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1231 09 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเทพนิมิตร ถ.ศรีจันทร์ 39 ชุมชนหนองใหญ่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./375 09 ก.ค. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ สามแยกวัดศรีนวล ร้านละอองดาว ถ.รื่นจิตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./374 09 ก.ค. 2561   ฝาท่อชำรุด บริเวณ ซอยศิลปสนิท 4 ตัดกับถนนสุขสันต์ เลยเซเว่น หน้าร้านตัดผม (ทางไลน์) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1230 09 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.รอบเมืองซอย 17 เสาที่ 3 วัดศรีนวล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./239 09 ก.ค. 2561   จับสุนัขจรจัด บริเวณ วัดศรีนวล ถ.รอบเมืองซอย 17 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./121 09 ก.ค. 2561   ขอซ่อมแซมผิวถนน คอนกรีต บริเวณ ซอยโพธิสาร 4 ถ.โพธิสาร ผิวถนนลาดเอียง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1229 09 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทรื ซอย 10 ซอยแยกที่ 2 ถัดจากอาคารพานิชย์ หลอดหลุด ออกมา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./284 09 ก.ค. 2561   ป้ายจราจร บริเวณ แยกหน้าเจริญศรี ขอทำป้ายให้ใหญ่ และชัดเจน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./283 09 ก.ค. 2561   บริเวณ แยกศรีจันทร์ หน้าศูนย์อนามัย แม่และเด็ก มีการตีเส้นจราจร เพื่อให้ มีการกลับรถออกมา ทำให้รถติด โดยเฉพาะเวลาช่วงเช้า 08.00 น. และเวลาเลิกงาน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./373 09 ก.ค. 2561   ท่อระบายน้ำแตก บริเวณ เลขที่ 136/155 ถ.กัลปพฤกษ์ หน้าหอกาญจนา เส้นเลยพิสูจน์ หลักฐาน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1228 09 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าแสงสว่างถนนท้ายซอย ชำรุดหลายวัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./372 09 ก.ค. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.กัลปพฤกษ์ หน้าหอกาญจนา เลยเส้นพิสูจน์หลักฐาน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./371 09 ก.ค. 2561   ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ หน้า ซียู คลีนิค เวชกรรฒ ซอยบ้านกอก 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1227 09 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ต้นปากซอยแยกทานตะวัน 2 ชุมชนโนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1226 09 ก.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยแยกดอกคูณ 3 ต้นหน้าหอพัก ชุมชนโนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1225 09 ก.ค. 2561   ขอโคมไฟพร้อมหลอด ถ.หมอชาญอุทิศ ซอยตัว L สุดซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./062 09 ก.ค. 2561   วางของและปลูกต้นไม้ขอบถนนและทางเท้า บริเวณ ถ.หมอชาญอุทิศ ซอยตัน สามเหลี่ยม 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
อส./238 09 ก.ค. 2561   ร้านอาหารเสียงดังมาก บริเวณถนนกัลปพฤกษ์ ตัด ถนนหมอชาญอุทิศ สามเหลี่ยม 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./237 09 ก.ค. 2561   เก็บถุงเศษปูนอยู่หน้าร้านคลีนิคฑันตกรรม หน้าเมือง ถ.หน้าเมือง อยู่ฝั่งเดียวกับแฟรี่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1224 08 ก.ค. 2561   ไฟถนน เหล่านาดี ดับตั้งแต่ช่วงหน้า รร.โสต จนถึงในซอยเหล่านาดี 1 เป็นอันตรายแก่ผู้พักอาศัยในบริเวณตรงข้ามสนามกีฬากลางจังหวัดอย่างมาก เพราะรถมีการเคลื่อนตัวเร็วเพราะถนนกว้างแต่ไม่มีแสงสว่าง เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุรุนแรงอย่างสูง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./236 08 ก.ค. 2561   ขยะล้นถัง ส่งกลิ่นเหม็น มาเก็อาทิตย์ละครั้ง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./370 06 ก.ค. 2561   ขอลอกท่อระบายน้ำ ซอยเหล่านาดี 6 ท่อ 60 ยาว 400 เมตร ซอยเหล่านาดี 8 ท่อขนาด 40 ยาว 400 เมตร ซอยเหล่านาดี 10 ท่อขนาด 60 ยาว 400 เมตร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./369 06 ก.ค. 2561   ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ถนนห้าพฤศจิกา ตลอดแนว ความยาวรวม 1,030 เมตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./282 06 ก.ค. 2561   ห้องน้ำชำรุด บริวณ ห้องน้ำบึงแก่นนคร 200 ปี ใกล้กับศูนย์ อปพร. ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./280 06 ก.ค. 2561   ด้วยม้านั่งริมบึง หนองใหญ่ ชำรุด ขอแผ่นคอนกรีต 19 แผ่น ที่บริเวณ ริมบึงหนองใหญ่ ซ่อมแซมม้านั่ง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./281 06 ก.ค. 2561   อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย ชำรุด บริเวณ รอบบึงหนองใหญ่ เสียหายอยู่หลายตัว ชุมชนหนองใหญ่ 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]