.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   18 มกราคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./112 03 ม.ค. 2562   ตัดกิ่งไม้ หน้าร้าน ศูนย์รวมน็อต ซอยจะเรียมพันธ์ ถ.หลังเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./111 03 ม.ค. 2562   ขอกระจกนูน บริเวณ ในซอยสว่างทิพย์ 2 เป็น สามแยก ชุมชน กศน. ( แผนชุมชน ) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./111 03 ม.ค. 2562   ขอวางท่อระบายน้ำ บริวณ ซอยสว่างทิพย์ 1 ประมาณ 100 เมตร ชุมชน กศน. ( แผนชุมชน ) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./430 03 ม.ค. 2562   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 95/1 ตรงข้าม นานาแอนติก ถ.ฉิมพลี โนนทัน 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./429 03 ม.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยคำสะอาด ถ.โพธิสาร ดับ 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./428 03 ม.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ บริเวณในซอย 14 - 16 ถ.กลางเมือง 1 โคม รวมเป็น 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./110 03 ม.ค. 2562   ขอป้ายซอย บริเวณ ซอย มะณีพันธ์ , ซอยสว่างทิพย์ , ซอย สุขสมบูรณ์ ไม่มีป้ายบอกชื่อซอย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./109 03 ม.ค. 2562   ขอความอนุเคราะห์ กระถาง 20 อันพร้อมดิน 50 ถุง และเมล็ดพันธ์ผัก ชุมชน ก.ศ.น. ถ.ดรุณสำราญ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./052 03 ม.ค. 2562   ถนนชำรุด บริเวณ ซอยเกวียนทอง ริมฟุตบาธ บ้านเลขที่ 422/11 - 422/22 ถ.กลางเมือง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./427 02 ม.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ บริเวณ สามแยก ตรงข้ามหอพัก ต้นคูณ เลขที่ 67/1 โนนทัน 4 ถ.อนามัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./426 02 ม.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามประตูวัดกลางด้านทิศใต้ลงทางบึง หลอดเสาไฟดับเป็นประจำ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./051 02 ม.ค. 2562   ถนนชำรุด บริเวณ รอยต่อถนนหน้าเมือง เข้าซอยวุฒาราม เป็นร่อง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./108 02 ม.ค. 2562   ขอป้ายซอย บริเวณ ติดป้ายปากทางเข้าซอย จุดเชื่อม ถนนหน้าเมืองเข้าซอยวุฒาราม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./107 02 ม.ค. 2562   ขอป้ายซอย บริเวณ ชุมชนหลักเมือง ป้าชลอความเร็ว ให้ขับช้า ๆ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./425 02 ม.ค. 2562   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ จุดที่ 1-2 ซอยพุ่มสุข ถ.ศิลปสนิท ( ทิศเหนือบ้านประธานชุมชนสุเวทย์ ) จำนวน 2 จุด เสาที่ 1 และ เสาที่ 3 ที่มีชุดไฟ จุดที่ 3 ทิศเหนือร้านข้าวต้ม เฮง เฮง ซอยสวัสดี 2 หลังตำรวจทางหลวง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./424 02 ม.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยพระบิณฑบาตร เสาที่ 3 ชุมชนชัยณรงค์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./423 02 ม.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 211/24 ( ชนิดหลอดสั้น ) ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/1 ติดกับที่่ทำการชุมชนหลังศูนย?ราชการ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./422 02 ม.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 225/2 และ 211/36 คนละมุม ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23/3 ( ดับบ่อยมาก ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./421 02 ม.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปากซอยถนนหลังศูนย์ราชการ 14 ตรงข้ามร้านตัดผม เลขที่ 227/58 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./419 02 ม.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าโรงไฟฟ้า ถ.เหล่านาดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./418 02 ม.ค. 2562   ไฟ้ฟ้าดับ บริเวณ ถนนเหล่านาดี ซอย 1 ซอย 3 ซอย 5 ซอย 7 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./417 02 ม.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยดรงน้ำแข็ง ฝั่งตรงประตู โรงเรียนวัดกลาง ดับ 2 หลอด ไฟฟ้าหลอดยาวดคมตก ไฟฟ้าหลอดยาว 2 หลอด , หลอดยาว 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./077 30 ธ.ค. 2561   ขยะบริเวณหลังวัดป่าชัยวัน ใกล้แยก ถนนกัลปพฤกษ์ แถวร้าน คาร์แคร์ speed master ฝาก จนท ช่วยเคลียร์ด้วยนะคับ มาเก็บขยะแล้วหกเรี่ยราด กินเลนถนนไป1เลน ขับรถผ่านไม่ได้เลย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./420 28 ธ.ค. 2561   ไฟดับนานมากครับ แถวบึงแก่นนคร ฝั่งบ้านตูม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./027 28 ธ.ค. 2561   เสียงรบกวนจากร้านของของชำ หน้าร้านรับซื้อของเก่า ถ.ดอกคูน โนนทัน 7 เปิดเครื่องเสียง ช่วงเวลา 19.00 น เสียงดัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
อส./076 28 ธ.ค. 2561   สุนัขจรจัด บริเวณ ที่พักขยะโนนทัน ใกล้ชุมชนโนนทัน 7 สุนัขจรจัดจำนวน มาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./106 28 ธ.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 45/9 ถ.ดอกคูณ มีต้นคูณ จำนวน 3 ต้น โนนทัน 7 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./075 28 ธ.ค. 2561   เก็บขยะ บริเวณ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 45/9 ถ.ดอกคูณ โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./028 28 ธ.ค. 2561   ร้านรินเมืองทำไมถึงวางผ้าห่มขายที่ถนนได้ทั้งที่จ่าเอกนิตินัยบอกว่าจะตรวจจนร้านต่างๆทำถูกต้องแต่ไม่เห็นทำอะไรได้กับร้านรินเมืองเลยมีการปูกระดาษแล้วเรียงของขายที่ถนนตลอดทุกวัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./416 28 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ ( แสงจันทร์) บริเวณ หน้า kk คอนโด หน้าร้านทวีภัณฑ์ ขายยา ตรงข้ามร้านอาหารปักใต้ ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461]