.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   27 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1633 25 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วุฒารามซอย 12 หลอดสุดท้าย หนองวัด 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1631 25 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ถนนชวนชื่น จากแยกหลังเมืองถึงรอบเมือง ดับตลอดสาย 2.ซอยชวนชื่น 1 ดับตลอดสาย 3.ซอยถนนชัยณรงค์ หน้าดรงแรมเป็นหนึ่ง แยกชีท่าขอน 4.ถนนชวนชื่นจากแยก รอบเมือง ถึง สาธารณสุข สิรินทร หลอด LED ดับหมดตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1630 25 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าชำรุด 1.หลังตลาดต้นตาล เสาที่ 4 หน้าบ้านนางอุบล ซอยโพธิ์ชัย 2. ซอยโพธิ์ทองเสาต้นที่ 2 นับจากปากซอยโพธิ์ทอง บริเวณหอพัก วิรินเพลส เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1637 25 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับข้างบุญญ์ศิริอพาร์ทเม้นท์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1632 24 ก.ย. 2561   ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่างถนน ไม่ติดที่หน้าบ้านเลขที่ 194/108 ซอย 6 ขอความกรุณามอบหมายผู้รับผิดชอบไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบคุณล่วงหน้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1629 24 ก.ย. 2561   ไฟสาธารณะ ในซอยสวัสดี ตรงหน้าบ้านเสียมาหลายเดือนแล้วคะขอบคุณคะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./089 24 ก.ย. 2561   ให้ย้ายรถเก่าที่จอดข้างถนน บริเวณ ซอยวุฒาราม 5 ซากรถเก่า สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
อช./392 24 ก.ย. 2561   ขอใช้พื้นที่ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และยืมอุปกรณ์ ดังนี้ โต๊ะ 9 ตัว เก้าอี้ 30 ตัว เต๊นท์ 2 หลัง ตั้งให้ก่อนวันที่ 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1628 24 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิสาร 9 ขายข้าวมันไก่ ไฟฟ้าหลังสุดท้าย ดับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1627 24 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลยป้ายสุพรรณิการ์ ถ.โพธิาสารสุดซอย จำนวน 2 จุด ตรงข้ามหมู่บ้านกันยารัตน์ วินเทจ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1626 24 ก.ย. 2561   ขอเปลี่ยนโคมหลอดนีออนยาว บริเวณ หลังศูนย์ปฏิบัติธรรม ตรงป้ายโนนทันเพลส ถ.โพธิสาร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1625 24 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 211 ในซอยสุขใจ ถ.กลางเมือง หนองแวงเมืองเก่า 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./391 24 ก.ย. 2561   การปลูกต้นไม้ยื่นออกมาบริเวณถนน เฉียดสายไฟฟ้า เลขที่ 4/13 ถ.โพธิสาร บ้านโนนทัน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./480 24 ก.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถนนศรีมารัตน์ซอย 9 ข้างบ้านพักคนชรา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1624 24 ก.ย. 2561   ขอโคมไฟพร้อมหลอด บริเวณ หน้าศาลบือบ้าน เมืองเก่า ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1623 24 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 55/12 ไฟติดๆ ดับ ๆ อยากให้ช่างเช็คอุปกรณ์ไฟให้ด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1621 24 ก.ย. 2561   ขอโคมไฟ พร้อมหลอด บริเวณ ศูนย์แพทย์ ถนนศรีมารัตน์ และที่ทำการชุมชน นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ถ./149 24 ก.ย. 2561   ขอวัสดุไปปรับปรุงซ่อมแซมถนน บริเวณ ชุมชนโนนทัน 3 ทราย ปูน 10 ถุง หิน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./390 24 ก.ย. 2561   ขออนุเคราะห์ ดอกไม้ประดับ การปรับปรุงศาลาชุมชน โนนทัน 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1620 24 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยสุขสบาย 2 จุด ซอยชัยพฤกษ์ 3 1 จุด ซอยหลังสนามกีฬามหาไถ่ 1 จุด ถนนชัยพฤกษ์ 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./389 24 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณ ถนนชาตะผดุง ตลอดสาย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./479 24 ก.ย. 2561   วางท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึงซอย 31 ยาว 20 เมตร นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1619 24 ก.ย. 2561   เก็บสายไฟ บริเวณ เลขที่ 55/58 ซอยราษฎร์คนึง 31 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1618 24 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 91/1 ถ.อนามัย ใกล้วิทยาลัยสาธารณสุข เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1617 24 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.บ้านกอกซอย 16 ตรงข้ามกับ ม.ภาคฯ ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./048 24 ก.ย. 2561   มีการสร้างสิ่งปลูกสร้าง ล้ำเขต บริเวณ ซอยเกวียนทอง ถ.เหล่านาดี ซอยครูสมศรี อยู่ใกล้กับเซเว่น สำนักการช่าง
อส./300 24 ก.ย. 2561   มีร้านอาหารชื่อ ร้านแดง ซอยยิ้มศิริ ถ.ศรีจันทร์ 4 ร้านอยู่สุดซอย ทิ้งน้ำมันจากการทำอาหาร ลงท่อระบายน้ำ ส่งกลิ่น และมีหนู ท่อน้ำเอ่อล้นออกมา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1616 22 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าถนนตลอดซอย 23 และ 24 ดับตั้งแต่เมื่อวานขอความอนุเคราะห์ช่วยมาดูให้ด้วยค่ะว่าจะแก้ไขอย่างไร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1615 22 ก.ย. 2561   ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าดับ ในซอยราษฎร์ 9 เสาต้นที่ 3 และ 4 นับจากต้นซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./478 21 ก.ย. 2561   ถนนฝนตกที่ไหร่น้ำระบายไม่ทันท่อมขังทุกทีน่าจะท่อระบายอุดตันเช่นวันนี้ช่วงเช้านำ้ท่อมขังตลอดซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483]