.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อค./048 24 ก.ย. 2561   มีการสร้างสิ่งปลูกสร้าง ล้ำเขต บริเวณ ซอยเกวียนทอง ถ.เหล่านาดี ซอยครูสมศรี อยู่ใกล้กับเซเว่น สำนักการช่าง
อส./300 24 ก.ย. 2561   มีร้านอาหารชื่อ ร้านแดง ซอยยิ้มศิริ ถ.ศรีจันทร์ 4 ร้านอยู่สุดซอย ทิ้งน้ำมันจากการทำอาหาร ลงท่อระบายน้ำ ส่งกลิ่น และมีหนู ท่อน้ำเอ่อล้นออกมา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1616 22 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าถนนตลอดซอย 23 และ 24 ดับตั้งแต่เมื่อวานขอความอนุเคราะห์ช่วยมาดูให้ด้วยค่ะว่าจะแก้ไขอย่างไร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1615 22 ก.ย. 2561   ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าดับ ในซอยราษฎร์ 9 เสาต้นที่ 3 และ 4 นับจากต้นซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./478 21 ก.ย. 2561   ถนนฝนตกที่ไหร่น้ำระบายไม่ทันท่อมขังทุกทีน่าจะท่อระบายอุดตันเช่นวันนี้ช่วงเช้านำ้ท่อมขังตลอดซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./477 21 ก.ย. 2561   ดูดน้ำลงท่อระบายน้ำ บริเวณ ชุมชนเทคโนภาค บริษัทรับเหมา ได้ต่อท่อดูดน้ำลงไป อยากขอให้ตรวจสอบ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1614 21 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ ไฟแสงจันทร์ ถนนเทพารักษ์ ตัด ถนนหลังศูนย์ราชการ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./388 21 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.เทพารักษ์ ต้นหูกวาง ชุมชนเทพารักษ์ 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1613 21 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ ระหว่างบ้านเลขทีี่ 91/2 และ 91/2 ถนนอนามัย ก่อนถึงศูนย์มาลาเรีย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1612 21 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 9/29 ซอยมิตรภาพ 19 เสาแรก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1611 21 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ จุดที่ 1 ซอยเหล่านาดี 5 จุดที่ 2 หนเาหอพัก ถ.เหล่านาดี ซอย 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./387 21 ก.ย. 2561   ขอยืม เต๊นท์ ดต๊ะ เก้าอี้ โซฟา แพงกั้น จราจร ในวันที่ 23 กันยายน 2561 ชุมชนศรีฐาน 1,2,3,4 ติดตั้งวันที่ 21 กันยายน 2561 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./386 21 ก.ย. 2561   ขอยืมเต๊นท์ เก้าอี้ โต๊ะ ชุมชนบะขาม งานวันที่ 22 - 24 กันยายน 2561 เต๊นท์ 2 หลัง เก้าอี้ 100 โต๊ะ 8 ตัว ( ติดตั้งวันที่ 21 กันยายน 2561 ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./476 21 ก.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยอดุลยาราม 6 ใกล้กับร้านเอียเปียว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1601 20 ก.ย. 2561   ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ ทางขึ้นสะพานข้ามคลองน้ำ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1598 20 ก.ย. 2561   ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ จำนวน 5 จุด หน้าบ้านเลขที่ 130/20,126/26,119/73,179/95,179/102 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1600 20 ก.ย. 2561   ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 227/513 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1602 20 ก.ย. 2561   ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ ซอยชาตะผดุง9 หน้าบ้านเลขที่ 131/251 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1603 20 ก.ย. 2561   ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ ซอยชาตะผดุง9 หน้าบ้านเลขที่ 131/227 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1604 20 ก.ย. 2561   ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ ซอยชาตะผดุง9 หน้าบ้านเลขที่ 131/60 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1599 20 ก.ย. 2561   ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ ซอยชาตะผดุง9 หน้าบ้านเลขที่ 131/143 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1605 20 ก.ย. 2561   ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1606 20 ก.ย. 2561   ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/102 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1609 20 ก.ย. 2561   ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/76 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1608 20 ก.ย. 2561   ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/95 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1607 20 ก.ย. 2561   ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/85 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1610 20 ก.ย. 2561   ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/73 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1597 20 ก.ย. 2561   ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างดับ หน้าบ้านเลขที่ 229/88 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./298 20 ก.ย. 2561   ชุมชนหลังวัดศรีสว่างโนนทัน ถังสำหรับทิ้งขยะสีฟ้า 4 ถังที่เคยมี หายไปตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 20 กันยายน 2561 (ปัจจุบัน) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./088 20 ก.ย. 2561   20 ก.ย. 2561 เรื่อง หนองบอนบ้านศรีฐานสมาชิกภายในชุมชนไปตกปลาแต่กลับถูกเทศกิจมาไล่ซึ่งหนองบอนเป็นหนองสาธารณะที่ใช้ร่วมกันมานานจึงอยากเรียนถามว่าห้ามเพราะเหตุใด...บึงแก่นนคร,บึงทุ่งสร้าง,บึงหนองโคตร..ยังตกได้9ปีก่อนผมเคยสอบถามประธานชุมชนศรีฐาน1บอกว่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้คนมาให้อาหารปลาและขายอาหารปลาจึงห้ามจับปลาแต่โครงการนี้ไม่ประสบความสำเร็จกระผมจึงใคร่ขอให้ท่านพิจารณา.. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481]