.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   18 มกราคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./228 06 ก.ค. 2560   รถเก็บขยะไม่เข้ามาเก็บในหมู่บ้าน พิมาณเพลส (ซอย12) ชุมชนนาคะประเวศน์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1076 06 ก.ค. 2560   ไฟฟฟ้าในซอย14/1 ดับ ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./064 06 ก.ค. 2560   สิ่งกีดขวางขนทางเข้า ตรงอู่ซ่อมรถ ถงชาตะผดุง มีกองล้อรถทับถมกัน มีร้านค้าวางป้าย หรือโต๊ะ ขวางบนทางเดิน สำนักปลัดเทศบาล
ท./335 06 ก.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 118/21 ซอยมิตรภาพ 23 น้ำไม่ระบายเวลาฝนตก น้ำเอ่อล้น ออกมา บ่อพัก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./138 06 ก.ค. 2560   ขยายฟุตบาทปากซอย14,16 ถ.ชาตะผดุง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./271 06 ก.ค. 2560   ตัดต้นไม้ที่บดบังเสาไฟ บริเวณ ถ.โพธิสาร โนนทัน 5 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./336 06 ก.ค. 2560   ขอท่อระบายน้ำใหม่ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 25 ช่วงสุดซอย จะมีปัญหาระบายน้ำไม่ทัน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./272 06 ก.ค. 2560   ขอตัดกิ่งต้นไม้ บริเวณ ซอยน้ำทิพย์ 1 ถ.อนามัย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./273 06 ก.ค. 2560   ตัดต้นไม้ติดสายไฟ ซอยหนองสะแบง 5 ถ.ชาตะผดุง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./268 06 ก.ค. 2560   ขอรถเกรดหญ้า บริเวณ เลขที่ 162/151 ซ.คุณกันหา ถ.เหล่านาดี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./062 06 ก.ค. 2560   ต้ดต้นไม้ในที่ชุมชน บริเวณด้านหลังศาลาชุมชน ออกให้หมด
อช./274 06 ก.ค. 2560   ตัดต้นไม้ โรงเรียนโนนทัน ประตู 3 และรอบโรงเรียนโนนทัน สำนักการช่าง
อส./229 06 ก.ค. 2560   การเก็บขยะในชุมชน หมู่บ้านพิมานเทพ ชุมชนนาคะประเวศน์ ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1077 06 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าส่องส่าวงดับหลอดเสีย บริเวณ หน้าร้านขายของชำ ศรีจันทร์ 27 และ หอพักกรีนโฮม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./225 06 ก.ค. 2560   กลิ่นน้ำเสียจากการซักผ้า และเสียงจากการเลี้ยงไก่ บนอาคารพานิชย์ ชั้น 3 ซอยมิตรภาพ 25 เลขที่ 111/165 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1073 06 ก.ค. 2560   ขอชุดโคมไฟพร้อมหลอด จำนวน 2 ชุด บริเวณ ซอยมิตรภาพ 25 ใกล้กับหอพัก PP และร้านส้มตำ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1078 06 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศิลปสนิท 4 บริเวณโลตัส อีก 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./230 06 ก.ค. 2560   เขตลำคาญจากสัตว์เลี้ยง เลขที่ 47/13 ในซอยหมู่บ้าน วชิระธานีโนนทัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./340 06 ก.ค. 2560   ฝาท่อระบายชำรุด ติดกับศาลาชุมชน หนองแวงตราชู 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./139 06 ก.ค. 2560   ถนนเป้นหลุมเป็นบ่อ ซอย จี เอฟ ตัด ถ. เสรีสัมพันธ์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./337 06 ก.ค. 2560   ดุดท่อหน้าบ้านเลขที่ 171/11114+171/253 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./341 06 ก.ค. 2560   ฝาท่อระบายแตก3ฝา /น้ำเสียจากหอไหลเข้าบ้านเลขที่ 32/4 ซอยมิตรภาพ 32 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1079 06 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ซ.ธารทิพย์ 3/2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./224 06 ก.ค. 2560   เสียงรบกวน ปละฝุ่น บริเวณ เลขที่ 205/64 ซอยแม่ทองพูล ถ.กลางเมือง ตรงข้ามปั็มน้ำมัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อค./033 06 ก.ค. 2560   ขอให้สำนักช่าง ออกมาสำรวจ พื้นที่ว่างเปล่าในชุมชน ( สนามตะกร้อ ) โนนทัน 4 เพื่อจัดทำเป้นพื้นที่ ใช้ประโยชน์ ให้กับชุมชนในการจัดกิจกรรม เป็นที่ออกกำลังกาย เป็นที่พักผ่อน ซอยร่วมมาลาเรีย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./267 06 ก.ค. 2560   ติดป้ายหรือทาสีสะท้อนแสง บริเวณ ถนนอนามัย ช่วงศาลาชุมชน โนนทัน 4 ถึงแยกถนนโพธิสาร มีถนนเป็นทางโค้ง 2 จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./223 06 ก.ค. 2560   ขอให้พ่นยุง บริเวณชุมชนโนนทัน 4 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1070 06 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณคุ้มจอมพล ก่อนถึงจวนผู้ว่า 20 เมตร เสาแรกติดถนน หลอดนีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1071 06 ก.ค. 2560   ไฟถนนเหล่านาดี ฝั่งตรงข้าม รร.แก่นนครฯ ต้นใกล้ lotus express ไม่ติดทำให้บริเวณตรงนั้นมืด ดำเนินการซ่อมด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1072 05 ก.ค. 2560   ไฟสาธารณะในซอยดับ ตั้งแต่ต้นซอย 6 จนสุดซอย กรุณาเข้ามาดูให้ด้วยครับ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 ที่บ้านเพิ่งถูกขโมยขึ้นบ้าน ลงข่าวช่อง7 ที่บ้านและคนแถวนี้ยังกลัวมาก ขอความกรุณารีบเข้ามาดูให้ด้วยนะครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]