.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   24 พฤษภาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./209 12 พ.ย. 2560   ไฟแสงสว่างตาม เสาร์ไฟไม่ติดตาม แผนที่ที่ส่งมา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./188 12 พ.ย. 2560   ไฟดับในซอยชาตะผดุง19 เสาร์ที่ 6 ขวามือ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./191 11 พ.ย. 2560   ไฟถนนเหล่านาดี ต้นใกล้โลตัว หน้า รร.แก่นนครไม่ติดอีกหนึ่งหลอด ซึ่งขณะนี้ไฟถนน ตั้งแต่หน้า รร.แก่นนครไปถึงทางรถไฟทั้งหมด 5 ต้นดับหมดทำใหถนนมืด ร้องเรียนมาหลายตรั้งแล้วไม่ได้รับความสนใจจากเทศบาลเลย ถ้ายังไม่ได้รับการแก้ไขอีก จะนำคำร้องนี้เสนอผู้มีอำนาจของเทศบาลต่อไป เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./189 11 พ.ย. 2560   ไฟถนนในซอย หลังศูนย์ราชการ 2 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 235/18 ไม่ติดมา ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้ว จึงขอความกรุณาฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการให้ด้วยค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./193 11 พ.ย. 2560   ไฟถนนในซอย หลังศูนย์ราชการ 2 บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 235/18 ไม่ติดมา ประมาณ 1 สัปดาห์ แล้ว จึงขอความกรุณาฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการให้ด้วยค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./184 10 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 34/6 ซอยราษฎร์คนึง 29 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./183 10 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 109 ตรงข้ามเลขที่ 101-5 ถ.ราษฎร์คนึง และเลขที่ 99/88 โนนชัย 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./035 10 พ.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 199/61 ถ.บ้านกอก หน้าม.ภาคฯ สำนักการช่าง
ฟ./192 10 พ.ย. 2560   ขอความกรุณาเปิดไฟส่องสว่างถนนในซอยวีรวรรณ2 เร็วขึ้นเนื่องจากปัจจุบันเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้มืดเร็ว เกรงไม่ปลอดภัยกับผู้สัญจรไปมา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./021 10 พ.ย. 2560   ถนนชำรุด บริเวณ ทางเข้าหมู่บ้านเซ็นทาร่าวิลล์ ถ.ประชาสโมสร เป็นโพรง ลึกลงไปใต้ถนนและผิวลาดยางแตก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./034 10 พ.ย. 2560   ตีเส้นจราจร เส้นเหลือง บริเวณ ระหว่าง ถนนหน้าเมือง ตัดกับครูสมศรี ถ.เหล่านาดี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./056 10 พ.ย. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ สี่แยกถ.ชาตะผดุงประชาสโมสร ใกล้ร้านขายยาง แถวร้านหมอเชิดชัยเก่า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./055 10 พ.ย. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 23 ซอยสระบัว 4 ถ.โพธิสาร โนนทัน 5 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./182 10 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 21 ซอยสระบัว 4 จำนวน 3 จุด และซอยโพธิสาร 19 จำนวน 2 จุด รวม 5 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./020 09 พ.ย. 2560   ถนนชำรุด บริเวณ ถ.ศรีธาตุชุมชนบ้านตูม ใกล้โรงแรมเชียงตูม เรสซิเด้นท์ ติดร้านตุ๊กหมูเกาหลี สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./054 09 พ.ย. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ 1.อยู่ในซอยสุขสบาย 13 2.ในซอยคำสะอาด หน้าบ้านเลขที่ 76/5 โนนทัน 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./181 09 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยหน้าเมือง 11 หลอดที่ 3 หนองวัด 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./008 09 พ.ย. 2560   แจ้งตรวจสอบ มีการก่อสร้าง รุกล่ำที่ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./033 09 พ.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1.หลังปั๊มน้ำมันคาลส์เท็กซ์ยื่นออกมาตามถนนซอยสวัสดี 2 2.หลัง รร.ไพบูลย์ ซอยสวัสดี 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./180 09 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ศิลปสนิท นับจากสี่แยก รถสาย 9 ลูกชิ้น ชินชิน เสาที่ 3 ที่มีชุดไฟ (มีเถาวัลย์ปกคลุม) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./179 09 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยคุ้มดอกคูณ ที่พักขยะเทศบาล โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./178 09 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.จุดตรงข้ามบ้านนายบรรจง พหลทัย บ้านเลขที่ 200/37 2.หน้าบ้านนายทรัพย์ ศิริรักษ์ บ้านเลขที่ 200/41 3.ข้างบ้านนายธรรมรัตน์ คำเยียง เลขที่ 200/59 4.มุมเลี้ยว ไปซอย 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./032 09 พ.ย. 2560   ร้านยำกุ้งสดอยู่ในซอยโพธิสาร 15เขาขังสุนัขร่วมกัน 4 ตัวไว้ในกรงทิ้งไว้หน้าบ้านร้องทั้งวันทั้งคืนเลยครับไม่ได้หลับไม่ได้นอน รบกวนหน่อยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูแลให้หน่อยครับชาวบ้านเดือดร้อนมาก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./210 08 พ.ย. 2560   ไฟฟ้าหน้าบ้านไม่ติด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./032 08 พ.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณถ.เหล่านาดีซอย 8/3 ความยาว 100 เมตร ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./031 08 พ.ย. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณหัวมุมบริเวณซอยสุขสบาย ถ.ชัยพฤกษ์ ชุมชนโนนทัน 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อท./007 08 พ.ย. 2560   บริเวณอำมาตย์ ซ.1 ไฟฟ้าส่องสว่างเข้าไปในซอยไม่เพียงพอ เนื่องจากมีต้นไม้ของบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ด้านซ้ายของซอยได้มาปกคลุมแสงสว่างของไฟฟ้าเสาใหญ่ต้นซอย และยังตัดต้นไม้ภายในบ้านมาวางกีดขวางข้างถนนเพื่อไม่ให้รถมาจอดบริเวณนั้น จึงอยากจะให้ทางเทศบาลได้เข้ามาจัดการเรื่องนี้ด้วย เพราะเป็นปัญหามานาน ซึ่งก่อนหน้าจะเอาต้นไม้มาวาง ก็จะเป็นยางรถขนาดต่างๆ เอามากองกีดขวางข้างทางเอาไว้ ชาวบ้านแถวนั้นก็เดือดร้อนเวลาใบไม้แห้งมีลมพัดมาก็จะปลิวเข้าบ้านชาวบ้านละแวกใกล้เคียง ฝากเรื่องด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ สำนักปลัดเทศบาล
ท./053 08 พ.ย. 2560   ฝาท่อชำรุดเป็นอุปสรรคกับการสัญจรจำนวน3บ่อหน้าบ้านเลขที่666/384-666/111 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./030 08 พ.ย. 2560   ขอรถเกรดหญ้าในซอย บริเวณ ซอยข้างร้าน อาหาร J - RIN ถ.กลัปพฤกษ์ ตัด ถ.มะลิวัลย์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./029 08 พ.ย. 2560   ขอเปลี่ยนสีของฟุตบาะ จากขาวแดง ให้เป็น ขาวดำ บริเวณ หน้าร้านอาหาร J- RIN ถ.กัลปพฤกษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386]