.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   22 มกราคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1405 15 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 25 ชุมชนศิริมงคล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1404 15 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 17 ตัดกับซอย 11 ถ.วุฒาราม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1403 15 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 17 ตัดกับซอย 11 วุฒาราม มีอยู่ 2 ต้น ติดกับบ้านเลขที่ 588/22 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1402 15 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับบ บริเวณ 1.หน้าบ้านเลขที่ 108/120 2.เลขที่ ซอยแยกจากซอยพจนา ไปด้านหลัง เสาสุดท้าย จุดที่เคยซ่อม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1401 15 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 18 แยก 2 แยก 3 ซอยศรีจันทร์ 20 แยก 2 และถนนประชาสโมสร 37 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1400 15 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เสาที่ 1 ปากซอย 8/9 2.ข้างบ้านเลขที่ 197/12 3. เสาไฟฟ้าก่อนถึงร้านข้าวต้ม เฮง เฮง หลังตำรวจทางหลวง 4.ปากซอย 8/9 หลังดรงเรียนไพบูลย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1399 15 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 86/20 ซอยวีระวรรณ 4 ซอยเล็ก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1406 15 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.ซอยพัทยา 7 เลขที่ 86/8 2.ซอยพัทยา 6 ทาวเฮ้าส์ เลขที่ 88/78 3.ซอยพัทยา 1 ทาวเฮ้าส์เลี้ยวขวา เลขที่ 76/18 4. ซอยพัทยา 1 แยกขวาดอนเงินสายยาวหลายหลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1398 15 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ -ถนนอดุลยาราม หน้าสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ตรงต้นคูณ หลอดยาว 1 หลอด -ซอย 7/8 ตัดกับซอย 9 หน้าร้านขายของชำ หลอดยาว 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1397 15 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ชาตะผดุงซอย 20 ชุมชนธารทิพย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1408 14 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าส่องสว่างดับ ที่หน้าบ้านเลขที่ 2/59 ซอยมิตรภาพ9 ขอความอนุเคราะห์มาเปลี่ยนให้หน่อยนะครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1396 14 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 49 ถ.สามัคคีอุทิศ ใกล้โรงแรมจัสมิน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./432 14 ส.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 171/37 (บ้านนางลัดดา ม่วงนิล ซอยธารทิพย์ 2 ทางไลน์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./431 14 ส.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ในซอยราษฎร์คนึง 15 จำนวน 2 ชุด ทางไลน์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./264 14 ส.ค. 2561   กลิ่นจากสุนัข บริเวณ ซอยชัยพฤกษ์ 1 โนนทัน 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./330 14 ส.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ 1.ซอยชัยพฤกษ์ 2 2.ซอยร่มเย็น 3.ซอยชัยพฤกษ์ 6 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1395 14 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 1.วอยชัยพฤกษ์ 5 จำนวน 1 จุด 2.ซอยชัยพฤกษ์ 2 จำนวน 2 จุด 3.ซอยสุขสบาย จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1393 14 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 53/4 ถนนโพธิสาร ไฟแสงจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1394 14 ส.ค. 2561   ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่างถนนในชุมชนไม่ติดดังนี้ 1.ซอย 1 เสาต้นในสุด 2.ถนนสายหลักเสาต้นปากทางซอย 8 3.ซอย 8 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/157(ข้างสระว่ายน้ำ) 4.ซอย 14 เสาต้นปากทางหน้าบ้านเลขที่ 194/233 5.ซอย 16 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/244 6.ซอยโพธิ์ทองเสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 232/110 และ 232/115 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./074 11 ส.ค. 2561   ถนนรอบบึงแก่นนคร มีการขนดินในการปรับปรุงบึง ทำให้ดินร่วงตามถนนก่อให้เกิดฝุ่น หายใจลำบากไม่มีรถน้ำมาล้าง รถขนดินวิ่งเร็ว แก้ไขด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
ท./429 10 ส.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ 1.หน้าบ้านเลขที่ 165/10-11 ซอยบ้านประธาน เลขที่ 167/5 ซอยวัดป่าชัยวัน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อท./073 10 ส.ค. 2561   สิ่งกีดขวาง บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 165/10-11 ซอยมะลิวัลย์ 1 มีรถกีดขวางทำให้รถเลี้ยวลำบาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1391 10 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 13/2 หน้าร้านส้มตำ จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1392 10 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หมู่บ้านจอมพล เลขที่ 224/74 และฝั่งตรงข้าม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1389 10 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยข้างวัดศรีธาตุ บ้านตูม เสาต้นที่ 2 ทางเข้าวัดก่อนถึงทางโค้ง บ้านพ่อโกวิทย์ สมยา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1390 10 ส.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 259/17 หมู่บ้านเพิ่มพลรัตน์ โนนทัน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./428 10 ส.ค. 2561   ขอเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำทั้งชุมชน โพธิ์บัลลังก์ทอง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./427 10 ส.ค. 2561   ลอกท่อระบายน้ำ ทั้งชุมชน โพธิ์บัลลังก์ทอง โดยชุมชนทำเอง นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./426 10 ส.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ใกล้ซอย ถ.กลางเมือง 23 เลยวัดธาตุ กลางถนนไปประมาณ 100 เมตร ก่อนถึงเซเว่น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./425 10 ส.ค. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน เลขที่ 229/35 ซอยหลังศูนย์ราชการ 13/3 หน้าบ้านประธานชุมชน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462]