.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   25 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./101 21 ธ.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยข้างวัดศรีนวลทางทิศเหนือ หน้าโรงแรมเจริญจิตร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./373 21 ธ.ค. 2561   ขอเพิ่มไฟฟ้า บริเวณ ทางโค้งซอยเรือนจำ ชุมชนศรีจันทร์ประชาสร้างสรรค์ (แผนชุมชน) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./095 21 ธ.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้พันสายไฟ บริเวณ เลขที่ 178/250 ซอย ประชาสโมสร 13 (แผนชุมชน) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./372 21 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 178/44 ถ.ประชาสโมสร 17 หลอดยาว 1 หลอด (แผนชุมชน) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./016 21 ธ.ค. 2561   เจ้าอาวาสวัดตราชูวนาราม ขอความอนุเคราะห์เทศบาลเรื่องตัดต้นโพธิ์ออกจากกำแพงหน้าวัดตราชูวนาราม ติดต่อประธานโจ เบอร์096-9345611
ฟ./371 21 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.รื่นจิตร ,ถ.รอบเมือง หน้าวัดศรีนวล ชุมชนคุ้มพระลับ (แผนชุมชน) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./369 20 ธ.ค. 2561   ขอย้ายเสาไฟฟ้า ออกจากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ี 5/3 ถ.ประชาสโมสร ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเเมือง ขอนแก่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./100 20 ธ.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ บ้านเลขที่ 30/9 บ้านหมอจรูญ ก่อนถึงซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./059 20 ธ.ค. 2561   ขอให้จับสุนัขในชุมชน เจ้าพ่อทองสุขบริเวณ หน้าร้านอาหารหน้าไม้ และหน้าเว็นปอล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./368 20 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงบ้านเลขที่ 179/20 ถ.ประชาสโมสร 38 ชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./367 20 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยปั๊มน้ำมัน ปตท. ถึงซอยตรงข้ามสถานีวิยุ ชุมชนหนองวัด 2 จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./058 20 ธ.ค. 2561   ขอถังขยะ บริเวณ ในชุมชนโพธิ์บัลลังก์ทอง จำนวน 5 ถัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./363 20 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 306/61 ซอยวุฒาราม ซอย 9 โนนหนองวัด 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./094 20 ธ.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้พันพาดสายไฟฟ้าข้างบ้านเลขที่44/20บริเวณถนนรอบบึงหนองแวงตราชู ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./364 20 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับหลอดยาวซอยมิตรภาพ32/2ทั้งซอยและติดตั้งโคมไฟพร้อมรางเพิ่มจำนวน3ชุดเพราะที่ซอยมีโคมไฟส่องสว่างน้อยเวลาไฟฟ้าดับพร้อมกันทำให้ซอยมืดทั้งซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./366 20 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับหลอดยาวหน้าหอพักเจนนี่เฮาส์ซอยปู่แสง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./365 20 ธ.ค. 2561   ซ่อมไฟข้างบริษัทพัฒนสินถนนประชาสโมสรจำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./362 20 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ช่วงด้านหลังวัดหนองแวงเมืองเก่า ดับตลอดสาย โดยเฉพาะ พวกปั่นจักรยาน และวิ่งรอบนอกบึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./099 20 ธ.ค. 2561   ฝาท่อระบายแตก หน้าร้านแหนมใบมะยม เกรงจะเป็นอันตรายต่อ คนที่เดินผ่านไปผ่านมา ช่วยมาตรวจสอบและซ่อมแซมด้วย ขอบคุณครับ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./057 20 ธ.ค. 2561   สุนัขจรจัด ที่วัดจอมศรี บ้านศรีฐาน กัดผู้สูงอายุในบริเวณวัด จอมศรี จึงอยากให้ทางเทศบาล มาจับสุนัขไปไว้ที่อื่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./361 20 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยวีระวรรณ 4 สามแยกเสาไฟที่ 2 ติดๆดับๆ และซอยกสิกรทุ่งสร้างซอย 2 ข้างบ้านคุณแม่ทองเต็ม แก้วสุพรรณ สำนักการช่าง
ฟ./360 20 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าส่องสว่างดับ 1 หลอด ซอยมิตรภาพ11 ข้างอาคารชุมชนด้านทิศเหนือนะครับ ขอบคุณครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./370 20 ธ.ค. 2561   ติดโรงแรมต้นหว้ารีสอร์ท ซอยพ่อรักษ์ ไฟถนนดับมามาตั้งแต่ปลายปี2560 ร้องเรียนไปแล้วยังไม่ได้แก้ไขปัญหา กรุณาเปลี่ยนหลอดไฟให้ด้วย หวังว่าจะไม่ต้องรอปี2562นะคะ ถ้ามาไม่ถูกโทรมายังเบอร์ที่แจ้งไว้นะคะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./359 19 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ วัดศรีนวล ถ.หลังเมือง ไฟแสงจันทร์ จำนวน 6 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./358 19 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ ( solar cell ) ต้นที่ 1 และ 3 ซอยมิตรภาพ 27 หรืองซอยกรมพัฒาที่ดิน ใกล้กับลาบเป็ดตรงข้ามเลขที่ 345 สำนักการช่าง
อส./055 19 ธ.ค. 2561   ขอถังขยะ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 27 ( ซอยตัน ) จำนวน 2 ถัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./041 19 ธ.ค. 2561   ถนนชำรุด บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 26 ตัดซอยสวัสดี ตรงสี่แยก ชุมชนสามเหลี่ยม 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./356 19 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ หน้าปากซอยศิลปสนิท ซอย 2 จำนวน 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./093 19 ธ.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าธนาคารกรุงไทย ถ.ศรีจันทร์ เยื้องโรงเรียนฮั้วเคี้ยว ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./357 19 ธ.ค. 2561   ไฟฟ้าส่องสว่างหลอดสั้นดับที่หน้าบ้านเลขที่19ซอยปู่แสง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499][500][501]