.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   17 ตุลาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./008 01 ต.ค. 2561   ไฟฟ้าสาธารณะดับอยากให้ช่วยมาซ่อมแซมให้ติดเพื่อให้แสงสว่างในซอยไฟ เสาไฟอยู่หน้าบ้านเลขที่ 17/9 ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./002 01 ต.ค. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ สามแยกบึงหนองบอนชุมชนศรีฐาน 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./002 01 ต.ค. 2561   ถนนชำรุด บริเวณ 1.เทพาสุข ปากทางแยกเข้าที่ทำการชุมชนสามเหลี่ยม 5 หน้าคลีนิคหมอ 1 จุด 2. ถนนซอยมะลิวัลย์ 2 แยกจากถนนปรัชาประสิทธิ์ และปากซอยแยกจากถนนมะลิวัลย์ รวม 2 จุด สำนักการช่าง
ท./001 01 ต.ค. 2561   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด จำนวน 9 จุด 1.ในซอยสุขสบาย แยกที่ 1 หลังสำนักงานชลประทาน 2.ซอยมะลิวัลย์ 2 ปากซอย ข้างธนาคารกรุงไทย 3.ซอยมะลิวลย์ ตอนปลาย จำนวน 5 จุด 4.ซอยประชาสร้างสรรค์ จำนวน 3 จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./001 01 ต.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.เสาที่ 3 หลอดไฟฟ้าโคมเสาที่ 2 อยู่ในซอยสุขสบาย 2.เสาที่ 2 ซอยประชาสร้างสรรค์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./001 01 ต.ค. 2561   ขอทำป้าย ซอยในชุมชน ธารทิพย์ ขอทำป้ายใหม่ สำนักการช่าง
ถ./001 01 ต.ค. 2561   ขอเทพิ้นที่ตอนกรีต ทางเข้า ซอย ปากทางเข้า ซอย เลขที่ 40/2 ศาลาชุมชนโนนทัน 5 สำนักการช่าง
ฟ./005 01 ต.ค. 2561   ไฟฟ้าแสงสว่างท้ายซอยธารทิพย์ 2/6 ชำรุดไม่ติด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./002 01 ต.ค. 2561   ไฟฟ้าแสงสว่างปากซอยธารทิพย์ 2/4 ชำรุดไม่ติด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./004 30 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าถนนหมู่บ้านดับค่ะ (หลอดไฟขาด) มบ.ไทยประเสิร์ฐ ซอยสุดท้ายค่ะ เสาไฟฟ้าตรงข้ามบ้านเลขที่49/23 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./003 28 ก.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำถนนเฉลิมพระเกียรติ(ข้างอิสานทัวร์)ชำรุดเป็นอันตรายแก่รถเล็ก(มอไซค์+จักรยาน) กรุณาส่งช่างไปแก้ไขด้วยครับ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1651 28 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เยื้องเลขที่ 592/2 ซอยหน้าเมือง 17 เสาต้นที่ 3-4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1650 28 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าร้านเรียมบึง จนถึง พิมานชล 2 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./488 28 ก.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ เลขที่ 225/86 ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 23 สำนักการช่าง
อช./401 28 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ร้านขายผลไม้ ซอยศรีจันทร์ 18 และซอย เสรีภาพ สำนักการช่าง
อช./007 28 ก.ย. 2561   รถขนดินบึงแก่นนคร ดินร่วงลงถนน มีฝุ่น หายใจลำบาก ให้มาแก้ไขด้วย แนวทางแก้ไข 1. ให้มีผ้าคุมรถ เพื่อไม่ให้ดินร่วงและฝุ่น 2.ให้รถวิ่งไปอีกเส้นทางสลับวันคู่วันคี่เพื่อลดความเดือดร้อนต่อเนื่อง ถ้าไม่รีบดำเนินการจะรวมตัวไปแจ้งที่ ผู้ว่าราชการต่อไป สำนักการช่าง
อส./302 28 ก.ย. 2561   ทิ้งขยะไม่เป็นที่ บริเวณ ซอยชาตะผดุง ซอย 12 สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./151 28 ก.ย. 2561   ถนนชำรุด บริเวณซอยชาตะผดุงซอย 12 สำนักการช่าง
อท./091 28 ก.ย. 2561   มีการจอดรถขวางทางหน้าบ้าน บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 116/4 ถ.ชาตะผดุง ชุมชนนาคะประเวศน์ สำนักปลัดเทศบาล
ท./487 28 ก.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.กสิกทุ่งสร้าง 24 หน้าสถานีวิทยุ ข้างที่ว่าการอำเภอ สำนักการช่าง
ท./486 27 ก.ย. 2561   ขอลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 18 สำนักการช่าง
ท./485 27 ก.ย. 2561   ขอเพิ่มบ่อพักท่อระบายน้ำ บนิเวร ซอยหลังศูนย์ราชการ 16 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./484 27 ก.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ซอยหลังศูนย์ราชการ 18 ใกล้กับ ธนาคารกรุงเทพ สำนักการช่าง
ฟ./1648 27 ก.ย. 2561   ถนนซอยเน่ามาก ช่วยมาแก้ไขให้ด้วยครับ สำนักการช่าง
ฟ./1647 27 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมะลิวัลย์ 1 เสาที่ 1 หน้าบ้านประธาน เลขที่ 161/5 จำนวน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./400 27 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณ หน้าบ้าน นายพนัส ทองวันชัย เลขที่ 249/1 ม.13 ชุมชนเทพารักษ์ 4 สำนักการช่าง
ฟ./1646 27 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ ซอยวีรวรรณ 2 ชุมชนแก่นนคร ใกล้บ้านไชยวสี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1645 27 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยวาสนา ถ.จอมพล เสาไฟต้นที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./090 27 ก.ย. 2561   มีการขับรถของแม่ค้าขายของฝ่าเข้ามาในลานสวนไหของบึงแก่นนคร และสนามเปตองมีการสูบบุหรี่ สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1644 27 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ ถนนหลังเมืองจากร้านชัยมหา ถึง ร้านหมอ อิน อร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433]