.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 มกราคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1226 08 ส.ค. 2560   รบกวนตรวจสอบไฟแสงสว่างถนนศรีจันทร์ตั้งแต่ถนนหน้าเมืองถึงถนนกลางเมืองข้างธนาคารชาติเดิมและฝั่งตรงข้ามช่วยตรวจสอบดับมาหลายวันแล้วคะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./400 08 ส.ค. 2560   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 225/30 ถ.หลังศูนย์ราชการ 20 ตลาดจอมพลหลังปั๊ม ปตท. ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./399 08 ส.ค. 2560   ขุดลอกท่อระบายน้ำ ในเขตชุมชนหนองใหญ่ 1 ถ.ศรีจันทร์ ตัด ถ.ประชาสโมสร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./163 08 ส.ค. 2560   ถนนฟุตบาธชำรุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ตัด ถ. ประชาสโมร ชุมชนหนองใหญ่ 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./076 08 ส.ค. 2560   ตัดต้นไม้และกิ่งไม้ในเขต สนง.จัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้ดน้มเข้ามาในบ้านเรือนขอลชุมชนหนองใหญ่ 1 จะล้มทับ บ้านเรือน ของชุมชน สำนักการช่าง
ฟ./1221 07 ส.ค. 2560   หลอดไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในซอยโพธิสาร 15 หน้าบ้านเลขที่ 88/10 ดับ มาเป็นสัปดาห์ ขอความกรุณาแก้ไขให้ด้วย ขอบพระคุณอย่างสูง สำนักการช่าง
ฟ./1220 07 ส.ค. 2560   ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟที่ซอยมิตรภาพ23 ให้ด้วยนะครับ หลอดที่2นับจากปากซอย สำนักการช่าง
ฟ./1219 07 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ชุมชนศรีฐาน 1 ตลอดสาย ดับทั้งชุมชน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./398 07 ส.ค. 2560   น้ำท่วมถนนมีกลิ่นเหม็น บริเวณ เลขที่ 99/105 ซอยเหล่านาดี 12 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1217 07 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรภาพ ลาบก้อย เสาต้นที่ 8 นับจากปากซอย หลอดนีออนยาว จำนวน 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./266 07 ส.ค. 2560   เก็บกิ่งไม้ บริเวณห้องน้ำ สวน 200 ปี บึงแก่นนคร เจ้าหน้าที่เอาไปกองไว้ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1216 07 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 222/138 ซอยประชาสโมสร 40 ชุมชนธนาคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1215 07 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วุฒาราม ซอย 8 และซอย จีระภัทร หลอดที่ 2 จากสุดท้าย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1218 07 ส.ค. 2560   ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนนซอยไม่ติดดังนี้ 1. ซอย 9 เสาต้นหน้าบานเลขที่ 194/65 2. ซอย 11 เสาต้นหน้าบานเลขที่ 194/317 3. ซอย 13 เสาต้นหน้าบานเลขที่ 194/228 ขอความกรุณามอบหมายผู้เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1214 07 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบริษัทรถคาวาซากิ ถ.พิมพสุต ตัด ถนนกลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./162 07 ส.ค. 2560   ถนนเป็นหลุม ชำรุด บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 93/8 ซอยประชาสโมสร 17 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1213 07 ส.ค. 2560   ขอหลอดไฟ + โคมไฟ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 93/142 ซอยเรือนจำ ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1212 07 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยข้างโรงเรียนกัลยาณวัตร ถ.ชวนชื่น ตัด ถ.หลังเมือง และถ.ชวนชื่นซอย 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1211 07 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ วอยศรีมารัตน์ 20 อยู่ปากซอยพอดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1210 07 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 22/1 เสาที่ 1,2 เป้นไฟแสงจันทร์ ขอเปลี่ยนเป็นหลอดนีออน ทั้ง 2 ต้น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./311 07 ส.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 14/8 ร้านแรลลี่ประดับยนต์ ถ.ศรีจันทร์ เลยรพ.ศูนย์ขอนแก่น 400 เมตร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1209 07 ส.ค. 2560   เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ ซอยเกวียนทอง ถ.หน้าเมือง หนองแวงเมืองเก่า 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1208 07 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 93/110 ซอยเรือนจำ ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1207 07 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ ทั้งชุมน บริเวณชุมชน หนองแวงเมืองเก่า 1 หมู่บ้านนักกีฬา ซอยเหล่านาดี 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./397 07 ส.ค. 2560   ตรวจสอบการวางท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 56 หมู่บ้านสินไพลิน ทางเขาซอยตลาดต้นตาล ตรงข้ามหอพักนัชชา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./312 07 ส.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ในซอยสุพรรณิกา(เหล่าไพศาล)กิ่งติดพาดสายไฟ/บางแห่งรถผ่านลำบากกิ่งโน้มลงมาเกือบติดฟื้นถนนดังรูป ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./075 06 ส.ค. 2560   ต้นมะพร้าวในบ้าน โน้มออกนอกรั้ว ใกล้โค้นทับเสาไฟฟ้า พยายามหาช่างมาทำ แต่ไม่มีใครกล้ารับงาน แจ้งเทศบาลขอนแก่น เค้าบอกอุปกรณ์สูงไม่พอ แจ้งการไฟฟ้าแล้วแต่ได้รับคำตอบว่ารถเครนสูงไม่ถึง สรุปตอยยี้ไม่รู้จะทำยังไงต่อครับ รบกวนทางราชการช่วยด้วยครับ
ฟ./1204 05 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับหลอดยาวเสาหน้าบ้านเลขที่39ซอยมิตรภาพ32 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1206 05 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ1หลอดที่ซอยมิตรภาพ17 ช่วยแก้ไขให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./264 05 ส.ค. 2560   สุนัขเพื่อนบ้านส่งเสียงรบกวนทั่วกลางวันและกลางคืนสร้างความเดือดร้อนและรำคาญส่งผลถึงสุขภาพกายและใจของเพื่อนบ้านบริเวณใกล้เคียงอย่างมาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]