.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   20 พฤษภาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./444 07 ม.ค. 2562   ขอให้เก็บสายไฟฟ้าหน้าหอพัก บริเวณ หน้าห้องแถว สามห้อง ใกล้กับหอพักกฤษณา Big C มินิ ถนนสายบ้านกอก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./115 07 ม.ค. 2562   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ซอยชาตะผดุง 2/10 จำนวน 2 จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./120 07 ม.ค. 2562   ขอให้เปลี่ยนเสาป้ายเนื่องจากชำรุด บริเวณถนนฉิมพลีซอย 3 ,ถนนฉิมพลีซอย 5 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./443 07 ม.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1. ถนนฉิมพลี ปากซอยฉิมพลี 3 2. ถนนฉิมพลี หน้าบ้านเลขที่ 38 3.ถนนฉิมพลีปากซอย ฉิมพลี 9 4.ถนนฉิมพลี ซอย 9 หน้าบ้านเลขที่ 32/32 5. ถนนฉิมพลีซอย 9 บริเวณ สามแยกไปโนนทัน 8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./119 07 ม.ค. 2562   ขอยืมเต๊นท์ 1 ตัว โต๊ะ เวที 1 ตัว ใช้ในงานวันเด็กที่ 12 มกราคม 2562 ณ ลานเอนกประสงค์ ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1 ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./442 07 ม.ค. 2562   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอย 7 หน้าเจริญอพาร์ทเม้นต์หลอดยาว 1 หลอด ซอย 7/12 มุมร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ 1 หลอด ซอย 7/8 หน้าร้านขายของชำ หลอดยาว 1 หลอด ซอย 7/2 มุมบ้านพักฟ้าใสรีสอร์ท หลอดสั้น 1 หลอด ซอย 3 มุมประตูก่อนถึงตู้โทรศัพท์ หลอดยาว 1 หลอด ถนนอดุลยาราม ด้านข้างร้านอาหาร สรวลหรรษา หลอดยาว 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./083 06 ม.ค. 2562   ขยะมีกลิ่นเหม็นมากกรุณาเอาไปไว้ที่อื่นค่ะถ้าครอบครัวไหนเขาต้องการให้เอาไปไว้หน้าบ้านคนนั้นอย่าเอามาไว้ที่หน้าบ้สนคนอื่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./055 06 ม.ค. 2562   มีการขุดเจาะถนนข้างหอพัก ซึ่งทำให้ขี้ฝุ่นปลิวเข้าหอและร้านอาหารซึ่งเป็นมลพิษอย่างมาก และไม่มีการแจ้งใดๆต่อทางหอว่าจะมีการขุดเจาะเพื่อเตรียมมาตรการป้องกันสำหรับไรฝุ่น ทั้งนี้ งานขุดเจาะมีการทำงานวันอาทิตย์ซึ่ง ผมคิดว่าไม่สมควร เนื่องจาก ลูกค้าในหอก็อยู่ต้องพักผ่อน แต่นี้ต้องมาทนฟังเสียงตั้งแต่ 8 โมงเช้าวันอาทิตย์ที่ 6 ม.ค. ทั้งนี้ ได้มีการเริ่มขุดเจาะตั้งแต่ก่อนปีใหม่และนก็ได้ปลิวเข้าหอพักและร้านอาหารของหอพักเป็นจำนวนมาก จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความรับผิดชอบจากผู้รับผิดชอบการขุดเจาะนี้ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./118 04 ม.ค. 2562   ขอใช้น้ำประปา ในซอย ศรีมารัตน์ 5/1 มี 4 หลังคาเรือน 1.เลขที่ 164/125 2.เลขที่ 164/28 3.เลขที่ 164/61 4.เลขที่ 68/5 ไม่มีน้ำประปาใช้ ชุมชนสามเหลี่ยม 1 ( แผนชุมชน ) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อค./015 04 ม.ค. 2562   บริเวณข้างเคียงถมที่สูงมาก บริเวณ ข้างบ้านเลขที่ 168/61 ถ.ประชาสโมสร ชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา สำนักการช่าง
อท./029 04 ม.ค. 2562   เสียงรบกวน ของรถยนต์ รถมอเตอร์ไซด์ ซอยชาตะผดุง 17 แยกออกซอยแรก มีการตั้งวงอยู่ท้ายซอย มีการเข้า - ออก อยู่เป็นประจำ ( แผนชุมชน ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./441 04 ม.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ 1 หลอด บริเวณ ซอยชัยพฤกษ์ 5 ทางไปตลาดโนนทัน หน้าบ้านเลขที่ 159/45 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./054 04 ม.ค. 2562   ลูกระนาด บริเวณ ซอยบำรุงสุข ถ.ประชาสโมสร ซอยเล็ก ถ.ประชาสโมสร รถขับด้วยความเร็ว ( แผนชุมชน ) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./082 04 ม.ค. 2562   ขอถถังขยะ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 179/62 ถ.ประชาสโมสร ถนนสายหลักชุมชน บ้านบะขาม จำนวน 1 ถัง ( แผนชุมชน ) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./440 04 ม.ค. 2562   ขอเพิ่มไฟ ซอยไชยศรี ถ.ประชาสโมสร 31 ในซอยมีไฟเสาเดียว ( แผนชุมชน ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./439 04 ม.ค. 2562   ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ในซอยชาตะผดุง 9 จำนวน 1 จุด บะขาม (แผนชุมชน) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./117 04 ม.ค. 2562   ขอไฟกระพริบ บริเวณ มุมหน้าบ้านที่มีต้นหยดน้ำตาเทียมปลูกอยู่ หน้าบ้าน มีขีดขาวเหลือง ซอยโพธิสาร 15 ทางโค้ง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./116 04 ม.ค. 2562   ขอป้าย โค้งอันตราย มีอุบัติเหตุบ่อย ติดบริเวณ ด้านซ้ายมือ ถนนที่มาจากบ้านผือ เพราะจะโค้งมาชนบ้าน สามแพร่งพอดี ซอยโพธิสาร 15 ถ.ฉิมพลี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./053 04 ม.ค. 2562   ขอลูกระนาด บริเวณหลุมกลางถนน บริเวณ ถนนโพธิสาร 15 ถ.ฉิมพลี โนนทัน 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./115 04 ม.ค. 2562   ตัดต้นไม้ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ก่อนถึงโรงเรียนโนนชัย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./438 04 ม.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยชัยพฤกษ์ 12 เสาสุดท้าย 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./081 04 ม.ค. 2562   จับแมวในร้าน ร้านอาอี๋ เนื้อย่าง ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./437 04 ม.ค. 2562   ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ซอยพ่อสอง บ้านบะขาม จำนวน 2 จุด ( แผนชุมชน ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./436 04 ม.ค. 2562   ติดตั้งหลอดไฟ บริเวณ ซอยบุญเปี่ยม ถ.ประชาสโมสร 29 จำนวน 3 จุด ( แผนชุมชน ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./435 04 ม.ค. 2562   ขอเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ซอยชาตะผดุง ซอย 5 บ้านบะขาม (แผนชุมชน) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./434 04 ม.ค. 2562   ขอเพิ่มไฟ บริเวณ ซอยชาตะผดุง 5/1 บ้านบะขาม (แผนชุมชน) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./114 04 ม.ค. 2562   ห้องน้ำชำรุด ( หลังคา) ติดกับ ร้านติ๊กแจ่วฮ้อน บึงแก่นนคร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./020 04 ม.ค. 2562   ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 435/1-2 ถ.หน้าเมือง ต้นมะขามเทศ , และต้นปาล์ม
ฟ./433 04 ม.ค. 2562   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนปากซอยและในซอยชาตะผดุง 1 จำนวน 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./080 04 ม.ค. 2562   สุนัขบ้านเลขที่ 49/50-51 ที่มีกำแพงบ้านสีส้มๆ เห่าเสียงดัง ตั้งแต่ตี3จนถึงเวลา05.20น. โดยที่เจ้าของบ้านไม่ได้สนใจมาดูสุนัข ปล่อยให้เห่ารบกวน จนนอนไม่ได้เลย และเป็นแบบนี้ทุกคืน รบกวนขอความอนุเคราะห์ด้วยครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480][481][482][483][484][485][486][487][488][489][490][491][492][493][494][495][496][497][498][499]