.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   13 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./681 30 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับถนนเหล่านาดีซอย10/15ห่างป้ายซอยมาทางทิศเหนือ10เมตรจุดนี้ดับบ่อยมากขอให้เช็คให้ละเอียดหน่อยหลอดยาวเยื่องๆหอพักฝ้ายฝน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./052 30 มี.ค. 2558   เส้นแบ่งเลนถนน และเส้นขอบเขตบริเวณไฟแดง เลือนลางจนมองไม่เห็น เกือบทุกแยกของเขตเทศบาลขอนแก่น โดยเฉพาะเส้นหน้า บขส เก่า/หอนาฬิกาเมืองขอนแก่น เป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุจากความเข้าใจผิดได้ง่าย (ดิฉันเป็นคนขอนแก่นแต่ทำงานในกรุงเทพ กลับบ้านทุกเดือน ทุกครั้งที่กลับไป ยังไม่เห็นการแก้ไขเลย จึงขอร้องเรียนผ่านทางเส้นทางนี้ หวังว่าจะได้รับการแก้ไข เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวขอนแก่นเรานะค่ะ) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./143 27 มี.ค. 2558   ซ่อมอุปกรณ์ออกกำลังกาย บริเวณ ศาลาชุมชนโนนทัน 7 (ซ่อมทุกตัว) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./142 27 มี.ค. 2558   ขอป้ายซอย (คุ้มดอกคูณ ซอย 2 ) บริเวณต้นซอย และท้ายซอย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./221 27 มี.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยทานตะวัน 2 ซอยตัวยูคุ้มทานตะวัน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./679 27 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยแสงตะวัน หน้าบ้านเลขที่ 200/111 ถ.แสงตะวัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./678 27 มี.ค. 2558   ขอให้เทศบาล จ่ายค่าไฟในหมู่บ้านให้ บริเวรหมู่บ้านพิมานบุรีโนนทัน 4 ชุมชนโนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./220 27 มี.ค. 2558   วางท่อระบายน้ำ (เร่งด่วน) บริเวณ ซอยบ้านกอก 18/2 ระหว่างหอพักพัฒนา ถึง ตึก 8 ชั้นหอโฟกัส หอมาตา ไม่มีท่อระบายน้ำ ชุมชนเทคโนภาค ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./677 27 มี.ค. 2558   ขอเปลี่ยนหลอดไฟ เป็นหลอดแสงจันทร์ บริเวณ ป้ายซอยคุ้มทานตะวัน ถ.ชัยพฤกษ์สี่แยกบ้านแขก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./219 27 มี.ค. 2558   ขยะอุดตันท่อระบายน้ำ บริเวณบ่อพักขยะ ใกล้ศาลาชุมชน โนนทัน 7 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./152 27 มี.ค. 2558   กลิ่นเหม็น จากน้ำเสีย (โรงฆ่าสัตว์ ) เบทาโกร มีกลิ่นรบกวน ชุมชนโนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./676 27 มี.ค. 2558   ขอเพิ่มหลอดไฟ หน้าโรงฆ่าสัตว์ เบทาโกร ชุมชนโนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./218 27 มี.ค. 2558   ขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ชุมชนโนนทัน 7 ถ.ทานตะวัน ชุมชนโนนทัน 7 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./675 27 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 2 จุด บริเวณ ถนนกลางเมือง ซอย 14 หลังเซเว่น เสาแรก เสาที่ 2 ซอยเข้าไปการเคหะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./674 27 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ถนนสายหลัก ปากทางเข้าถนนสินไพลิน ซอยบ้านกอก 12 ซอย 18 หน้า ม.ภาค ซอยบ้านกอก 18/3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./673 27 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.ชาตะผดุง ซอย 16/2 บริเวณที่ทำการชุมชน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./217 27 มี.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณเลขที่ 7/8 ถ.พิมพสุต ซอยข้าง รร.อาชีวะ ขอนแก่น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./216 27 มี.ค. 2558   ฝาท่อทรุดโทรมมาก บริเวณชุมชนหลักเมือง ถ.ศรีจันทร์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./061 27 มี.ค. 2558   ปรับปรุงผิวถนน บริเวณซอย อนามัน 23 ชุมชนชัยณรงค์ฯ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./151 27 มี.ค. 2558   ขอคนกวาดถนน (จัดจ้างในชุมชน) ซอยอนามัยที่ 18 โรงหนังแก่นคำ ,ถนนหน้าหมู่บ้านไทยเสถียร รวมระยะทาง 1,500 เมตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./150 27 มี.ค. 2558   ขอคนกวาดถนนชั่วคราว ซอยอนามัย 18 บริเวณโรงหนังแก่นคำ - ถนนหน้าหมู่บ้านไทยเสถียร ถนนสกปรกไม่มีคนรับผิดชอบ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./060 27 มี.ค. 2558   ปรับปรุงผิวถนน ถ.อนามัย บริเวณหน้าร้านอาหารเจ ชุมชนชัยณรงค์ฯ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./215 27 มี.ค. 2558   ขอวางท่อระบายน้ำ เพิ่มให้ครบ 2 ข้าง ซอยบูรพา 1 ศรีฐาน 4 เดิมมีข้างเดียว สำนักการช่าง
ถ./059 27 มี.ค. 2558   ถนนชำรุด บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 59/46 ซ.มะลิวัลย์ 9 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./214 27 มี.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าร้านเนื้อ ถ.ศรีจันทร์ ตัด ถ.ศรีบรรพต สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./672 27 มี.ค. 2558   ขอเพิ่มหลอดไฟฟ้า ในบริเวณซอย มะลิวัลย์ 9 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อป./035 27 มี.ค. 2558   การตัดต้นไม้ 1.ซอยบ้านสวนสปา 2.ซอยคุ้มพรประทาน ศรีฐาน 3 3. ตรงข้ามหมู่บ้านร่มเย็น
อส./149 27 มี.ค. 2558   ขอความอนุเคราะห์ ฉีดวัคซีน ให้สุนัข ในวัดป่าชัยวัน ชุมชนศรีฐาน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./058 27 มี.ค. 2558   ขอความอนุเคราะห์ตัวแอสฟลันเติม (ลูกระนาด ) ถนนซอยวัดป่าชัยวัน ศรีฐาน 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อท./054 27 มี.ค. 2558   กีดขวางทางจราจร มีการจอดถกีดขวางทางเข้า-ออก ในซอยมะลิวัลย์ 5 พนักงานทรูได้นำรถยนต์มาจอดในซอย 5 จึงอยากให้ย้ายไปจอดในซอย มะลิวัลย์ 7 ซึ่งเป็นซอยว่างสามารถจอดได้ สำนักปลัดเทศบาล

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]