.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 พฤศจิกายน 2560
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1102 12 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 112/3 และหน้าบ้านเลขที่ 112/7 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./350 12 ก.ค. 2560   ขอลอท่อระบายน้ำ บริวณซอยกลางเมือง 2 ใกล้กับธนาคารกรุงไทย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./142 12 ก.ค. 2560   ถนนแตกชำรุด ถนนพิมพสุต ข้างโรงแรมบุษราคัม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1101 12 ก.ค. 2560   เสาไฟฟ้าชำรุด ซอยกลางเมือง 27 นายเติมศักดิ์ เดชโบราณ 089-7148475 ผู้ประสานงาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./349 12 ก.ค. 2560   ขอลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยข้างตลาดจัตุจักร ท่กระบายน้ำอยู่ต่ำกว่าถนนน ทำให้ดินไหลลงมาท่อ ทุกครั้งที่ฝนตก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./276 12 ก.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอย 1 ถ.เหล่านาดี ชุมชนแก่นนคร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1100 12 ก.ค. 2560   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ บึงหนองบอน ชุมชนศรีฐาน 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./348 12 ก.ค. 2560   ย้ายจุดวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเหล่านาดี 4/5 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./352 12 ก.ค. 2560   ท่อระบายท่อแรกของปากซอย 1/2 ด้านติดกับซอย1/4 อยู่ทางถนนซอยเข้าศาลาชุมชน ติดกับบ้าน เลขที่ 41/1 บ้านพ่อจำเนียร ไพรศรี ปัญหาคือ ท่อแรกของท่อระบายแตกและทรุดลงปิดทางระบายน้ำและตะกอนอุดตันปิดทางน้ำไหล รถดูดของเทศบาลมาทำการดูดตะกอนให้แล้วแต่่ไม่สามารถทำการดูดได้ ช่างมาทำการดูดได้แนะนำชุมชนทำคำร้องขอให้เทศบาลส่งช่างมาช่วยติดตั้งท่อระบายแทนท่อที่แตกก่อน และทำบ่ารับฝาปิดท่อให้ใหม่เนื่องจากฝาปิดท่อกำลังจะร่วงลงไปในท่อระบายเนื่องจากบ่ารับฝาปิดท่อผุพังไปเกือบหมดแล้ว เมื่อปัญหาท่อแตกและฝาท่อได้รับการแก้ไข ช่างรถดูดท่อจึงจะสามารถนำรถมาดูดท่อระบายให้ใหม่ได้อีครั้ง จึงขอร้องมายังสำนักช่างโปรดได้ส่งช ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1098 11 ก.ค. 2560   หลอดไฟฟ้าถนนชำรุด ท้ายซอย ธารทิพย์ 2/3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1099 11 ก.ค. 2560   ไฟไม่ติดที่มิตรภาพซอย15 หน้าบ้านเลขที่ 98/55 จุดนี้เสียบ่อยครับ รูปเป็นรูปนานแล้วที่ครั้งแรกหัวหน้ามาดู และได้รับการแก้ไขไปแล้ว แต่วันนี้ก็ดับอีกแล้วครับ โปรดพิจารณาด้วยนะครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./141 11 ก.ค. 2560   ถนนชำรุด บริเวณ ถนนในตลาด อ.จิระ ฝั่งทิศตะวันออกเป็นหลุมหลายจุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./347 11 ก.ค. 2560   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ในซอยความยาว 18 เมตร อุดตันและไหลไม่สะดวก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./346 11 ก.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณหน้าร้านตัดเสื้อ ดอกรักติดกับร้านขายอาหาร ปากซอย ดอกรัก ถ.อำมาตย์ ใกล้ รร.คริสเตียน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1097 11 ก.ค. 2560   เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า บริเวณ ถ.กลางเมือง ซอย 11 ไฟฟ้าดับ 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1096 11 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง ซอย 6 แยกตรงข้ามหออัษฎาง ซอยแรกตรงข้ามหอ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1095 11 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาทุกต้นที่อยู่ในชุมชน หลังสนามกีฬา 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1094 11 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 666/345 ซอยเมตตา 2 และ เลขที่ 666/337 ซอยเมตตา 3 หนองแวงเมืองเก่า 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1093 11 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด ซอย 3 หน้าบ้านเสงี่ยมศักดิ์ ตรงตู้โทรศัพท์หลอดยาว 1 หลอด วอย 4 มุมบ้านเลขที่ 124/48 ติดกับที่ว่างเปล่า สามแยกซอย 7 ตัดกับ 7/8 หลอดยาว 1 หลอด มุมบ้านเลขที่ 140/87 หลอดสั้น 1 หลอด ซอย 7/8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1092 11 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ฉืมพลีซอย 9/6 หน้าบ้านเลขที่ 127/1 และให้ดัดโคมไฟออกมาถนนด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./234 10 ก.ค. 2560   มีการประกอบกิจการทำท่อแอร์สังกะสี เคาะสังกะสีเสียงดังมาก รบกวนตรวจสอบด้วยนะครับ อยู่ด้านหน้าแชมป์สนุกเกอร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./345 09 ก.ค. 2560   ซ่อมตะแกรง สี่แยกโรงพยาบาลขอนแก่น เนื่องจากชำรุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./275 08 ก.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยวุฒาราม 12/1 มีกิ่งไม้ยื่นออกมาปกคลุม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1091 08 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยชาตะผดุง 4 และซอยน้ำทิพย์ 2 จำนวน 5 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1090 08 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 202 และเลชที่ 57/12 ถ.สุขสบาย โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1088 08 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 4 และซอยแยกซอยกลางเมือง 27 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1087 08 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยหน้าเมือง 4 จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1089 08 ก.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ 1.ปากทางเข้าบ่อนไก่ ( เวลาเปิดซ่อมติดแต่กลางคืนเปิดไม่ติด ) 2.หน้าปั๊มแก๊สโอวา และซอยพัทยา 3 ปากซอย 3.ซอยพัทยา 2 หลังบ้านประธานชุมชน 4. ซอยพัทยา 1 แยกแรกขวามือหลังโกดังวัสดุก่อสร้าง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./344 08 ก.ค. 2560   ลอกท่อระบายน้ำซอยน้ำทิพย์ 3 สุดซอย ตรงข้ามโรงเรียนโนนทัน ถ.ชาตะผดุง 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./342 08 ก.ค. 2560   ขอขุดลอกท่อระบายน้ำ บริเวณ 1.ถนนทานตะวัน ช่วงที่เป็นรางยู ทั้ง 2 ข้าง 2.ซอยแยกทานตะวัน 6 ตอนปลาย ยาวประมาณ 80 เมตร 3.ถนนดอกคูณ ช่วงจากที่พักขยะ ถึง คลองชลประทาน รวมยาวประมาณ 200 เมตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336]