.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   23 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1548 12 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ 1.บ้านเลขที่ 146 เหล่านาดี 4 2.เสาแยกซอย 4/1 3.เลขที่ 40/5 เหล่านาดี สำนักการช่าง
อส./289 12 ก.ย. 2561   เทศบาลไม่เข้ามาเก็บขยะให้ ตามที่ตกลงกันไว้ ทางเราจ่ายค่าขยะปกติทุกเดือน ปกติจะเข้ามาเก็บ วันเว้นวัน แต่ทุกวันนี้เล่นเป็นอาทิตย์ เช่นมาเก็บวันที่23/08/2561 มาอีกทีวันที่ 29/08/2561 สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1547 11 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 101/15 ซอยชาตะผุง 21 ร้านส้มตำทางเข้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./374 11 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ หน้าร้านปริ๊นบุ๊ตสโตร์ ถ.หน้าเมือง โรงหนังปริ๊นซ์ 0815443872 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1546 11 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 182/267 ถ.ชาตะผดุง ซอย 17 หลอดนีออน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./143 11 ก.ย. 2561   ถนนชำรุด บริเวณ ปากทางเข้าซอย 2 ของซอยเกสร และมีกองดิน และหิน ที่เทศบาลไปทำถนนไว้ ชุมชนหนองวัด 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1545 11 ก.ย. 2561   ขอย้ายเสาไฟฟ้า เลขที่ 419/46 ซอยเกสร ถ.มิตรภาพ หนองวัด 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1544 11 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเกสร แยกที่ 3 ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1543 11 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 596/52 ม.มุ่งงาม และ บ้านเลขที่ 306/61 ซอยวุฒาราม 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1542 11 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ข้างหอพักชายเบสเพลส ถ.ศรีจันทร์ 31 หนองใหญ่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1541 11 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ -มุมสี่แยก ตัดกับซอย 1/1 หลอดยาว 1 หลอด -มุมสี่แยกซอย 3 ตัด ซอย 1/3 มุมร้านขายของชำดวงเนตร หลอดยาว 1 หลอด -ซอย 7 มุมร้านก๋วยเตี๋ยว อิน - จัน หลอดยาว 1 หลอด มุมร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์ หลอดยาว -ซอย 7/6 มุมร้านขายของชำ หลอดยาว 1 หลอด -ถนนอดุลยาราม หน้าสนามฟุตบอล ตรงต้นคูณ 1 หลอดเยื้องประตูดขง 1 หลอด -ซอย 6 เยื้องหอพัก ด้านตะวันออก หลอดยาว 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1540 10 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยกลางเมือง 32 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./373 10 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 458/31 ถ.กลางเมือง หนองแวงเมืองเก่า 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟข./010 10 ก.ย. 2561   ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ เลขที่ 588/9 ถนนหน้าเมืองซอย 15 ชุมชนหนองวัด 4 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1539 10 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ สี่แยกระหว่างถนนกลางเมือง ตัด ถนนประชาสโมสร หัวมุมโรงแรมรสสุคนธ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1538 10 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนสามัคคีอุทิศเสาที่ 3 ตัด ถนนชีท่าขอน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./372 10 ก.ย. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 131/157 ซอยชาตะผดุง 9 ตะวันออกศูนย์อนามัย แม่และเด็ก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1536 10 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าชำรุด 1.ซอยศรีจันทร์ 17 หน้าบ้านแม่กรองแก้ว 182/32 2. ร้านตัดเย็บผ้า 23/113 3.ซอยศรีจันทร์ 13 หอพักชาญทอง 69/16 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1537 09 ก.ย. 2561   ไฟถนนไม่ติด 2 จุด หน้าบ้านเลขที่ 225/58 และหัวมุมถนน ตามรูปถ่าย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1535 07 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เสาที่ 3 นับจากร้านสยามเบาะ ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1534 07 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 233/9 ทางเข้าวัดป่าเทพนิมิตร ซอยศรีจันทร์ 39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1533 07 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 75/86 ซอยหน้าเมือง 11 ชุมชนแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./045 07 ก.ย. 2561   ป้านร้านกีดขวางทาง ยึดติดกับฟุตบาธ บริเวณหน้ารา้นวสันต์ชุดไทย ถ.มะลิวัลย์ ตรงข้ามสามเหลี่ยม ออโต้ลิส สำนักการช่าง
ท./462 07 ก.ย. 2561   ท่อระบายน้ำอุดตัน ในซอยอำมาตย์ หน้าโรงแรมเลอเลิศ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1531 07 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยธารทิพย์ 2/2 ถ.ประชาสโมสร 22 หน้าร้านหน่อย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1532 07 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเฉลิมพัฒนา เสาที่ 2 ถ.ราษฎร์คนึงซอย 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./460 06 ก.ย. 2561   ฝาท่อระบายน้ำเสียงดัง บริเวณ สามแยกซอยชาตะผดุง 16 สำนักการช่าง
ฟ./1529 06 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ ซอยชาตะผดุง ซอย 16 สามแยก สำนักการช่าง
ฟ./1528 06 ก.ย. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยเทพารักษ์ 8 ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1527 06 ก.ย. 2561   ไฟช็อต บริเวณ ร้านเนื้อย่างแชมป์ และฝั่งตรงข้ามในซอย สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425]