.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   25 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./421 29 ม.ค. 2558   ขอโคมไฟพร้อมหลอด ซ.12 นาฬิกา จำนวน 6 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./134 29 ม.ค. 2558   ฝาครอบท่อระบายน้ำชำรุด (ฝาปูน) อยู่กลางซอยกลางเมือง 22 เข้ามาประมาณ 60 เมตร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./133 29 ม.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณเลขที่ 588/34 ร้านเสริมสวย B ซาลอน ซ.วุฒาราม 9 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./132 29 ม.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซ.เบญจา ถ.ศรีจันทร์ 18 หนองใหญ่ 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./131 29 ม.ค. 2558   งานวางท่อระบายน้ำ (เร่งด่วน ) ซ.เบญจ ถ.ศรีจันทร์ 18 สำนักการช่าง
ท./130 29 ม.ค. 2558   ขอรถดูดสิ่งปฏิกูล บริเวณ สี่แยกตลาดหนองใหญ่ ซ.ศรีจันทร์ 18 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./129 29 ม.ค. 2558   ของบประมาณแก้ไขน้ำท่วมในซอยศรีจันทร์ 18 ด้วยเป็นทีต่ำ ท่อระบายน้ำขนาดเล็ก เวลาฝนตกเกิดปัญหาน้ำท่วม นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อท./026 28 ม.ค. 2558   กีดขวางทาง เนื่องจาก ร้านค้ามีการตั้งร้านล้ำเส้น และป้ายร้าน ออกมาทำให้ไม่สะดวกในการสัญจร และอยากให้จัดระเบียบในการตั้งร้าน บริเวณ ถ.กังสดาล สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./420 28 ม.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณเลขที่ 159/12, 159/130 ,159/39, 160/137 หลังที่จอดรถ และสนามกีฬา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./084 28 ม.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ เลขที่ 120 ซ.โพธิ์ทอง ถ.เหล่านาดี สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อค./031 28 ม.ค. 2558   ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร ซึ่งตั้งอยู่ปากทาง ซ.สามัคคีอุทิศ 4 ได้ทำการก่อสร้าง ค.ส.ล. 2 ชั้น จำนวน 2 หลัง การก่อสร้างได่กีดขวางทางสัญจรเข้า ออก ซ.สามัคคีอุทิศ 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./083 28 ม.ค. 2558   ติดป้ายซอย แยกออกจากสุขสบาย เป็น สุขสบาย 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./419 28 ม.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 24/20 ซ.ศรีมารัตน์ 28 และ 30 หลอดใหญ่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./072 28 ม.ค. 2558   ขอถังขยะแบบมีฝาปิด ในสวนสาธารณบึงหนองแวงตราชู จำนวน 8 ถัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./082 28 ม.ค. 2558   เนื่องจากเครื่องปั่นน้ำ เครื่องฟอกอากาศ ที่บึงหนองแวงตราชู 1 ชำรุดไม่ปั่นฟองอากาศเป็นเวลาประมาณ หนึ่งอาทิตย์แล้ว สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./128 28 ม.ค. 2558   ขอรถดูดเลน เนื่องจากบึงหนองแวงตราชู มีน้ำสีเขียวและมีกลิ่นเหม้นมาก จึงขอรถดูดเลน เพือดูดน้ำสีเขียวออก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./418 28 ม.ค. 2558   ไฟ้าดับ บริเวณ โรงเรียนอาปาเก้ จำนวน 2 จุด หลอดนีออน ใกล้กับศูนย์จ่ายงาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./417 28 ม.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 666/51 ซ.เมตตา ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./127 28 ม.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณแนวท่อน้ำทิ้งหลังบ้านบริเวณ ซ.เมตตา ถ.กลางเมือง ใกล้ร้านเพ้ง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./126 28 ม.ค. 2558   ท่ออุดตัน บริเวณรา้นถ่ายรูปรื่นรมย์ ถ.รื่นรมย์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./416 28 ม.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน ในซอยกลางเมือง5 ซอยชัชวาลย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./415 28 ม.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.ประชาสโมสร 31 บริเวณ เสาไฟฟ้าสามแยก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./030 27 ม.ค. 2558   ขอให้ตรวจสอบทางสาธารณะ ซ.วุฒาราม 9 เข้าทางหลังโรงอวน ใกล้อพาร์ทเม้นต์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./080 27 ม.ค. 2558   ขอรถเกรด เพื่อปรับ สภาพทางที่ยังขรุขระ บริเวณซ.วุฒาราม 9 เข้าทางหลังโรงอวน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./070 27 ม.ค. 2558   รถเก็บขยะ ปล่อยน้ำลงบนถนนบริเวณถังขยะ ใน ถ.ชาตะผดุง ชุมชนศรีจันทร์พัฒนา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./414 27 ม.ค. 2558   ขอเพิ่มไฟฟ้า ข้างทาง บริเวร ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 ชุมชนดอนหญ้านาง 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./413 27 ม.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.ศรีมารัตน์ 28 ดับตลอดสาย ชุมชนสามเหลี่ยม 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./412 27 ม.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.ศรีมารัตน์ 24 บริเวณปากซอย ชุมชนสามเหลี่ยม 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./079 27 ม.ค. 2558   ขอความอนุเคราะห์ตัดกิ่งไม้ถนนเหล่านาดีซอย8/3พาดสายไฟอันตรายมาก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./069 26 ม.ค. 2558   พ่นยุง ภายในชุมชนหนองวัด3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]