.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   13 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./147 01 เม.ย. 2558   ขออุปกรณ์ ในชุมชนมิตรภาพ ขอ ออล์ 2 คู่ โต๊ะเหล็กพับ ตัว บอร์ด 2 บอร์ด เขียนหนังสือ เก้าอี้ขาว 50 ตัว ชุดกีฬาตะกร้อ พร้อมเนส 1 ชุด ชุดกีใาตีแบด 2 ชุด เต๊นท์ 1 หลัง ผ้าใบ คลุมโรงสี สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./703 01 เม.ย. 2558   ตรวจสอบชุดไฟฟ้า บริเวรหน้าหอพักหญิงสุิยา ซอย 16 ถนนตรงข้าม ม.ภาคฯ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./702 01 เม.ย. 2558   โคมไฟฟ้าดับ บริเวณซอยหน้าเมือง 7/1 โคมที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./701 01 เม.ย. 2558   โคมไฟฟ้าดับ บริเวณซอยวีรวรรณ 3 40 W ชุมชนแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./163 01 เม.ย. 2558   สัตว์จรจัด (สุนัข / แมว ) จัดหาที่อยู่ให้สัตว์จรจัด ในชุมชนแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./065 01 เม.ย. 2558   ปรับปรุงผิวถนน บริเวณซอยวีรวรรณ ช่วงปาซอยถนนชำรุด นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./700 01 เม.ย. 2558   เก็บสายไฟ สายเคเบิ้ล ระโยงระยาง บริเวณซอยวีรวรรณ ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./699 01 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ศรีมารัตน์ 7 ใกล้กับโรงแรม พ.พาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./162 01 เม.ย. 2558   ขยะล้นถัง เก็บขยะ และกิ่งไม้ ในซอยหน้าเมือง 7 ถ.เหล่านาดี ชุมชนแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./161 01 เม.ย. 2558   ขอให้เก็บขยะเพิ่ม ในซอย บริเวณ เลขที่ 75/212 ซ.วีรวรรณ 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./698 01 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 2/15 หมู่บ้านมิตรภาพ ซอย 9 หนองแวงตราชู 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./697 01 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนสั้น บริเวณเลขที่ 138/46,138/47 ในซอยมิตรภาพ 13 หลอดไฟเสื่อม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./230 01 เม.ย. 2558   ขอขยายท่อระบายน้ำ บริเวรเลขที่ 24/17 ซ.มิตรภาพ 11 หนองแวงตราชู 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./229 01 เม.ย. 2558   ขุดลอกท่อระบายน้ำ หน้าบ้านเลขที่ 138/39 ถ.มิตรภาพ ชุมชนหนองแวงตราชู 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./696 01 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 45/11 ซ.มิตรภาพ 13 หลอดนีออนยาว 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./228 01 เม.ย. 2558   ขุอลอกท่อระบายน้ำ ถ.ราษฎร์คนึง และซอยราษฎร์คนึง 10 โดยใช้แรงงานชุมชนโนนชัย สำนักการช่าง
ฟ./695 01 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 98/33 ซ.มิตรภาพ 15 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./694 01 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.ซอย 11 2 ดวง 2.หมู่บ้านร่มเย็น 2 ดวง 3. ซ.9 (มก) 3 ดวงชุมชนศรีฐาน 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./227 01 เม.ย. 2558   ฝาท่อชำรุด บริเวณหมู่บ้านสวีทโฮม เลขที่ 92/40 ตำรวจทางหลวง หนองแวงตราชู3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./226 01 เม.ย. 2558   ฝาท่อชำรุด บริเวณเลขที่ 149/9 ซ.สวัสดี 1 หนองแวงตราชู 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./146 01 เม.ย. 2558   ขอป้ายจราจร จำกัดความเร็ว บริเวณซอยชัยพฤกษ์ โนนทัน 7 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./160 01 เม.ย. 2558   มูลสัตว์ ส่งกลิ่นรบกวน บริเวณซอยหนองสแบง 4 โนนทัน 6 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อค./054 01 เม.ย. 2558   ขอกระจกนูน บริเวณชุมชนโนนทัน 7 ซ.ชัยพฤกษ์ สำนักการช่าง
ฟ./693 01 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ 1 จุด ถนนศรีจันทร์หน้าบำบัดเสาข้างร้านขายชุดกีฬา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./692 01 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ 2 จุดถนนศิลปสนิทซอย 1 ปากซอย 1 เข้าไปประมาณ 15 เมตร จุดที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./225 01 เม.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณประตูทางเข้า โรงเรียนอนุบาลเด็กเล็กหนองใหญ่ 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./167 31 มี.ค. 2558   สุนัขจรจัด แถวบึงทุ่งสร้าง เยอะมากครับ มันจะกัดหมาผม เลวมาก วิ่งไล่กัดด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./166 31 มี.ค. 2558   อยากร้องทุกข์เรื่องสุนัขจรจัดบริเวณรอบบึงทุ่งสร้างค่ะ คนสันจรโดยรถมอไซ และจักรยาน มักจะโดนสุนัขวิ่งไล่เห่าค่ะ และกัดค่ะ รถเกือบล้มหลายที และสุนัขที่เลี้ยง โดนสุนัขจรจัดกัดด้วยค่ะ จัดงานพืชสวนในบริเวรบึงทุ่งสร้างใหญ่โต แต่น่าจะจัดการกับสุนัขจรจัดด้วยนะค่ะ สุนัขจรจัดบริเวรรอบใหญ่ของบึงทุ่งสร้าง น่าจะมีเป็น 100ตัวเลยนะค่ะ รบกวนดูแลเลี้ยงสุนัขจรจัดบริเวรนี้ด้วยนะค่ะ เนื่องจากเป็นบึงใหญ่โต จัดงานใหญ่ก็บ่อย สุนัขจรจัดมากแบบนี้ ทำให้ชื่อเสียงของงานลดลงนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./145 31 มี.ค. 2558   ย้ายเครื่องออกกำลังกาย บริเวณสนามฟุตบอลชุมชนหนองใหญ่ 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./690 31 มี.ค. 2558   ขอชุดโคมไฟพร้อมหลอด บริเวณเลขที่ 24/6 ซ.ศรีมารัตน์ 26 ใกล้สนามเทนนิสศรีชาพันธ์ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]