.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./398 22 ก.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ร้านส้มตำ ตรงข้ามกับ วัดโนนชัย ใกล้กับซอย 10 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1165 22 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด ภายในชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ จำนวน 20 จุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./397 22 ก.ค. 2558   ลอกคลองระบายน้ำ ในชุมชน หัวสะพานสัมพันธ์ มีวัชพืชขึ้นเต็มร่องระบายน้ำ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อค./081 22 ก.ค. 2558   ตรวจสอบแนวเขต ศาลาชุมชน หัวสะพานสัมพันธ์ ถ.ประชาสโมสร สำนักการช่าง
อช./287 22 ก.ค. 2558   ขอรถเกรด เกรดหญ้า ปรับข้างทาง สองข้างทาง ในชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./262 22 ก.ค. 2558   ขอถังขยะ บริเวณ ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ถ.ประชาสโมสร จำนวน 10 ถัง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./261 22 ก.ค. 2558   การเก็บขยะ ในชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1164 22 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 14/66 ซ.ศรีจันทร์ 23 ชุมชนศรีจันทร์พัฒนา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./285 21 ก.ค. 2558   ขอรถเกรด หญ้าข้างทางที่ปกคลุม บริเวณปากซอย ธารา หลังบึงทุ่งสร้าง ชุมชนธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./260 21 ก.ค. 2558   ขอถังขยะ บริเวณหมู่บ้านพิมานชล 2 เลขที่ 111/95 ถ.รอบบึงแก่นนคร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./259 21 ก.ค. 2558   ขอถังขยะ หน้าบ้านเลขที่ 598 ใกล้ ตู้โทรศัพท์ ถ.หน้าเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./396 21 ก.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณซอยกลางเมือง 25 ผู้สัญจรไปมา เดือดร้อน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./395 21 ก.ค. 2558   ขุดลงท่อและต่อเติมทางระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 108/6 ทางโค้งไปบ้านดอนยาง ชุมชนโนนชัย 3 สำนักการช่าง
ฟ./1163 21 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 24/7 ถ.ราษฎร์คนึง 25 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./257 21 ก.ค. 2558   ขอถังขยะ วางหน้าบ้าน เลขที่ 225/58 ซ.หลังศูนย์ราชการ 20 ซอยปั๊มน้ำมัน ปตท. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./256 21 ก.ค. 2558   เสียงรบกวน บริเวณร้าน คาราโอเกะ ร้านสุขสมายด์ ใกล้บ้านสวนสร้างสรรค์ ชุมชนบ้านตูม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./258 21 ก.ค. 2558   ขอรถเก็บเศษไม้เล็ก ๆ บริเวณ 1.หน้าที่ทำการชุมชนศรีฐาน 2 2.อยู่ข้างถนน จนออกซอย มิตรภาพ 6 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1162 21 ก.ค. 2558   ขอโคมไฟหลอดยาว จำนวน 2 ชุด บริเวณ สำนักงานชุมชนศรีฐาน 2 ถ.มะลิวัลย์ ซอย 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1161 21 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยประดู่ เสาหมายเลข 1-3 หมายเลข 5 และ 6 ติดๆ ดับ ๆ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1160 21 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด ขาด 4 จุด 1.ซอย 19 ถ.หน้าเมือง 1 หลอ 2. หน้าเมืองหน้าโรงเรียนกวดวิชาดวงใจ 1 หลอด 3. ซ.วุฒาราม 11 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./394 21 ก.ค. 2558   ขอความอนุเคราะห์ ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอย นิกรสำราญ 5 ใกล้กับวัดธาตุ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1159 20 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย ประชาสโมสร 52 ดับทั้งซอย และซอยประชาสโมสร 48 ด้านหลังฝั่งคลอง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1158 20 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.กลางเมือง 31 1จุด และซอย กลางเมือง 25 ดับ 4 จุด ซ.กสิกรสำราญ ดับ 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1157 20 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 57/34 ซ.ศรีจันทร์ 15 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1156 20 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด ในซอย ศรีจันทร์ 24 หน้าบ้านเลขที่ 128 ชุมชนหนองใหญ่ 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./254 20 ก.ค. 2558   เก็บขยะ เนื่องจากกองขยะอยู่บริเวณ ทางเข้า มหาวิทยาลัย มกุฏวิทยาเขตอิสาน มีคนนำขยะมาทิ้งที่หน้ามหาวิทยาลัย ส่งกลิ่นเน่าเหม็น ถ.ราษฎรืคนึง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./125 20 ก.ค. 2558   ถนนชำรุด บริเวณภายใน ชุมชน ต.ช.ด. ถ.ศรีจันทร์ ทางไปเชียงยืน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./124 20 ก.ค. 2558   ขอขยายไหล่ทาง ชุมชนโนนชัย 3 ช่วงทางโค้ง ไปบ้านดอนยาง เป็นทางโค้งหักศอกมีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง สาเหตุจากถนนแคบ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./123 20 ก.ค. 2558   ถนนชำรุด บริเวณ ถ.เทพผาสุก ใกล้โลตัส เอ็กเพลส สามเหลี่ยมคาร์แคร์ หาญช่างกล และ หอพักปิ่นสุดา ซ.เทพผาสุข 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./122 20 ก.ค. 2558   ขอไหล่ทาง บริเวณซอยราษฎร์คนึง 29 แยกขวาซอย 1 โนนชัย 3 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]