.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   16 พฤศจิกายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./146 26 มี.ค. 2558   เสียงรบกวนจากร้าน ณัฐพงษ์ อลูมิเนียม ถ.ศรีจันทร์ หลังเป็นซอยห้าพฤศจิกา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./213 26 มี.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซอย นิกรสำราญ 2-4 ชุมชนคุ้มวัดธาตุ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./212 26 มี.ค. 2558   ร่องระบายน้ำอุดตัน ซอยนิกรสำราญ 2-4 ชุมชนคุ้มวัดธาตุ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อช./141 26 มี.ค. 2558   ราวกั้นสะพาน และทางโค้ง ป้ายจราจร เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ บ่อยครั้ง บริเวณชุมชนหัวสะพาน ถ.ประชาสโมสร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./669 26 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.เจริญสุข ถ.ศรีจันทร์ เสาต้นที่ 3 บ้านบะขาม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./668 26 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ จำนวน 1หลอด บริเวณซอยกลางเมือง 9 หนองแวงเมืองเก่า 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./053 26 มี.ค. 2558   ขอกระจกนูนกันอุบัติเหตุ ตามซอยแยกต่าง ๆ ชุมชนคุ้มวัดธาตุ สำนักปลัดเทศบาล
อป./034 26 มี.ค. 2558   ขอถังดับเพลิง กรณีฉุกเฉิน ชุมชนคุ้มวัดธาตุ ถ.กลางเมือง 31 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
ฟ./667 26 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าในชุมชน อยากให้ผู้รับผิดชอบ มาดำเนินการสำรวจดคมไฟที่เก่า และชำรุด เปลี่ยนดคมและหลอดเป็นขนาดเดียวกัน ภายในซอยต่าง ๆ ของชุมชนคุ้มวัดธาตุ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./145 26 มี.ค. 2558   เหตุรบกวนจากสัตว์เลี้ยง มีสุนัขส่งเสียงรบกวน และกลิ่นรบกวนจากการขับถ่าย บางทีไล่กัดคน บริเวณซอย กานดา ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./211 26 มี.ค. 2558   ขอขุดลงท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอย นิกรสำราญ 1 และ 3 ถ.กลางเมือง และซอยกลางเมือง 31 สำนักการช่าง
อช./140 26 มี.ค. 2558   ขอซ่อมเครื่องเล่นเด็ก สนามเด็กเล่น บริเวณบึงแก่นนคร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./666 26 มี.ค. 2558   ขอชุดโคมไฟ 1 ชุด เข้ากางเมืองซอย 18 ลงมาบึงแก่นนคร ติดหอพัก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./033 26 มี.ค. 2558   ขอให้ตัดต้นไม้ มีต้นไม้ปกคลัม หน้าบ้านและหลังคา บริเวณเลขที่ 86-88 ถ.หลังเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
อช./139 26 มี.ค. 2558   ย้ายนกพิราบ ที่เกาะสายไฟออกจากหน้าธนาคารออมสินสาขาศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./032 26 มี.ค. 2558   ขอเปิดประตูบึงแก่นนคร เนื่องจากมีประชาชนปีนข้ามรั้วเข้าบึงเป็นประจำ
อส./144 26 มี.ค. 2558   ร้องเรียน เรื่องการปล่อยน้ำเสียของบ้านข้างเคียงทำให้เดือดร้อน บ้านผู้ร้องอยู่พื้นที่ต่ำกว่า มีบ้านข้างเคียง 2 จุด ปล่อยน้ำเสียลงมาในถนนสัญจรไปมาไม่สะดวก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./138 25 มี.ค. 2558   เครื่องออกกำลังกายริมบึงแก่นนครหลายตัวชำรุดมาเป็นปีแล้ว สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./210 25 มี.ค. 2558   ขอให้ย้านท่อระบายน้ำ ออกจากซอยสันติสุข 2 จำนวน 10 ท่อน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./665 25 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด (เปลี่ยนหลอด ) ซ.พัทยา 2 สุดซอย ถ.โพธิสาร ชุมชนโนนทัน 8 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./664 25 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ปั้มไทยปรีดา ถึงโรงแรม รอยัล ทั้งสองฝั่ง ถ.มิตรภาพ ซ้าย-ขวา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./137 25 มี.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บังปิดป้ายโฆษณา หน้าโรงเรียน เซ็นทรัลบริรักษ์ ขอนแก่น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./663 25 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าศาลาชุมชน หวัสะพาน ติดๆ ดับ ๆ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./662 25 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอย สว่างทิพย์ ถ.รถไฟ ชุมชน กศน. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./143 25 มี.ค. 2558   การเก็บขยะ เก็บไม่ครบทุกซอย และขับรถเร็ว ชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./661 25 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย กลางเมือง 4 ซอยเซเว่นเสาแรก ดับนานแล้ว ชุมชนคุ้มวัดธาตุ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./136 25 มี.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้า ธกส.ศรีจันทร์ ตึก 3 ชั้น 3 ห้อง เลขที่ 216/2-4 ถ.ศรีจันทร์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./660 25 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.ซอยพัทยา 2 ท้ายซอย 2.ซอยพัทยา 6 ท้ายซอย 3.ซอยพัทยา 2 แยก 3 ขวามือ หน้าบ้านเลขที่ 88/39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./659 25 มี.ค. 2558   ขอหลอดไฟฟ้าเพิ่ม ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 1 หลอดสั้น ซอย 14/4 สุดซอย ซอย 14/3 หน้าบ้านเลขที่ 251/6 หลอดนีออนสั้น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./657 25 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณปากซอยวัดป่าชัยวัน ทางด้านถนนมิตรภาพ จากปากซอย ดับ 2 ต้น 1.เสาต้นแรก 2.เสาต้นที่ล้ม ตามลำดับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440]