.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   23 กรกฎาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./036 12 พ.ย. 2557   ขอรถเกรดหญ้าเข้าทางในชุมชน ซ.พัทยา 1 ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./011 11 พ.ย. 2557   ถนนชำรุด เป็นรู เกิดจากน้ำกัดเซาะ รูลึกประมาณ 1.50 เมตร ตรงข้ามบ้านเลขที่ 20/1 ซ.อนามัย 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./191 11 พ.ย. 2557   ขอเปลี่ยนหลอดไฟ หมู่บ้านศรีฐานี ซ.ศรีธานี 3 ศรีฐาน 4 ใกล้ร้านระเบียงขอนแก่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./190 11 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าไม่ดับ บริเวณลู่วิ่งในบึงแก่นนคร ฝั่ง รพ.สัตว์ ทองหล่อติดทั้งวันทั้งคืน ประมาณ 4 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./189 11 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 243/1 ไทยสมุทร ซอย 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./007 11 พ.ย. 2557   ขอให้ตัดต้นไม้ ล้มทับหลังคา บริเวณตรงข้าม โรงเรียนมหาไถ่ภาคฯ ถ.ชาตะผดุง สำนักปลัดเทศบาล
ถ./010 11 พ.ย. 2557   ถนนทางเข้าซอยเป็นถนนต่างระดับ เวลารถเข้า ออก มีระดับสูง ต่ำ ไม่ได้ระดับ สูงปะมาณครึ่งศอก ทางเข้าซอยแยก อยากจะทำให้ราบเสมอกัน บริเวณ ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 17/4 ซอย แยก 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./035 10 พ.ย. 2557   ตัดกิ่งไม้พันสายไฟ บริเวณร้านศูนย์รวมน็อต ถ.หลังเมือง ซอยจะเรียมพันธ์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./017 10 พ.ย. 2557   เสียงดังจากร้านอาหาร กงสี ริมบึงหนองแวงตราชู ทางทิศเหนือ ของบึงหนองแวง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./058 10 พ.ย. 2557   ท่อระบายน้ำอุดตัน บิเวณหน้าร้าน Piplnes Restaurant ถ.ประชาสำราญ ตรงข้ามร้านสุนทรี สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./188 10 พ.ย. 2557   ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าดับถนนใหญ่เหล่านาดีตรงข้ามโรงเรียนแก่นนครหน้าร้านชวาลย์การพิมพ์พอดีจุดที่2ประตูสนามกีฬามุมทางเข้าพอดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./012 10 พ.ย. 2557   ขอให้จัดระเบียบ ถ.รอบบึงหนองแวงตราชู เนื่องจากจราจรติดขัด รถจอด 2 ริมฝั่งถนน รอบบึงหนองแวงตราชู สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./187 10 พ.ย. 2557   ขอเพิ่มไฟฟ้า บริเวณศูนย์จ่ายงาย สำนักการช่าง โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./186 10 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ศูนย์จ่ายงานสำนักช่าง จำนวน 4 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./185 10 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 200/7 คุ้มทานตะวัน จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./184 10 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าดับ ถ.หลังศูนย์ราชการ ซอย 14/5 สุดซอย และ ซ.หลังศูนย์ 10 (เอาบันไดไปด้วย)ซอยแคบ ตรงข้าม ตชด. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./183 10 พ.ย. 2557   ขอเพิ่มไฟ หลอดนีออน หลอดนีอออน 2 หลอด ซ.ศรีจันทร์ 43 ชุมชนมิตรสัมพันธ์ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./182 10 พ.ย. 2557   ขอเพิ่มไฟฟ้า ในชุมชนร่มโพธิ์ ซ.ศรีจันทร์ 39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./181 10 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าดับ ทางเข้าหมู่บ้านไทยประเสริฐ ถ.พิมพสุต ดับ 3 จุด ตั้งแต่เสาแรกปากทางเข้า ตรงข้ามศาลเจ้าพ่อทองสุข เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./057 07 พ.ย. 2557   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณอาคารพานิชย์ใกล้กับตึก ไทยสมุทร ถ.มิตรภาพ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./180 07 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 8/3 ซ.มิตรภาพ 14 สามเหลี่ยม 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./034 07 พ.ย. 2557   ขอความอนุเคราะห์รถบดถนนและรถน้ำเพื่อมาบดถนนซอยทำใหม่บริเวณถนนเหล่านาดีซอย12แยกซ้ายตรงสายไฟฟ้าแรงสูง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./179 07 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าดับ บริเวณซ.ศิลปสนิท ซอย 5 ถ.ศิลปสนิทหน้าบ้านเลขที่ 46/102 หลอดนีออน 2.ไฟนีออนดับ ซอย ส.พัฒนา จำนวน 1 หลอด ตรงข้ามเลขที่ 1209/6 เข้ามาปากซอยนิดนึง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./178 07 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าดับ ที่บริเวณหลังตำรวจทางหลวงตลอดสาย หนองแวงตราชู 3 ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./176 07 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าดับ ซ.อดุลยาราม 2/1 ตลอดสาย ติด 3 วันแล้วดับ อีก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./177 07 พ.ย. 2557   ขอความอนุเคราะห์ไฟฟ้าดับถ.เหล่านาดีซอย10/18 เสาต้นที่3จากป้ายซอยถอดฝาโคมออกให้ด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./174 06 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.หน้าพิพิธภัณฑ์ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 21/1 หลอดยาว เข้าซอยไปจะมีถังขยะตั้งอยู่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./173 06 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าดับ (แสงจันทร์) หน้าบ้านเลขที่ 149/4 ถ.ประชาสโมสร หน้าปากซอยเป็นร้านสยามเบาะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./175 05 พ.ย. 2557   ไฟจราจรแยกถ.รื่นรมย์ตัดถ.หน้าเมือง เสียมาเป็นเวลาเดือนกว่าๆ แล้ว ทำให้การจราจรติดขัดอย่างมาก เพราะรถจากถ.รื่นรมย์ติดสะสม ฝั่งถนนรื่นรมย์ ไฟเขียวไม่ถึง 20 วินาที , จังหวะไฟเขียวไม่ขึ้นวินาทีบอก , พอเขียวแล้วแดงทันที ไม่มีไฟเหลือง แต่ฝั่งถนนหน้าเมือง ไฟเขียวนานเกือบ 50 วินาที เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./171 05 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนสั้น จากปากซอยอนามัย 2 ต้นที่ 2 โนนทัน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]