.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   23 กรกฎาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./234 25 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าดับ 1. หน้าบ้านเลขที่ 58 ซ.สีโห 2.เลขที่ 82/4 ซ.ศรีชนะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./075 25 พ.ย. 2557   ฝาท่อชำรุด บริเวณใกล้คลัง ปตท. จำนวน 4 จุดหนองวัพัฒนา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./233 25 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 66/24 ถ.รถไฟ หนองวัดพัฒนา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./232 25 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 23/2 ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 ดอนหญ้านาง 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./074 25 พ.ย. 2557   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด (ฝาหล่นลงไปครึ่งฝา) บริเวณวัดจอมศรี ศรีฐาน 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./073 25 พ.ย. 2557   ท่อรางยูอุดตัน ตลอดทั้ง 2 ข้างเลขที่ 200/22 ถ.ทานตะวัน โนนทัน 7 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./231 25 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าดับ ซ.ศรีจันทร์ 22 หนองใหญ่ 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./072 25 พ.ย. 2557   ท่อระบายน้ำแตกชำรุด บริเวณ ถ.ทานตะวันมุมเลี้ยว โนนทัน 7 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./230 25 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าดับ บริวณ ซอย อนามัย 4 โนนทัน 4 ทางโค้ง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./076 24 พ.ย. 2557   การขุดท่อระบายน้ำ สร้างผลกระทบในเรื่องของ การค้าขายทำให้สูญเสียรายได้มาก ทั้งยังส่งเหม็นเนื่องจากน้ำเสียไม่มีที่ระบาย และไม่มีการดำเนินการต่อ หวังว่า จะได้รับการแก้ไข และดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กราบขอบพระคุณค่ะ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./087 24 พ.ย. 2557   การก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ และ เทถนนคอนกรีต ในสซอยสุวรรณสาร ใช้เวลาในการก่อสร้างนานมาก เริ่มลงมือทุบ วันที่ 27/8/57 จนถึงปัจจุบัน ยังดำเนินการไม่เสร็จ การสัญจรลำบาก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./229 24 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าชำรุดและขอเพิ่มจุดไฟฟ้า 1.หน้าบ้านเลขที่ 101/80 ซ.ชาตะผดุง22 2.หน้าบ้านเลขที่101/77 ซ.ชาตะผดุง2 3.หน้าบ้านเลขที่154/260 ซ.ชัยพฤกษ์3 4.หน้าบ้านเลขที่154/268 ซ.ชัยพฤกษ์3 5.หน้าบ้านเลขที่49/120 ซ.สุขสบาย2 6.หน้าบ้านเลขที่49/40 ซ.สุขสบาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./228 24 พ.ย. 2557   ขอเพิ่มชุมโคมไฟ 1 จุด หน้าบ้านเลขที่ 49/74 ซ.สุขสบาย 2 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./227 24 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าดับ จาก ถ.ศรีมารัตน์ เลย รร.มหาไถ่ ติดโกดัง 1 จุด 2. ก่อนจะถึงแยกซ.คำเสถียร 1 จุด ศรีมารัตน์ 1 จากสี่แยกไปทางตะวันออก จุดที่ 2 ที่ซ.คำเสถียรจากศรีมารัตน์ ไปเป็นจุดที่ 3 สุดท้ายก็หัวมุมในซอยสุขสันต์ 4 รวม 5 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./071 24 พ.ย. 2557   ท่อระบายน้ำแตก บริเวณสี่แยก ถ.เหล่านาดี ตัด ถ.กลางเมือง หัวมุมเี้ยวลงมา่ที่ ซอย 14 เข้ามาในซอยกลางเมือง 14 หัวมุมตรงข้ามร้านจิ้มจุ่ม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./226 24 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าด้บ 1. ซอยกลางเมือง ข้างวัดหนองแวงพระอารามหลวง 2. ซอยสุขใจ 1 ดับทั้งซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./044 24 พ.ย. 2557   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ ตัด ถ.เทพผาสุข ศูนย์ 4 สามเหลี่ยม 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./070 24 พ.ย. 2557   ท่ออุดตัน เลขที่ 68/10 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ใกล้กับสามแยกบ้านดอน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./017 24 พ.ย. 2557   ขอลูกรัง ปรับปรุงถนน ซ.รัชประเสริฐ ชุมชนหัวถนน หมู่ 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./016 24 พ.ย. 2557   ฟุตบาทชำรุด ถ.มิตรภาพ หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวเฮียหมู สามเหลี่ยม 5 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./015 24 พ.ย. 2557   ผิวถนนชำรุด บริเวณ ถนนหน้าที่ทำการชุมชนตะวันใหม่ ใกล้สี่แยก พาราดอน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./043 24 พ.ย. 2557   ตัดกิ่งไม้ บริเวณบ้านสวนรักเด็ก สมาคมชาวไหหลำ ถ.สุขสันต์ ตัด ถ. ปรีชาสิทธิ์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./042 24 พ.ย. 2557   ตัดกิ่งไม้ ปกคลุมถนน บริเวณวัดศรีสว่างโนนทัน ติดต่อคุณ นก โนนทัน 9 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./223 24 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าดับ บริเวณวัดศรีสว่างโนนทัน ถ.โพธิสาร โนนทัน 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./069 24 พ.ย. 2557   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณตลาดหนองไผ่ล้อม จำนวน 2 ฝา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./222 24 พ.ย. 2557   ซ่อมไฟตู้คอลโทล ควบคุมมอเตอร์ ที่สูบรดน้ำต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะประตูเมือง ถ.ศรีจันทร์ ตรงข้ามเซ็นทรัล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./224 21 พ.ย. 2557   ไฟฟ้าสาธารณะริมบึงทุ่งสร้างดับจำนวน 4 หลอด หลอดที่1อยู่หน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ หลอดที่2-4จะดับเรียงกันจากหลังวัดโนนชัยไปหมู่บ้านรุ่งเรืองวิลเลจ จึงขอความกรุณาให้ช่างไปซ่อมให้ด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./225 21 พ.ย. 2557   ไฟดับ ซ.ชัยพฤกษ์ 7 เป็นเสาไฟที่อยู่ติดกับมุมรั้วหน้าบ้านหลังแรกค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./024 21 พ.ย. 2557   ขอถังขยะ บริเวณเลขที่ 67/10 ถ.ประชาสโมสร เป็นที่ว่าง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./067 21 พ.ย. 2557   ขอวางท่อระบายยน้ำ บริเวณซ.มิตรภาพ 9 ร้านยงยุทธแอร์ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]