.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   25 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./161 26 ก.พ. 2558   ขอวางท่อเพิ่มเติม บริเวณ ซอย ราชสิทธิ์ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง 17 ขาดอยู่ 27 เมตร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./531 26 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวรในซอย นิิติเกตโกศล ถ.กลางเมือง จำนวน 3 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./160 26 ก.พ. 2558   ฝาท่อระบายน้ำ แตกชำรุด เป็นทางยาว บริเวณถ.มะลิวัลย์ แยกสามเหลี่ยม ทางไปชุมแพ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./112 25 ก.พ. 2558   ขอความอนุเคราะห์ ตัดต้นไม้ใต้สายไฟฟ้า บริเวณปากซอย ประชาสโมสร 33 ถึงหอพักขิมแคนโฮม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./104 25 ก.พ. 2558   เรื่องขยะมูลฝอย ภายในซอย บริเวณซอย กสิกรทุ่งสร้าง 8 มีกองขยะตั้งอยูาและพนักงานจัดเก็บของเทศบาลไม่ได้มาจัดเก็บ หรือหากมาเก็บ ก็จะ เก็บ 2-3 วันต่อครั้ง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./530 25 ก.พ. 2558   ขอย้ายเสาไฟฟ้า บริเวณ ถ.ชาตะผดุง ตรงข้ามโรงเรียนพระกุมารเยซู เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./035 25 ก.พ. 2558   มีรถขนดิน วิ่งผ่านดินหล่นลงถนน วิ่งทุกวัน บริเวณ ถ.โพธิสาร อยุ่ในหมู่บ้าน กัญญารัตน์ เดอะวินเทจ ถงโพธิสาร สุดถนน สำนักปลัดเทศบาล
ถ./048 25 ก.พ. 2558   ถนนชำรุด เป็นแอ่ง ซ.ประชาสโมสร 21 ใกล้คลีนิคฟอกไต สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./047 25 ก.พ. 2558   ขอยางมะตอย บริเวณซอย ชาตะผดุง 14 ชุมชน นาคะประเวศน์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./528 25 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวร ทางเข้าซอย ราษฎรืคนึง 23โนนชัย 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./159 25 ก.พ. 2558   ล้งท่อระบายน้ำ ถประชาสโมสร ซอยอาคาร อ.จิระ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./527 25 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณใกล้กับศาลาชุมชนพระลับ ถ.หลังเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./526 25 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านเลขที่ 88/93 ซ.ร่วมพัฒนา 2.เลขที่ 44/206 ซ.รวมพัมนา 3. หน้าบ้านเลขที่ 88/113 ซ.พัทยา 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./525 25 ก.พ. 2558   ขอเพิ่มหลอดไฟ จำนวน 3 ชุด บริเวณ ถนนทางไปเทศบาลบ้านศรีฐาน กับร้านเนื้อเจ๊มุก ชุมชนศรีฐาน 4 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟข./008 25 ก.พ. 2558   ขอขยายเขตไฟฟ้า บริเวณ ซอยเชื่อมหมู่บ้านมั่นคง ยาว 200 เมตร ชุมชนหลังสนามกีฬา 1 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./158 25 ก.พ. 2558   ขอรถดูดล้างท่ออุดตัน บริเวณ ตรงข้ามโรงเรียนแก่นนครแถวเซเว่น และหอพักกมลทิพย์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./524 25 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ ดับทั้งชุมชนศรีฐาน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./523 25 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ 1. เลขที่ 257/96 ซ.สรีจันทร์ 25 2. เลขที่ 179 ตรงข้ามสวนอาหารป่ากลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./529 25 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับทั้งซอย บริเวณ หมู่บ้านเพิ่มพลรัตน์ ถ.อนามัย ซ.7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./036 24 ก.พ. 2558   แม่ค้าขายของ ที่หน้า วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ทั้งๆที่ ทาสี ขาว-เหลือง ให้รถจอดแต่กับกลายเป็นเราไปจอดซ้อนคัน แม่ค่า ซะงั้นค่ะ ฝากให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดูแลด้วยนะค่ะ จะรอติดตามทางเฟสบุ้ค สำนักปลัดเทศบาล
อป./025 24 ก.พ. 2558   ตัดต้นไม้ บริเวรทาวเฮ้าส์ ในซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร
อท./034 24 ก.พ. 2558   ร้องเรียนทาง Facebook เรื่องการจัดระเบียบร้านขายของบ บริเวณ ปากซอยตรงข้ามดรงแรมสวัสดี เวลาเลี้ยวรถมันบัง มองไม่เห็น รถที่สวนมา สำนักปลัดเทศบาล
อส./103 24 ก.พ. 2558   ตลาดโบ๊เบ๊ ทอดแคฟหมู จนหาทางเดินไม่ได้ ท่อดูดอากาศก็ไม่มี คุรภาพ ใช้งานก็ไม่ได้ แต่เอาอะไรมาแขวน แล้วบอกว่าเป็นท่อดูดอากาศ มันเหมือนเป็นโรงงาน สมควรทำที่บ้าน แล้วค่อยมาวางขาย จะดีกว่าไหมค่ะ มันส่งกลิ่นเหม็นมาก เห็นใจคนซื้อของและขายของภายในตลาด เค้าบอกว่าเส้นใหญ่ แจ้งไปแแล้วก็ไม่ดำเนินการ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./102 24 ก.พ. 2558   ช่วยย้านถังขยะ บริเวณ เลขที่ 544-546 ใกล้ร้านส้มตำอินเตอร์เน็ต หลังแฟรี่ ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./156 24 ก.พ. 2558   ขอเปลี่ยนท่อระบายน้ำ ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และท่อเป็นแนวตรง 1. ขอเปลี่ยนท่อระบายน้ำให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 2. ท่อระบายน้ำเป็นแนวตรง ไม่ต้องโค้งงอ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./157 24 ก.พ. 2558   ท่อน้ำเสียแตก กลิ่นเหม็น กลางถนนกสิกรทุ่งสร้าง อยู่ระหว่างซอย 7 ถึง ซอย 5 ของช่างเข้ามาดูให้ด้วย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./155 24 ก.พ. 2558   ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านประธานชุมชน ซอยพระบิณฑบาตร ถ.ชัยณรงค์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./154 24 ก.พ. 2558   ฝาท่อระบายน้ำแตก บริเวณศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวลากล้อ และซอยเทพผาสุข เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./522 24 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าชำรุด ตรงข้ามเลขที่ 462 ถ.กลางเมือง ทางไปวัดหนองแวง 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./521 24 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ หมู่บ้านทองสอดแสง ถ.ศรีจันทร์ ซอย 8 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]