.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./291 11 ส.ค. 2558   ถังขยะบริเวณหน้าหมู่บ้านและหน้าบ้านไม่มีรถขยะมาเก็บเป็นเวลา 4 วันแล้ว เน่าเหม็น กองเต็มสกปรกมาก ซ.สุภาวดี ถ.บ้านกอก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อค./090 11 ส.ค. 2558   น้ำรั่วซึมจกาหอพักไหลเข้ามาในบ้าน บริเวณ เลขที่ 120/9 ซ.โพธิ์ทอง 2 ถ.เหล่านาดี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อค./089 11 ส.ค. 2558   ขอความอนุเคราะห์ ช่างไปตรวจสอบผู้รับเหมา เททิ้งเศษวัสดุลงคลอง บริเวณ คลองระบายน้ำ ชุมชนสนามกีฬา 1 ถ.เหล่านาดี ซอย 10/13 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อท./105 11 ส.ค. 2558   มีการทิ้งเศษอิฐ เศษปูน บริเวณที่ดินเปล่า ซอยเหล่านาดี 4 ของ บริษัทท่าพรวิศวกรรมก่อสร้าง เป็นคนมาทิ้ง สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1233 11 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าบ้านอัยการ ซอย 3 โนนทัน 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1232 11 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนเหล่านาดี ถนนใหญ่ ประมาณ 10 ดวง แยกถ.เหล่านาดี 12 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./306 11 ส.ค. 2558   ขอตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย รอบเมือง 2 ปากซอย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1231 11 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ฝั่งปั๊ม ปตท.ไทยปรีดา ดับตลอดสาย ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./088 11 ส.ค. 2558   ตรวจสอบการก่อสร้าง จากร้านอีฟ แอนด์ บอย สาขากังสดาล ได้ทำการก่อสร้างบริเวณด้านหลังร้าน ซึ่งด้านหลังติดกับ ลานจอดรถของ ลักซูรี่ คอนโดมิเนียม ในบริเวณก่อวร้างผู่รับเหมาไม่ได้ทำแนวเขต หรือวัสดุ ใดมาทำการป้องกันอันตราย ที่เกิดจากการก่อสร้างเลย และทาง ลักซูรี่ คอนโด ได้ติดต่อกับเจ้าของโครงการ แต่ไม่ได้รับความร่วมมือใดๆ มีเศษปูนหล่น ลูกค้าไม่กล้าจอดรถ บริเวณนั้นเลย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./434 11 ส.ค. 2558   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่บ้านสินไพลิน เลขที่ 404/34 ซ.บ้านกอก 12 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1230 11 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าสาธารณะเสียตลอด มืดมาก อยู่ติดกับหอพัก มีรถจักรยายนต์เด็กเช่าหอหายบ่อยๆ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./132 10 ส.ค. 2558   การทำฟุตบาธ หลังโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ถ.หน้าเมือง บริเวณทางเข้า สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./131 10 ส.ค. 2558   ขอถนนคอนกรีต ตามเขตถนนสาธารณะ หลังหมู่บ้านทาวน์โฮมไลท์ 5 ถัดจากบ้านเลขที่ 9/19 ซ.มิตรภาพ 19 สำนักการช่าง
อท./104 10 ส.ค. 2558   กีดขวางฟุตบาท ร้านอาหารอิน จัน ซ.อดุลยาราม 7/2 สำนักปลัดเทศบาล
ท./433 10 ส.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด เยื้องร้าน ส.ขอนแก่นยนต์ ถ.ชวนชื่น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./094 10 ส.ค. 2558   ตัดต้นไม้ บริเวณ หน้าป่าไม้ จังหวัดขอนแก่น เป็นต้นก้ามปู
ท./432 10 ส.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ยุบ บริเวณ ซอยอนามัย 18 กลางซอย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./305 10 ส.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ ติดสายไฟ บริเวณกิ่งมะม่วง ในซอยประชาสโมสร 32 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1229 10 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 2 จุด 1. บริเวณ ศาลาชุมชนทุ่งสร้างพัฒนา 2.ในซอยประชาสโมสร ทั้งซอยประชาสโมสร 32 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./286 10 ส.ค. 2558   เสียงดังรบกวน จากร้านอาหาร อิน- จันทร์ ซ.อดุลยาราม 7/2 ในยามวิกาล กลางคืนประมาณ 19.00-08.00 น. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1227 10 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 22 เข้าทางหน้าแฟลต ตำรวจ 3 หลอด และซ.ไกรเลิศ หน้าบ้าน กรรณฐิมา 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1228 10 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ3จุดถนนเหล่านาดีซอย10/9เสาต้นที่2จากป้ายซอยและซอย10/24บ้านเลขที่162/87แม่แจ๋ว บุญสะโตและซอยถัดไปบ้านเลขที่162/44หน้าบ้าแม่อำพร แสงบัณฑิตย์ รบกวนเช็คใหัระเอียดเพราะทั้งสองโคมแรกดับบ่อยมาก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1226 10 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 88/25 เสาแรกหัวมุมบ้าน และฝาครอบไฟหลุด ถ.โพธิสาร 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1225 10 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวร ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 20 ดับ ตลอดสาย ตรงข้าม แฟลตตำรวจ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1224 10 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ ถ.ศรีจันทร์ แยกที่ 1 หน้าบ้านเลขที่ 116/15 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./285 10 ส.ค. 2558   น้ำรั่วซึมจากหอพักไหลเข้าบ้าน บริเวณเลขที่ 120/9 ถ.เหล่านาดี ซอย 2 ไหลมาจกาหอพักฝั่งตรงข้าม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1223 10 ส.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ จำนวน 4 จุด บริเวณ ศาลาชุมชน ศูนย์จ่ายงาน ถงชาตะผดุง และร้านรับซื้อของเก่า หลอดแสงจันทร์ ถ.โพธิสาร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./431 10 ส.ค. 2558   ท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ โลตัส เอ็กเพลส ถ.ประชาสโมสร ใกล้กับ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย สำนักการช่าง
ฟ./1222 10 ส.ค. 2558   ขอเพิ่มไฟ โคมติดถนน(เจ้าของบ้านซื้อไว้แล้ว ) บริเวณเลขที่ 178/1 ถ.ศรีจันทร์ ซอย 29 ตรงข้ามร้านอาหารป่ากลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./430 10 ส.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด เลขที่ 120/9 ซอยโพธิ์ทอง 2 ชุมชนเทคโนภาค สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]