.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   26 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1037 28 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าร้านหมอปกรณ์ คลีนิค ถ.รอบเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1036 28 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.มะลิวัลย์ ซอย 8 ข้างครัวลุงเหลิม เข้าไป 50 เมตร แรกเจอสี่แยกเลี้ยวซ้ายเจอหอพักเดอะมอนเดรียน ขอนแก่น เสาไฟ 2 เสา ขาด 2 จุด หอพักติด รร.มหาไถ่บ้านน้อยสามเหลี่ยม ซอยเดียวกับ รพ.กรุงเทพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./315 28 พ.ค. 2561   ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยราษฎร์คนึง 11 ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./056 26 พ.ค. 2561   ร้านใจดี3 ถนนพิมพสุต ต.ในเมือง ติดกับโรงแรม OMG จัดหน้าร้านเป็นที่ซ่อมเครื่องจักรต่าง ๆ กีดขวางทางเท้า เดินไม่ได้เลย และเปิดเครืองซ่อมส่งเสียงเกือนทั้งวันเลย เคยแจ้งทางเทศบาลแล้ว ก็ทุเลาไปเยอะ แต่ปัจจุบันทำเต็มที่เลย ตั้งเต้นท์กันแดด 2 อันเต็มทางเท้าเลย และจะรถยนต์ลูกค้าของร้านใจดี3 จอดริมถนนพิมพสุต (ซึ่งแคบอยู่แล้ว) ทำให้รถติดมาก สำนักปลัดเทศบาล
ท./314 25 พ.ค. 2561   ขอกังหันน้ำบำบัดน้ำเสีย บริเวณอยามัยซอย 5 สวนสาธารณะ ศรีแก้ว ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./041 25 พ.ค. 2561   ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 176/49 ถ.ประชาสโมสร หจก.ฟีมโฮม ซีเคียว กรุ๊ป ตึกแถว 5 - 6 ห้อง แถวโรงแรมอวานี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
อช./213 25 พ.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 44/76 ซอยพัทยา 2 ทางไปโนนทัน บ้านผือ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1035 25 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ ถนนหลังเมือง ทางไปวัดจีน ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1034 25 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวร ซอยศรีจันทรื 13 เสาที่ 3 ขาไฟผุหลอดขาด เข้าทางวัดป่าวิเวกธรรม เสาที่ 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./192 25 พ.ค. 2561   ขอถังขยะ บริเวณ ชุมชนสามเหลี่ยม 2 ถ.ศรีมารัตน์ 22 สำนักการสาธารณสุขฯ
อค./031 25 พ.ค. 2561   ร้องเรียนกรณีน้ำจากบ่อเกรอะเพื่อนบ้านซึมเข้าพื้นที่ เนื่องจาก การสร้างบ้านชิดกำแพงรั้ว ทำให้ทุกครั้งที่ใช้น้ำเสีย ซึมผ่านกำแพงรั้วและขังตลอดเวลา สำนักการช่าง
ฟ./1033 25 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ชลิสา คอนโดเยื้องบัณฑิตเอเชีย ไฟแสงจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./212 25 พ.ค. 2561   ขอป้ายชุมชน หนองแวงตราชู 1 ขอป้ายสแตนเลส พร้อมทำตัวอักษร ชื่อที่ทำการชุมชน สำนักการช่าง
ฟ./1031 25 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีมารัตน์ 22 จะมีศรีมารัตน์ 22/1 ไฟฟ้าดับ 3 หลอด ชุมชนสามเหลี่ยม 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1032 25 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ โรงเรียนมหาไถ่หญิง ถ.ชาตะผดุง และฝั่งตรงข้าม จำนวน 3 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./211 25 พ.ค. 2561   ยืมอุปกรณ์ ยืมเต๊นท์ 3 ตัว โต๊ะหน้าขาว 5 ตัว โต๊ะพระนั่ง 4 ตัว เก้าอี้ 50ตัว ใช้งานวันที่ 2 -3 มิถุนายน 2561 ใช้ในงานบุญเบิกบ้าน ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 1 ซอยกลางเมือง 9 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./210 25 พ.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอย 4/5 ถ.เหล่านาดี ถึงทางโค้งบ้านพัก อ.บ.จ. ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1030 25 พ.ค. 2561   โคมไฟพร้อมหลอดไฟชำรุดในซอย กสิกรทุ่งสร้าง13/2 ถัดเข้าไป จากหน้าปากซอย ประมาณ 2-3 ต้นเสาไฟ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./040 25 พ.ค. 2561   ตัดต้นไม้บริเวณตลาดต้นตาล บริเวณที่ได้รับอันตรายจากลมพายุ วาตภัย
อท./053 24 พ.ค. 2561   ขอให้เทศบาลนครขอนแก่น ผลักดันแม่ค้าออกจากที่ดิน และด้านหน้าที่ดิน ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของที่ดินแปลงที่เปล่าที่ติดโลตัส ถนนรอบบึงแก่นนคร (ตรงข้ามศาลเจ้าแม่สองนาง) ซึ่งมีแม่ค้าบางส่วนรุกล้ำที่ดินของข้าพเจ้า และอาจจะมีการก่อสร้างเพิงขายของทั้งที่อยู่ด้านหน้าของที่ดิน ของข้าพเจ้า อยากให้เทศบาลเข้ามาดำเนินการตามกฎหมาย สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./1028 24 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนหลังศูนย์ราชการ ไฟแสงจันทร์จากสี่แยกตชด. ถึงมิตรภาพ ตรงข้ามตชด.หลอดยาว 1 หลอด หลอดสั้น 1 หลอด ซอยสุขสำราญ 8 หลอดยาว 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1027 24 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนวุฒาราม 12/2 ตัด ถนนหน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./313 24 พ.ค. 2561   ท่อระบายน้ำตัน น้ำท่วมขังยุงลายเยอะมากครับ ฝนตกทีไรน้ำท่วมบ้านเพราะน้ำไม่สามารถระบายออกได้เดือนร้อนมากครับ ต้องแจ้งหน่วยงานไหนครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./209 24 พ.ค. 2561   ตัดกิ่งไม้ ติดสายไฟ บริเวณ ถ.อนามัยซอย 1 และซอย 5 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./105 24 พ.ค. 2561   ถนนชำรุด บริเวร ซอยสวัสดี ปากซอยเคลือบรูปวิทยาศาสตร์ จุดเดิมที่เคยชำรุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1026 24 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ 1.ซอยโรงเรียนไพบูลย์ ซอยจัดโต๊ะจีน เสาที่ 2 ในซอยเวลาฝนตกจะมีแสงไฟแตกแยก ออกมา 2.ไฟฟ้าถ.ศิลปสนิท นับจากสี่แยกลูกชิ้น ชินชิน เสาที่ 4 หน้าหอพักตรงศาลพระภูมิ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./208 24 พ.ค. 2561   ขอปรับเกรด ต้นไม้ข้างทาง บริเวรซอย 8/1 - 8/2 ถ.เหล่านาดี 6/6 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./312 24 พ.ค. 2561   ฝาบ่อพัก บริเวณซอยโพธิสาร 4 หน้าบ้านเลขที่ 23 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1025 24 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย 10/11 เหล่านาดี เอกศศิธรรีสอร์ท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1024 24 พ.ค. 2561   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยเหล่านาดี ซอย 10/14 ซอย 10/15 ซอย 10/16 -10/17 -10/18 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427]