.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   13 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./835 11 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด ถ.ดอกคูณ ใกล้ศาลาชุมชนโนนทัน 7 ตรงข้ามที่พักขยะโนนทัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./834 11 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด ถนนหน้าหมู่บ้าน พิมานบุรี โนนทัน 4 เลขที่ 109/189 , 109/187 , 109/184 , 109/180 โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./833 11 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณประตูหลังชลประทาน ใกล้ลัคกี้โฮม จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./065 10 พ.ค. 2558   ข้างบ้านต่อเติมหลังบ้านแล้วน้ำจากหลังคาไหลเข้ามาที่บ้านทำให้เดือดร้อนมากรบกวนเทศบาลเข้ามาตรวจสอบด้วยครับ สำนักการช่าง
อท./072 10 พ.ค. 2558   เดือดร้อนทางเข้าออกบนถนน เนื่องจากมาร้านชื่อสนทนาตรงข้ามกับเทศบาลนครขอนแก่น จำหน่ายเครื่องดื่มและอาหาร ได้มีการตั้งโต้ะเพื่อให้ลูกค้านั่งล้ำลงมาบนถนน และยังใช้ถนนเป็นที่ทำอาหารและล้างจาน ทำให้การเข้าออกในซอยลำบากและติดขัดมากจริงๆอยากให้ทางเทศบาลฯ มาตรวจสอบว่าการกระทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่และได้รับอนุญาตหรือป่าวและตักเตือนให้ปรับปรุงให้ถูกไม่ทำให้ประชาชนเเดือดร้อน หวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากเทศบาฯ สำนักปลัดเทศบาล
อส./191 08 พ.ค. 2558   เก็บขยะ บริเวณชุมชนหัวสะพานสัมพันธ์ ถ.เลียบคลองน้ำทางไปศาล เจ้าปู่ ซอย 2 ประมาณ 150 เมตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./832 08 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ถนน หนองสะแบง 2 ซอยชาตะผดุง และซอย น้ำทิพย์ 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./831 08 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดแสงจันทร์ เสาแรกหัวมุมถนนเทพดำเนิน และไฟ นีออน ภายในซอย ข้างหมู่บ้าน พิมานชลดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./175 08 พ.ค. 2558   เก็บท่อชำรุด บริเวณ บึงหนองแวงตราชู ซ.มิตรภาพ 28 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./174 08 พ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ ซ.ศรีจันทร์ 29 ใกล้ร้าน ป่ากลางเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./830 08 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.ศรีจันทร์ 25 และ 27 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./829 08 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.ชาตะผดุง 19 โนนทัน 3 ดับตลอดแนว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./189 08 พ.ค. 2558   ขอให้ช่วยขนขยะในชุมชน พัฒนาเทพารักษ์ ซ.11 ถ.พิมพสุต มีขยะกองใหญ่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./190 08 พ.ค. 2558   รถขยะไม่มาเก็บขยะหลายวันเ็มจนล้นเหม็นด้วยให้มาเก็บด้วยในซอยศรีจันทร์23 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./828 07 พ.ค. 2558   โคมไฟตกลงพื้นเนื่องจากฝนฟ้าคะนองถนนเหล่านาดีซอย6/4ตรงป้ายซอยสัสดีไกรสรพอดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./289 07 พ.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ซอยตรงข้ามโรงเรียนสวนสนุก ถ.กลางเมือง จำนวน 3 จุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./827 07 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยแม่ทองพูล จำนวน 3 จุด พระนครศรีบริรักษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./826 07 พ.ค. 2558   หลอดไฟชำรุด ซ.มณีวรรณ ใกล้หอพักบุญประกอบ ถ.รถไฟ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./825 07 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.ศรีจันทร์ 39 ดับตลอดสาย ถึง วัดเทพนิมิตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./288 07 พ.ค. 2558   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยทุ่งทอง ถ.หลังศูนย์ราชการ 14/3 สำนักการช่าง
ฟ./824 07 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน ซ.ศรีจันทร์ 31 เข้าประมาณ 200 เมตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./188 07 พ.ค. 2558   ขอถังขยะ บริเวณ เลขที่ 168/65 ซ.ชาตะผดุง 20 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./187 07 พ.ค. 2558   เก็บกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 118/1 ซ.แม่บุหลัน ถ.เหล่านาดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./173 07 พ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ ต้นจามจุรี ถ.ประชาสำราญ หน้าโรงแรมพูลแมน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./823 07 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.ฉิมพลี ซอย 9/4 หน้าบ้านเลขที่ 43/10 โนนทัน 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./822 07 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.หน้าเมือง 11 หน้าบ้านยายบุญคำ ยสธสาร หนองวัด 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./821 07 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ จากโรงพยาบาลขอนแก่นราม เรื่อยมาติดกำแพง วัดจอมศรี เส้นรอบวัดจอมศรี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./817 07 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับถนนเหล่านาดีซอย10/5ตรงป้ายซอยพอดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./818 07 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าให้แสงสวางตามถนนในชุมชนไม่ติดดังนี้ 1. ในซอยโพธิทอง (หน้าหมู่บ้านเรา2) 3 หลอด 2. เสาไฟฟ้าต้นแรกปากทางเข้าหมู่บ้านซอย 5 1 หลอด 3.ทางเข้าหมู่บ้านปากซอย 17 ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ลมแรงเมื่อวันที่ 5 หลอดไฟพร้อมขายึดหล่น 1 ที่(ตามรูป) 4.เสาหน้าบ้านเลขที่ 194/257 ซอย15 1 หลอด 5.หน้าบ้านเลขที่ 194/260 (ถนนเชื่อมระหว่างซอย 12 และซอย 14) 1 หลอด ขอความกรุณาช่วยดำเนินการแก้ไขให้ด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./819 06 พ.ค. 2558   ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ช่วยมาติดโครงเหล็กหลอดไฟฟ้าที่หล่นลงมาจากเสาไฟฟ้าให้ใหม่หน่อยค่ะ ซึงมี 2 จุด ตรงหน้าปากซอยสุขสบาย 7 จะอยู่ตรงข้ามร้านแซนดี้ขายของชำและในซอยสุขสบาย 7 จะอยู่ตรงข้ามบ้านเลขที่ 49/106 เนื่องจากคืนวันที่ 5 พ.ค 58 ฝนตกแรงและมีลมกระโชกอย่างแรงจึงทำให้โครงเหล็กไฟฟ้าหลอดนิออนที่ยึดติดกับเสาไฟฟ้าหล่นลงมา ดิฉันกลัวเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]