.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   23 กรกฎาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./055 08 ธ.ค. 2557   ขอสนับสนุนต้นกล้าไม้ -แคนา -ผางนา - ประดู่ - พยูง - มะขาม -ปีบ ปลูกที่สวนตัวเอง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./054 08 ธ.ค. 2557   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 21/19 ถ.ศรีจันทร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./031 08 ธ.ค. 2557   ขอเพิ่มถังขยะ บริเวณ เลขที่ 21/19 ม. 6 ถ.ศรีจันทร์ หจก.เพชรค้าเจริญ สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./082 08 ธ.ค. 2557   ขอวางท่อระบายน้ำ บริเวณ เลขที่ 177/1-4 ตรงข้ามตลาดศรีเมืองทอง ถ.มิตรภาพ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./081 08 ธ.ค. 2557   ท่ออุดตัน หน้าบ้านเลขที่ 118 ถ.รื่นรมย์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./264 08 ธ.ค. 2557   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถ.ดอกคูณ จำนวน 3 จุด โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./263 04 ธ.ค. 2557   ไฟฟฟ้าเสียงดังมาก บริเวณ ตรงข้าม โรงเรียนมหาไถ่หญิง ช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ช่วงเช้าประมาณ 6.00 น. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./262 04 ธ.ค. 2557   ไฟฟ้าดับ จำนวน 4 จุด ซ.เย็นซ่า ถ.หลังเมือง เสาแรก เสาสอง ด้านซ้าย ตรงบ้านเลขที่ 107 3. ด้านขวา จุด 4 เข้าซอย ตรงข้ามเสริมสวย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./018 04 ธ.ค. 2557   ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ ทำการย้ายป้าย ออกด้วย เนื่องจากอยู่บริเวณ หัวมุม ทำให้เด็ก ที่โรงเรียนเดินทางไม่ได้ (นสัญจรไปมาไม่สะดวก) จำนวน 2ป้าย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./261 04 ธ.ค. 2557   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 129/24 ซ.ราษฎร์คนึง 6 วัดมรรคสำราญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./053 03 ธ.ค. 2557   ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ทำการย้ายป้ายออกด้วย เนื่องจากอยู่บริเวณหัวมุม ทำให้เด็กที่โรงเรียน เดินผ่านไม่ได้ (คนสัญจรไปมาไม่สะดวก) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./030 03 ธ.ค. 2557   จับสุนัข บริเวรบ้านเลขที่ 161/5 ซ.มิตรภาพ 7 ตัวสีขาว ผอมๆ เป็นโรค มีแผลที่หลัง 1 ตัว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./080 03 ธ.ค. 2557   ท่ออุดตัน บริเวณ ตรงข้ามไปรษณีย์ ถ.กลางเมือง ซ.ราชา ใกล้ร้าร ราชายำ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./260 03 ธ.ค. 2557   ไฟฟ้าดับ 1. ซอย 16/2 ตรงข้ามที่ทำการชุมชน ดับ ๆ ติด ๆ 2.ซอย 25/1 ประชาสโมสร ดับ ตรงข้ามบ้านเลขที่ 178/144 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./079 03 ธ.ค. 2557   ฝาท่อชำรุด เลขที่ 233/1 ซ.ศรีจันทร์ 39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./259 03 ธ.ค. 2557   ติดตั้งเต้าเสียบในห้องน้ำ สำนักสาธารณสุข ชั้น 1 ฝั่งทิศตะวันออก 2 ปลั๊ก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./258 03 ธ.ค. 2557   ไฟฟ้าดับ ซ.มิตรภาพ 19 ตรงข้ามกับซอยบาดาล เข้าไปถึงแยกเสาที่ 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./257 03 ธ.ค. 2557   ไฟฟ้าดับ ถนนหลังตำรวจทางหลวงตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./029 02 ธ.ค. 2557   เก็บขยะ บริเวณเลขที่ 301/140 หมู่บ้านขอนแก่นวิลล่า ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./052 02 ธ.ค. 2557   ขอป้าย ซ.ศรีจันทร์ 21 (หาย) ฝั่งเซ็นโทซ่า หน้ามิตรชูศรี ถ.ศรีจันทร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./256 02 ธ.ค. 2557   ไฟฟ้าดับ ซ.สุขสันต์จากสี่แยกศรีมารัตน์ มาทางมะลิวัลย์ 2.สี่แยกศรีมารัตน์ 2 ตัดซ.วิเศษไปทางตะวันตกติดหอพัก จากสี่แยกเดิมมาทาง รร.มหาไถ่อีก 1 จุด และที่ศรีมารัตน์ 2 เหมือนเดิม นับจากกัลปพฤกษ์ ขึ้นมาจุดที่ 2 ทั้งหมด 4 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./255 02 ธ.ค. 2557   ไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 54 ซ.ราษฎร์คนึง 23 และ ซ.ราษฎร์คนึง 24/3 ซ.ราษฎร์คนึง 29 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./017 01 ธ.ค. 2557   น้ำตกไหลเข้ามาในบ้านจากบ้านใกล้เคียง บริเวณ บ้านเลขที่ 600/23 ถ.หน้าเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./078 01 ธ.ค. 2557   ดูดท่อระบายน้ำ ถ.ฉิมพลี ซอย 5 โนนทัน 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./051 01 ธ.ค. 2557   ขอเศษวัสดุ ดินถมที่ เพื่อสร้างศาลาชุมชน โนนทัน 1 ถ.ฉิมพลี นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ถ./020 01 ธ.ค. 2557   ฟุตบาทชำรุด บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ตัด ถ.หน้าเมือง ฝั่งร้านไทยอำนวย หัวมุมพอดี สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อท./016 01 ธ.ค. 2557   ตู้น้ำหยอดเหรียญ กีดขวางทางจราจร ปากซอย ศรีจันทร์ 29 สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./251 01 ธ.ค. 2557   ขอโคมไฟ + หลอดไฟ จำนวน 1 ชุด หน้าบ้านเลขที่ 201/13 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./250 01 ธ.ค. 2557   ไฟฟ้าชำรุด ซ.แม่ละมัย ถ.ชัยพฤกษ์ 6 โนนทัน 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./249 01 ธ.ค. 2557   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 670/54 ถ.กลางเมือง ซอย 5หลอดยาว นีออน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]