.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   13 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./292 12 พ.ค. 2558   ลอกท่อในชุมชน มิตรสัมพันธ์ 2 ซ.ศรีจันทร์ 43 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./085 12 พ.ค. 2558   ฟุตบาทแตก หน้าบ้านเลขที่ 7-9 ถ.ประชาสำราญ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./084 12 พ.ค. 2558   ฟุตบาทแตก บริเวรหน้าบ้านเลขที่ 25/5 ถ.ประชาสำราญ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./847 12 พ.ค. 2558   ขอติดตั้งไฟในเต๊นท์ หน้าบ้านเลขที่ 136/61 ม.4 ซ.เทศมนตรี 27 งานวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./181 12 พ.ค. 2558   ขออนุเคราะห์เต๊นท์ ในชุมชนบะขาม มีงานอุปสมบท หน้าบ้านเลขที่ 131/61 ม.4 ซ.เทศมนตรี 27 ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558 ห้าแยกบ้านบะขาม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./846 12 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.ซอยแก้วสายหยุด หน้าบ้านเลขที่ 126/16 2. ซ.ประชาสดมสร 21 หน้าบ้านเลขที่ 168/51 และเลี้ยวขวา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./844 12 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน ก้านขาที่ยื่นออกจากต้นเสาไม่แน่นโยก เยกคอนไปมา เวลาลมพัด บริเวณหอพัก อมรพันธ์ ซอยอนามัย 1 สำนักการช่าง
ฟ./845 12 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าส่องสว่างถนนหมู่บ้านเพิ่มพลรัตน์ เปิดแล้วไม่ปิด เป็นเวลาเกือบ 2 อาทิตย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./291 12 พ.ค. 2558   เหตุเสียงรบกวน ถ.ฉิมพลี จากสามแยกถนนรอบบึง ยาวไปตลอดจนถึง ถ.โพธิสาร ซอย 23 ได้ลาดยางและเปลี่ยนฝาบ่อพักใหม่ เป็นฝาเหล็ก เกิดเสียงดังรำคาญ เวลารถวิ่งไปมา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./055 12 พ.ค. 2558   ขอให้กำจัดรังผึ้ง บริเวณเลขที่ 14/87 ซ.ศรีจันทร์ 23 ซอยแยก 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
ฟ./843 12 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน ซอย 1 ราชสิทธิ์ จำนวน 2 หลอด หน้าบ้านเลขที่ 211/26 ติดต้นมะม่วง และหน้าบ้านเลขที่ 221/41 มุมรั้วบ้านด้านทิศเหนือ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./842 12 พ.ค. 2558   โคมไฟพร้อมหลอดหัก บริเวณ ตรงข้าม หอพัก 2 ชั้น ซ.ศรัีจันทร์ 31 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./841 12 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.ฉิมพลีซอย 9 หน้าบ้านเลขที่ 32/16 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./180 12 พ.ค. 2558   ขอป้ายชื่อซอย ชื่อซอย บุญมี ซอยแยกจากถนนศิลปสนิท ช่วงกลางหมู่บ้านพิมานศิลป์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./179 12 พ.ค. 2558   ขอยืมเต๊นท์ ในงานอุปสมบท จำนวน 4 หลัง บ้านเลขที่ 162/9 ซ.ชาตะผดุง 17(15) งานวันที่ 15 พ.ค. 2558 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./838 12 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าถนนประชาสโมสรช่วงโรงแรมเซนทาร่าดับเป็นเวลานานมากแล้วช่วยส่งช่างไปซ่อมให้ด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./839 12 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าถนนดับถนนมิตรภาพเกาะกลางหน้าหมู่บ้านไทยสมุทร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./840 12 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับซอยบ้านบะขามเข้าทางประชาสโมสร ดับตั้งแต่ปากทางเข้ามาจำนวน 4 ต้นกรุณาส่งช่างมาดำเนินการซ่อมให้ด้วย เพราะดับมานานมากแล้วร้องเรียนมาครั้งที่3แล้วครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./193 11 พ.ค. 2558   ซอยประชาสโมสร 31/1 (ซอยข้างโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา) มีหญ้าขึ้นรกตลอดแนวถนนในซอย จากถนนเดิมกว้าง 6 เมตร เหลือสัญจรไปมา เพียง 2 เมตร ไม่มีความปลอดภัยและความสะดวกในการสัญจรไปมา ช่วยมาดูแลซอยนี้บ้าง คนก็สัญจรไปมาเยอะแยะ ขอให้ช่วยดำเนินการด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อป./054 11 พ.ค. 2558   อยากให้ ทน.ขก.ตรวจตราดูแลที่สาธารณะบึงหนองแวงตราชูมีวัยรุ่นนำสุรามาดื่มรอบบึงตลอดทั้งคืนป้สสาวะบริเวณรอบบึงคนไปออกกำลังกายไม่ปลอดภัย
ฟ./837 11 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวร ซ.ศรีจันทร์ 16 ต้นที่ 3 จากปากซอย ดับ 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./177 11 พ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยหน้าเมือง 17 ใกล้ร้านผัดไทย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./178 11 พ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย วุฒาราม 13 หนองวัด 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./290 11 พ.ค. 2558   วางท่อระบายน้ำ ซอย ราษฎร์คนึง 16 โดยใช้แรงงานชุมชน สำนักการช่าง
ถ./083 11 พ.ค. 2558   ถนนชำรุด ถ.ราษฎร์ตนึง ซอย 14 และ 18/1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./192 11 พ.ค. 2558   เก็บกิ่งไม้ ซ.ศิริสุข ถ.ศรีจันทร์ 39 หนองใหญ่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อป./052 11 พ.ค. 2558   ตัดต้นไม้ ซ.ตรงข้ามซอยวีระวรรณ 2 ถ.หน้าเมือง ชุมชนแก่นนคร
อป./053 11 พ.ค. 2558   ขอถังดับเพลิง บริเวณ ชุมชนหนองใหญ่ 2 จำนวน 2 ถัง
อช./176 11 พ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย วีระวรรณ 2 ถ.หน้าเมือง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./836 11 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวร ซอยคลังนานา 1 จุด หน้าหอพักซอยร่วมใจพัฒนา 2 3.ตรงข้ามร้านประภาธร 4. หน้าร้านขายดอกไม้ 5. เลยมาอีก 10 เมตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]