.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   25 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./584 10 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 76/21 ซ.ศรีจันทร์15และหน้าบ้านเลขที่187/15 ซ.ศรีจันทร์10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./113 10 มี.ค. 2558   ขอถังขยะ เนื่องจากถังเดิมชำรุด บริเวณ หมู่บ้านพิมานชล2 บ้านเลขที่99/209 ซอย29 ถนนรอบบึง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./583 10 มี.ค. 2558   แจ้งไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณบ้านเลขที่57/11 ดับ 1หลอด ถนนทานตะวัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./027 09 มี.ค. 2558   ขอความอนุเคราะห์ในการตัดต้นไม้ ด้วยบ้านข้าพเจ้ามีต้นมะม่วงขนาดใหญ่ ต้นคูณ และต้นตาล ที่สูงใหญ่ ทำให้ต้นไม้เสี่ยงต่อการโค่นล้มทับบ้านเรือนผู้อยู่ข้างเคียงและเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร ด้วยต้นไม้ดังกล่าวดันสายไฟจนเสี่ยงเกิดภัยดังกล่าวประกอบกับทางเจ้าบ้านไม่มีอุปกรณ์ในการตัดต้นไม้สูงใหญ่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอความอนุเคราะห์
ท./174 09 มี.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณตลาดโต้รุ่งรื่นรมย์ ถ.รื่นรมย์ น้ำล้นออกมา สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./582 09 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน ซอยวุฒาราม 9 หน้าบ้านเลขที่ 306/23 ,791/1 ในหมู่บ้านมุ่งงาม หน้าบ้านเลขที่ 596/39- 596/113 ชุมชนหนองวัด 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./581 09 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ถนนประสานมิตร สามเหลี่ยม 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./046 09 มี.ค. 2558   การก่อสร้าง ไม่มีการคลุมผ้า ทำให้เศษวัสดุ รบกวน บริเวณโรงแรมอำนวยสุข ความสูง 7 หรือ 8 ชั้น ไม่มีวัสดุป้องกันฝุ่นละอองระหว่างการก่อสร้าง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./580 09 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับในชุมชน การเคหะ ตรงบ้าน เลขที่ 3/326 ซอยหลังศาลาชุมชนการเคหะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./121 09 มี.ค. 2558   ขอรถเกรด ที่กั้นถนนเนื่องจากมีผู้ขอให้ปรับออก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./112 06 มี.ค. 2558   อยากทราบเรื่องการจัดระเบียบสุนัขจรจัดในเขตเทศบาล เพราะขณะนี้เริ่มมีมากขึ้นเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ กัดผู้คนที่สัญจรไปมา แพร่โรค จึงเรียนถามความชัดเจนในการปฏิบัติของสำนักงานเทศบาล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./579 06 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.สุขสบาย 7 ใกล้ตลาดโนนทัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./578 06 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยอนามัย 18 ใกล้ตลาดพูลผล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./577 06 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ส.ศิริอพาร์ทเม้นต์ ถ.สามัคคีอุทิศ ชุมชนชัยณรงค์ สามัคคี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./173 06 มี.ค. 2558   ขอฝาท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.สามัคคีอุทิศ ตัด ถ.ชีท่าขอนจากปากซอย 50 เมตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./172 06 มี.ค. 2558   ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณ ถ.สามัคคีอุทิศ ตัด ถ.ชีท่าขอน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./171 06 มี.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณตรงข้ามร้านโอชินคาราโอเกะ ถ.ชีท่าขอน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./576 06 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณหน้าชุมชน โนนทัน 6 ซ.น้ำทิพย์ ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./575 06 มี.ค. 2558   ขอติดตั้งชุดไฟ 1 ชุด บริเวณ ถนนชาตะผดุง ซอยตรงข้ามโรงเรียนมหาไถ่ ชาย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./574 06 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลยวัดธาตุ 200 เมตร หน้าคลีนิคหมอดเมธี ,ร้านเมืองเก่าโทรทัศน์ ,กลางเมืองมอเตอร์ และร้านค้ำคูณมินิมาร์ท จำนวน 4 จุด ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./573 06 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.สุขสบาย 5 ถ.โพธิสาร ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./111 06 มี.ค. 2558   เก็บขยะ ถนนประชาสโมสร ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./110 06 มี.ค. 2558   ร้านแถว ถนนกสิกรทุ่งสร้าง เทเศาอาหารลงท่อระบายน้ำ สาธารณะ แถวด้านหน้าป่าไม้ไปถึงตลาดกสิกรทุ่งสร้าง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ถ./049 06 มี.ค. 2558   ถนนชำรุด บริเวณซอย บ้านกอก 8 เลยเซเว่นประมาณ 80 เมตร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./572 05 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามหอพักวรารินทร์ ตรงข้ามโรงแรมท็อปวิลเลจ ถ.ชาตะผดุงซอย 9 ปากซอยรวมข้าวสารไทย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./120 05 มี.ค. 2558   รั้วสังกะสีพัง บริเวณ ถ.พิมพสุต บริเวรร้านเซียงกง ตรงข้ามร้านพระธรรมขันธ์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./109 05 มี.ค. 2558   ขอให้ไปเก็บขยะ มีกองขยะอยู่หน้าบริษัท บศก.หน้าอู่รถ ข้าง ๆ ร้านซัก อบ รีด ข้างหอพักแก่นเพชร สำนักการช่าง
ฟ./571 05 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.พิมพสุต ซอย 1 หัวมุมทางเข้าเป็นร้านขายรองเท้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./570 05 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.ทางเข้าหมู่บ้านไทยประเสริฐ ถ.พิมพสุต และ เลขที่ 49/16 ทางเข้าหมู่บ้านไทยประเสริฐ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./569 05 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณหลังโรงแรม พ.พาน ใกล้ศูนย์กาญจนาภิเษก ซ.สันติสุข 8 และ ถนนศรีมารัีตน์ใกล้โรงเรียนมหาไถ่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]