.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   13 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./197 19 พ.ค. 2558   ขยะตกค้าง ตรงข้ามโกดัง เพชรวัสดุ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 17 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./305 19 พ.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย กสิกรทุ่งสร้าง 17 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./304 19 พ.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำไม่มี ฝาปิด บริเวณ ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 หัวมุมสี่แยก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./303 19 พ.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ขอเปลี่ยนเป็นฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 2 ฝาบรฺเวณ ซอย แม่ทองใบ ถ.มิตรภาพ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./876 19 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 49/120 ซ.สุขสบาย 2 โนนทัน 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./875 19 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 3 จุด ซอยเข้าตลาด างลำภู ถ.ศรีจันทร์ ซอยตรงข้ามประตูแบงคืชาติปากซอยเป็นร้านขายชุดนักเนียน แสงสุวรรณ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./069 18 พ.ค. 2558   ผมเห็นมีการรื้อวัดหลวงพ่อทองคำที่บึงทุ่งสร้างเพราะมีการรุกล้ำที่หลวง ในกรณีเดียวกันอยากทราบว่าทางเทศบาลจะรื้อสิ่งปลูกสร้างอื่นๆหรือไม่ที่รุกล้ำทางสาธารณะชัดเจน ยกตัวอย่างเช่นถนนกสิกรทุ่งสร้างหน้า ออป.ซึ่งตอนนี้กำลังสร้างห้องแถวต่อขยายและกำลังจะแล้วเสร็จ เห็นได้ชัดเจนว่ารุกล้ำเข้ามาในแนวเสาไฟฟ้าหลายเมตรมาก ทางเทศบาลมีการดำเนินการอย่างไรบ้างสำหรับผู้รุกล้ำ ถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นคงต้องร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดต่อไป สำนักการช่าง
อช./188 18 พ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 10 ภายในซอย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./302 18 พ.ค. 2558   ฝาท่อชำรุด ซ.ศรีจันทร์ 8 ชุมชนจันทร์ ภายในซอย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./873 18 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ไทยสมุทร ซอย 4 หน้าบ้านเลขที่ 243/66 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./874 18 พ.ค. 2558   ไฟหลอดยาวดับบริเวณถนนเหล่านาดีซอย10/24แยกขวาตรงศาลาชุมชนตรงสนามกีฬาชุมชนและมีลำโพงเสียงตามสายติดตั้งอยู่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./872 18 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย ศรีจันทร์ 31 ก่อนถึงหน้าหอพัก (ซ่อมแล้วดับอีก) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./187 18 พ.ค. 2558   ขอรถเกรด ซ.โพธิสาร 1 โนนทัน 9 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./871 18 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ และชุดดคมหันเข้าป่า บริเวณ ชุมชนโนนทัน 8 ถ.ฉิมพลี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./056 18 พ.ค. 2558   ตัดต้นไม้ บริเวณซอยโพธิ์ทอง 2 และ 3 ชุมชนตลาดต้นตาล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
ถ./087 18 พ.ค. 2558   ถนนชำรุด ซ.โพธิ์ทอง 4 ชุมชนตลาดต้นตาล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./301 18 พ.ค. 2558   ปากท่อระบายน้ำชำรุด ซ.โพธิ์ทอง 4 ตลาดต้นตาล สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./300 18 พ.ค. 2558   ฝาปากท่อชำรุด และแหว่งเข้ามา บริเวณซอยโพธิ์ทอง 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./870 18 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอยมะลิวัลย์ 5 ถ.มะลิวัลย์ เสาที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./869 18 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 226/95 ,211/28 ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 - ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/1 หน้าบ้านตึกทาวเฮ้าส์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./868 18 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด สี่แยกซอย 7/8 ตัดกับซอย 9 ชุดคอนโทรล ควบคุมไฟตามถนนชำรุด เป็นบริเวณกว้าง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./867 18 พ.ค. 2558   ขอเปลี่ยนหลอดไฟ จากซอยโพธิ์ทอง 1 ,2 , 3 ชุมชนตลาดต้นตาล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./299 15 พ.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำ แผ่นเหล็กเิปิดออก บริเวณ ชุมชนตะวันใหม่ ถ.ศรีมารัตน์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./068 15 พ.ค. 2558   ขอทาสีสะท้อนแสง บริวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./086 15 พ.ค. 2558   ขอลูกระนาด บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./298 15 พ.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำ ในซอยปู่แสง (ซอยเจนนี่เฮ้าส์) ถ.มิตรถาพ 28 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./196 15 พ.ค. 2558   เก็บขยะ ถนนแฟลตตำรวจ ฝั่งขวาติดกับหอพักเนาวรัตน์ ถ.ศรีมารัตน์ สามเหลี่ยม 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./866 15 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยกสิกรทุ่งสร้าง 17 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./865 15 พ.ค. 2558   ขอเพิ่มหลอดไฟ ซ.หลังศูนย์ราชการ 14/1 ชุมชนหลังศูนย์ราชการ 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./864 15 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.กลางเมือง ซอย 5 ท้ายซอย 2 เสา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]