.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   25 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./619 18 มี.ค. 2558   ขอชุดโคมไฟ 1 ชุด บริเวณ กลางวอยชื่นพััฒนา ชุมชนบะขาม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./618 18 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน หน้าบ้านเลขที่ 38/37 ซ.มิตรภาพ 1 (ซอยเกสร) ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./126 18 มี.ค. 2558   ขอถังขยะ แบบฝาปิด บริเวณ ซ.เทพารักษ์ 5 ถ.ประชาสโมสร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./617 18 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.พิมพสุต ทางเข้าร้านสยามเบาะทั้งแถว ไฟฟ้าตามเสาตลอดแนว สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./125 18 มี.ค. 2558   ขอถังขยะ บริเวณซอยชลประทาน จำนวน 3 ถัง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./124 18 มี.ค. 2558   ขอถังขยะ บริเวณซอยรัตนปัญญา 2 ใบ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./616 18 มี.ค. 2558   ขอชุดโคมไฟ บริเวณ ซอยพระลับรักษา ถ.ประสานมิตร ตรงข้ามเลขที่ 93/54 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./615 18 มี.ค. 2558   ขอหลอดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ในซอยเข้าบ้านประธานชุมชน สามเหลี่ยม 5 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./191 18 มี.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำแตกชำรุด บริเวณ เลขที่ 95/3 ถ.ศรีนวล ใกล้สี่แยกบึงแก่นนคร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./614 18 มี.ค. 2558   หลอดไฟฟ้าดับ บริเวณเลขที่ 77/7 ถ.อนามัย 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./123 18 มี.ค. 2558   มีการเทเศษอาหารลงท่อระบายน้ำ จากร้านเล้งเย็นตาโฟ บริเวณ เลขที่ 26/61 ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./613 17 มี.ค. 2558   ไฟฟ้า ซ.ศรีจันทร์39ดับ เป็นหลอดสีส้มหน้าสถานีโครงข่ายของ DTAC และอีกที่คือเกาะกลางถนนหน้าโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ดับยาว ขอความอนุเคราะห์ส่งช่างมาซ่อมให้ด้วยครับ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./612 17 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงเรียนมหาไถ่ และในซอย ศรีมารัตน์ 7 ถ.ศรีมารัตน์ และซ.สุนสันต์ 2 ถ.มะลิวัลย์ 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./122 17 มี.ค. 2558   ขอถังขยะ จำนวน 2 ถัง บริเวณ ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4 ถ.กลางเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./046 17 มี.ค. 2558   ขอจัดระเบียบการจอดรถ บริเวณแยกชุมชนบะขาม ถึง โรงเรียนวรรณรัตน์ ช่วงเวลา 18.00-20.00น. และช่วงดึกมีการจอดรถกีดขวางการจราจร สำนักปลัดเทศบาล
อช./126 17 มี.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยกลางเมือง 22 หนองแวงเมืองเก่า 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อท./045 17 มี.ค. 2558   จัดระเบียบการจอดรถ บริเวณ รอบบึงหนองแวง ถ.เสรีสัมพันธ์ ถ.กัลปพฤกษ์ ซ.บาดาล เสนอจัดวันเว ถ.รอบบึงหนองแวงกำหนดเวลาการจอดรถ สำนักปลัดเทศบาล
อป./031 17 มี.ค. 2558   ความปลอดภัยน สวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู 1 โดยเฉพาะเวลา 00.00 - 06.00 น.
ท./190 17 มี.ค. 2558   ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมิตรภาพ 32 หนองแวงตราชู 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./188 17 มี.ค. 2558   ลอกท่อระบายน้ำ บริเวณซอยมิตรภาพ 24 ซอยโรงเรียนเทคดน ถึง ถนนเสรีสัมพันธ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./189 17 มี.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำแตก ซอยมิตรภาพ 32 ท้ายซอยเลยหอพักกังสดาล 2 ไปทางริมบึงหนองแวง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./610 17 มี.ค. 2558   หลอดไฟฟ้าแตก (นีออน) ซ.จันทร์เจริญ ถ.มิตรภาพ 34 เสาแรก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./611 17 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณถนนริมบึงหนองแวงตราชู 1สายไฟเก็บไม่เรียบร้อย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./054 17 มี.ค. 2558   ถนนชำรุด บริเวณ ถนนริมบึงหนองแวงตราชู 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./187 17 มี.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.รอบเมือง ตัด ถ.ชวนชื่น ฝั่งเซเว่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./609 17 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ตลอดทั้งซอย บริเวณ ซอยศรีมารัตน์ 20-22 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./607 17 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.หน้าเมือง จากเอส พี ถึง ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./606 17 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ตรงข้ามหอพักลักกี้โฮม ซ.ศรีจันทร์ 31 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./605 17 มี.ค. 2558   ขอชุดโคมไฟพร้อมหลอด บริเวณ หอพักลักกี้โฮม 106/114 ซ.ศรีจันทร์ 31 สะพานคลองชลประทาน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อท./044 16 มี.ค. 2558   ได้รับความเดือดร้อนคะ คือว่าที่สี่แยกรอบเมืองตัดชวนชื่นข้างร้าน7-11เมื่อก่อนขายข้าวหน้าเป็ดแต่เดี๋ยวนี้ขยายร้านเปิดขายของใหม่ ขยายซะเต็มพื้นที่ฟุตบาททั้งด้านหน้าและด้านข้าง ทำให้ไม่มีที่เดินสร้างความเดือดร้อนมาก เพราะจะเดินไปซื้อของฝั่งตรงข้ามลำบากมากต้องลงไปเดินบนถนน เป็นการเอาเปรียบเพื่อนร่วมสังคมอย่างน่าเกลียดมาก เทศบาลคือท่านซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลกฏระเบียบน่าจะจัดการตามกฏหมายที่ท่านถืออยู่โดยเร็ว ไม่ใช่ปล่อยให้เป็นแบบนี้นานๆ....ขอความกรุณาดำเนินการโดยเร็วด้วยค่ะ ถ้าไม่ทำอะไรเลยจะเข้าข่าย157นะคะ แค่ทำตามหน้าที่คงไมยากจนเกินไป สำนักปลัดเทศบาล

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]