.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   25 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./655 24 มี.ค. 2558   ตามที่ทางเทศบาลได้ออกมาพบปะประชุมหารือกับทางชุมชนเพื่อรับทราบปัญหา ผมเห็นว่าหน้าปากซอยยังขาดหลอดไฟส่องสว่างยามกลางคืน จึงอยากจะขอความอนุเคราะห์ด้วยคับไฟหน้าปาก ซอยไม่มีมานานแล้วครับ เพื่อให้แสงสว่างกับผู้สัญจรผ่านไปมาและลดปัญหาอาชญากรรม จึงเรียนมาเพื่อทราบขอบคุณครับ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อค./051 24 มี.ค. 2558   อยากให้เข้ามาตรวจสอบการทุบถนนของบ้านหลังหนึ่ีง ในซอยราษฎ์คนึง 20 เป็นบ้านของอดีตผู้ช่วยประธานชุมชน โนนชัย มีการทุบถนนให้เป็นหลุม แล้วมีการฝังเสาลงไปเพื่อทำเป็นกำแพง พอสอบถามว่าทำไม่รุกที่ถนนหลวง ก็บอกว่าทางเทศบาลเป็นผู้ทำถนนรุกเข้ามาในที่ของเขาก่อน จึงอยากให้มาตรวจสอบ เข้ามาในซอยเห็นได้ไม่ยาก เป็นกำแพงเหล็กสีน้ำเงิน ของความกรุณาเข้ามาตรวจาอบด้วยคับ เพราะบ้านหลังนี้เป็นแบบนี้บ่อยมากชอบเอาของหลวงมาครอบครอง สำนักการช่าง
ท./209 24 มี.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณฝั่งตรงข้ามซอยชัยพฤกษ์ 7 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./135 24 มี.ค. 2558   ชุมชนสนามกีฬา๑จะมีการทำบุญขึ้นบ้านใหม่เลขที่79/14ปากซอย10ถนนเหล่านาดีจะขอความอนุเคราะห์ตั้งเต้นท์หน้าร้านในวันที่29และ30มีนาคมจึงเรียนมาเพื่อโปรดกรุณาให้ความอนุเคราะห์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./208 24 มี.ค. 2558   ดูดล้างท่อระบายน้ำ ภายในชุมชนตะวันใหม่ ถ.ศรีมารัตน์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./207 24 มี.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณปากซอย 4 ถนนรอบบึงแก่นนคร รั้ววัดธาตุพระอารามหลวง ทำให้น้ำขังบริเวณดังกล่าว สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อค./050 24 มี.ค. 2558   การบุกรุกที่สาธารณะ บริเวณตรงข้ามโรงเรียนแก่นนคร ถ.เหล่านาดี สำนักการช่าง
ฟ./652 24 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณวัดจอมศรี ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./134 24 มี.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอยสุขสบาย ซอย 7 และซอยสุขาภิบาล 3 ตรงข้ามร้านขายของชำ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./651 24 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1 จุด ซอยน้ำ 1 หน้าบ้านเลขที่ 93/3 ทางทิศตะวันตกโรงเรียนเทศบาลโนนทัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./650 24 มี.ค. 2558   ขอเพิ่มโคมไฟ ในซอย เหล่านาดี 10/24 หน้าบ้านแม่สำรวย เลขที่ 162/45 ใกล้ศาลาชุมชนสนามกีฬา 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./649 24 มี.ค. 2558   ขอเพิ่มโคมไฟฟ้า ในซอย ประชาสโมสร จำนวน 3 จุด ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./133 24 มี.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ 1. เลขที่ 227/44 2.227/268 3.227/118 ชุมชนทุ่งเศรษฐี ถ.ประชาสโมสร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./132 24 มี.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอย 2 ตรงข้ามบ้านเลขที่ 3/354 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./057 24 มี.ค. 2558   ถนนสายหลักทรุดตัว ถนนราษฎร์คนึง ช่วงหน้าบ้านเลขที่ 5/1 หรือหน้าโรงเรียนเทศบาลโนนชัย ทรุดตัวลงมาหลายเดือน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./142 24 มี.ค. 2558   ขยะ บริเวณซอย ศรีมารัตน์ 22 กลางซอย สามเหลี่ยม 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./648 24 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ประชาสโมสร 48 และ 50 ชุมชนทุ่งเศรษฐี จำนวน 5 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./647 24 มี.ค. 2558   ขอเพิ่มหลอดไฟ ซอยตรงข้ามกับโรงเรียนเด็กพิศมารีย์นิรมล ตรงปากซอย เสาที่ 2 ซ.ศรีมารัตน์ 22 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./654 24 มี.ค. 2558   ไฟถนนดับมาหลายสัปดาห์ หน้าบริษัทซิงเกอร์ จำกัด (เส้นทางจากศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ไปสถานีรถไฟ) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./653 23 มี.ค. 2558   12 มี.ค. 2558 เนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างถนนทางเข้าบ้านบะขามดับมาเป็นเวลานานแล้ว จึงอยากให้ส่งช่างมาดำเินการซ่อมให้ด้วย คือดับตั้งแต่ปากซอยบ้านบะขาม(ถนนบะขาม)จากถนประชาสโมสรเข้ามาดับเรียงกัน 4 หลอด คือหลอดที่ 1 2 3และหลอดที่ 5 "เคยร้องเรียนแล้วและดับเพิ่มอีก1หลอด" เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./141 23 มี.ค. 2558   ขอถังขยะเพิ่ม บรเวรเลขที่ 270 ถ.หลังศูนย์ราชการ ชุมชนเทพารักษ์ 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อค./049 23 มี.ค. 2558   ศาลาชุมชนหนองแวงตราชู ชำรุด หลังคารั่ว ผุพัง ด้านหลัง ในศาลาชุมชน ซ.มิตรภาพ 28 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./646 23 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยน้ำทิพย์ 1 ทิศตะวันตกโรงเรียนโนนทัน ตรงถนน รพ.จิตเวช กับโรงเรียนโนนทัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./206 23 มี.ค. 2558   ฝาบ่อพักชำรุด ซ.กสิกทุ่งสร้าง 17 ดอนย่านาง 3 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./140 23 มี.ค. 2558   1.ใต้สะพานลอย 2 ถัง 2. ปากซอยศรีจันทร์ 15 1 ถัง 3. ซ.ศรีจันทร์ 17 มุมตัดกับซอยชาตะผดุง 10 2 ถัง 4.หลังวิทยาลัยเทคนิค 1 ถัง ขอเพิ่ม 1 ถัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./139 23 มี.ค. 2558   เหตุเสียงรบกวน บริเวณ บ้านเลขที่ 184/149 เปิดสอนพิเศษและส่งเสียงดัง รบกวนชาวบ้านใกล้เคียง ชื่อ ครูแคน เลขที่ 184/149 ซ.ชาตะผดุง 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./645 23 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยโพธิสาร 17 หลอดนีออน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./205 20 มี.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำเสียงดัง บริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 114/18 ซ.พจนา 20 มีเสียงรบกวน เกิดจากฝาตะแกรงเหล็ก ไม่สนิท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./204 20 มี.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวรใกล้ถนนหน้าโรงเรียนวรรณรัตน์ ถ.ประชาสโมสร ร้านขายโทรศัพท์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./138 20 มี.ค. 2558   เก็บขยะ บริเวณ นาย่ารีสอร์ท ตรงข้ามฌาร์ม บูติก ฝั่งกังสดาล มข. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]