.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   13 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./212 04 มิ.ย. 2558   (205) ซ่อมเครื่องออกกำลังกาย บริเวณศาลาชุมชนโนนทัน 7 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./211 04 มิ.ย. 2558   (206) ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าบริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต สาขาขอนแก่น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./930 04 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ตรงข้าม เลขที่ 106/100 ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./210 04 มิ.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ พันสายไฟ ถ.มิตรภาพ บริเวณ หน้าบิ๊กซี ต้นคูณ 3-4 ต้นหน้าบ้าน แอนด์ บียอน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./209 04 มิ.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ ภายในวัดโพธิ์ โนนทัน ที่ ยื่นออกมาปากคลุม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./203 04 มิ.ย. 2558   ขอป้ายห้ามทิ้งขยะ 2 แผ่น 1.ทางเข้าคลังนานาธรรม 2. ทางเข้าซอยศรีจันทร์ 41 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./929 04 มิ.ย. 2558   ซ่อมหลอดไฟโซล่าเซลล์ บริเวณซอยสุขสำราญ ซอยตรงข้าม ตชด. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./208 04 มิ.ย. 2558   ตัดแต่งต้นมะขาม + ขุดตอไม้ บริเวณ ซ.อำมาตย์ 3 ขุดตอไม้ ซอย ศรีจันทร์ 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./324 04 มิ.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ สี่แยก ถ.เทพารักษ์ ตัด ถ.ประชาสโมสร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./064 04 มิ.ย. 2558   พายุพัดตันไม้ รางน้ำหลุดออก บริเวณเลขที่ 570/1 และ 570/5 ซ.เกวียนทอง ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
อท./076 04 มิ.ย. 2558   ขอให้ยกเลิกทาง วันเวย์ บริเวณ ถ.ห้าพฤศจิกา สำนักปลัดเทศบาล
อค./071 04 มิ.ย. 2558   ดินสไล้ลงมาทับถนน บริเวณ ถ.สันติสุข ซอย 8 สามเหลี่ยม 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./207 04 มิ.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ พาดสายไฟ บริเวณถ.โพธิสาร ตอนปลายแถวสุพรรณิการ์ โฮม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./206 04 มิ.ย. 2558   ขอกระเบื้อง หลังคา 10 แผ่น ที่ศาลาชุมชน เทพารักษ์ 5 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./205 04 มิ.ย. 2558   เก็บเศษอิฐ บริเวณซอย สุภธีระ ชุมชนเจ้าพ่อเกษม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./062 04 มิ.ย. 2558   ตัดต้นไม้ บริเวณ เลขที่ 3/712 ซอย 13/1 การเคหะ ถ.กลางเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
ถ./092 04 มิ.ย. 2558   ผิวถนนชำรุด + ทางเท้าชำรุด บริเวณซอย อำมาตย์ 1 ,3 5 และ ถ.หน้าเมือง หน้าบ้านเลขที่ 104 และ 94 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./204 04 มิ.ย. 2558   ซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกาย ภายในสวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./323 04 มิ.ย. 2558   ขอเปลี่ยนท่อระบายน้ำให้ใหญ่ขึ้น ในซอย อำมาตย์ 2 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./926 04 มิ.ย. 2558   ขอเพิ่มไฟ ในซอย สุภธีระ 2 จุด 40 w ชุมชนจ้าพ่อเกษม ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./322 04 มิ.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ฝาเหล็ก หัวมุม ถ.หน้าเมือง เจ้าพ่อเกษม สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./321 04 มิ.ย. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณหน้าบ้าน เลขที่ 112 ถ.หน้าเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./927 04 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ2จุดใด้แนบแผนที่มาพร้อมคำร้องเพื่อนายช่างจะได้พิจารณาตามความเหมาะสม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./320 04 มิ.ย. 2558   วางท่อระบายน้ำ ซอยศรีมารัตน์ ซอย 22,26,12 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./925 04 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ จำนวน 4 จุด ซ.โรงเรียนมหาไถ่ ถ.ศรีมารัตน์ ถ.ศรีมารัตน์ ซอย 4 ซอย 7 ซอย 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./924 04 มิ.ย. 2558   ขอติตั้งไฟ จำนวน 1 ชุด ซอยธารทิพย์ 2/6 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./928 04 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าสาธารณะเสีย หลอดสั้น 1หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./065 03 มิ.ย. 2558   ต้นไม้ล้ม หน้าร้านอาหารไก่อบหม้อดิน ตรงถนนรอบบึงแก่นนคร อยากให้ช่วยเอาต้นไม้ออกให้ด้วยค่ะ...
อช./202 29 พ.ค. 2558   การื้อถอนป้าย แล้วมีน็อตโผล่ มีประชาชนเดินสะดุดได้รับบาดเจ็บ บริเวณ หลังวัดป่าอดุลยาราม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./201 29 พ.ค. 2558   ซ่อมท่อ เนื่องจากการขุดเจาะ หน้าร้านอาหารแม่หน่อย หลังโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]