.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   13 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./954 08 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.กัลปพฤกษ์ ไฟแสงจันทร์ ฝั่งกำแพง มข. ไม่ติดจากแยก ถ.มิตรภาพ ถึงตรงข้ามโฮมเพลส กำแพง มข. เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./953 08 มิ.ย. 2558   ขอติดตั้งไฟฟ้าเพิ่ม เลขที่ 171/239 ซ.ธารทิพย์ 2/6 หลังสุดท้าย นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./952 08 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 44/4 ถ.ฉิมพลีซอย 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./951 08 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.หลังชลประทาน และซอย ประสานมิตร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./950 08 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.วัดจอมศรี ตลอดแนว ศรีฐาน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./206 08 มิ.ย. 2558   ขอเจ้าหน้าที่กวาดถนน ซอย ชัยพฤกษ์ 7 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./216 05 มิ.ย. 2558   เครื่องออกกำลังกายชำรุด ชุมชนหนองใหญ่ 3 ถ.ศรีจันทร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./336 05 มิ.ย. 2558   ขอลอกคลองระบายน้ำ ที่ 5 หน้าประตูเมือง ชุมชนมิตรภาพ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./095 05 มิ.ย. 2558   ถนนชำรุด ซอย 13 ติดถนนทางไปการไฟฟ้า วัดเทพนิมิตร โพธิับัลลังก์ทอง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./335 05 มิ.ย. 2558   น้ำท่วม ท่ออุดตัน ถนนหน้าบ้าน เลขที่ 99/105 ซ.เหล่านาดี 12 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./072 05 มิ.ย. 2558   ตัดต้นไม้ บริเวณ ถ.ชัยพฤกษ์ ซอย 9 สุดซอย ทางไป ไอ ดี ไดรเวอร์
ท./334 05 มิ.ย. 2558   น้ำท่วมซอย ถนนสายหลัก หนองวัดพัฒนา ถ.รถไฟ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./071 05 มิ.ย. 2558   ตัดต้นไม้ บริเวณคุ้มแสงตะวัน โนนทัน 7 ตามซอย ต่างๆ
ท./333 05 มิ.ย. 2558   ลอกท่อระบายน้ำ หน้าร้าน x-treme ถ.กลางเมือง ตัด ถ.ศรีจันทร์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./949 05 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 194/310 ซอย 8 1หลอด และ ซอย 17 2 หลอด โพธิ์บัลลังก์ทอง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./332 05 มิ.ย. 2558   ขอท่อระบายน้ำ บริเวณคุ้มแสงตะวัน ซอยแสงตะวัน ชุมชนโนนทัน 7 093-4828060 สำนักการช่าง
ฟ./948 05 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน บริเวณ ซอย 1/2 ถ.รถไฟ ชุมชนหนองวัดพัฒนา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./070 05 มิ.ย. 2558   ตัดต้นไม้ เลขที่ 149/57 ซอยทาง รพ.ราชพฤกษ์ ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
ฟ./947 05 มิ.ย. 2558   ซ่อมโคมไฟ ในซอย 50 ชุมชนทุ่งเศรษฐี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./215 05 มิ.ย. 2558   รื้อผักตบชวา ในคลองร่องเหมือง ชุมชนทุ่งเศรษฐี ตลอดแนว สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./946 05 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ จำนวน 3 จุด 1.หน้าปากซอยข้างบ้านเลขที่ 44 ถ.ฉิมพลี 2.หน้าบ้านเลขทีี่ 33/11 ถ.ฉิมพลีซอย 9 3.ตรงข้ามถนนฉิมพลีซอย 9/1 แยก 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./214 04 มิ.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ ต้นหูกวาง บริเวณ ร้าน หมูยอมิ่งเจริญ ถ.ชีท่าขอน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./945 04 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณบ้านประธานชุมชน ซอยพระบิณฑบาตร ถ.ชีท่าขอน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./944 04 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.กลางเมือง 25 ตลอดสายจนถึงสุดซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./069 04 มิ.ย. 2558   ตัดต้นไม้ เลขที่ 182/259 บ้านธรรมรัตน์ ถ.ชาตะผดุง ใกล้ รพ.จิตเวช
อท./079 04 มิ.ย. 2558   ขอให้อนุเคราะห์จุดตรวจตู้แดง 3 จุด 1. ทางโค้ง ถ.อำมาตย์ 2. มุมซอยบ้านสุภธีระ 3. ถ.หน้าเมืองใกล้หนองสระพัง สำนักปลัดเทศบาล
อป./068 04 มิ.ย. 2558   ตัดต้นไม้ ที่ล้มแล้ว ชุมชนเหล่านาดี 12 ถ.เหล่านาดี
อค./073 04 มิ.ย. 2558   ขอให้ตรวจสอบการสร้างที่จอดรถบดบังถนนในซอย เลขที่ 88/27 ซอย เหล่านาดี 10/13 บ้านของ นางอรุณรัตน์ เลิศประเสริฐ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อท./078 04 มิ.ย. 2558   ขอให้ตรวจสอบรถเก๋งที่ จอดทิ้งไว้ บริเวณ ซอย เหล่านาดี 10/10 สำนักการช่าง
ท./330 04 มิ.ย. 2558   ดูดล้างท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเหล่านาดี 12 ประมาณ 300 เมตร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]