.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   18 มกราคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ท./428 23 ส.ค. 2560   ขอดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ ซอยเหล่านาดี 12 หน้าโรงแรมเอกศศิธร รีสอร์ท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./427 23 ส.ค. 2560   ขอวางท่อระบายน้ำ เนื่องจาก อาคารโกดัง บริษัทไทยพิพัมน์ ฮาร์ดแวร์ จำกัด ซอยศรีจันทร์ 25 ติดด้านหลังไทยพิพัฒน์ อาร์ดแวร์ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ถ./172 23 ส.ค. 2560   ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ถนนซอย 8 หน้าบ้านเลขที่ 194/88 น้ำกัดเซาะใต้พื้นถนนเหนือท่อระบายน้ำเป็นโพรง เกรงว่าจะขยายลุกลามทำให้ถนนพังมากขึ้นจะเป็นอันตรายต่อรถที่สัญจรผ่านโดยเฉพาะมอเตอร์ไซด์จะอันตรายมาก ขอความกรุณามอบหมายเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1295 23 ส.ค. 2560   ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่าง ซอย 11 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/314 ไม่ติดนานแล้ว ขอความกรุณามอบหมายเจ้าหน้าที่ไปทำการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1296 23 ส.ค. 2560   ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่าง ซอย 13 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/228 ไม่ติดนานแล้วเคยแจ้งแล้ว ทนขก.รับเรื่องเลขที่ ฟ.1218 ลว.7 สค.60 ขอความกรุณามอบหมายเจ้าหน้าที่ไปทำการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1297 23 ส.ค. 2560   ชุมชนโพธิบัลลังก์ทอง ไฟฟ้าให้แสงสว่าง ซอย 17 เสาต้นหน้าบ้านเลขที่ 194/289 ไม่ติดหลายวันแล้ว ขอความกรุณามอบหมายเจ้าหน้าที่ไปทำการแก้ไขด้วย ขอบพระคุณล่วงหน้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./171 22 ส.ค. 2560   ขอให้ไปตรวจสอบร่องถนน บริเวณ ถนนประชาสโมสร 32 แยกขวามือ ที่ 2 เนื่องจากมีความแคบ สำนักการช่าง
ฟ./1294 22 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 121/80 ซอยมะลิวัลย์ 8 หน้าหอพักเสาที่ 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1293 22 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.อนามัย ใกล้บ้านเลขที่ 67 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1292 22 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ริมบึงแก่นนครไฟไฮแมช ฝั่งหมอนขิต ลานแอโรบิค เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1291 22 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิสาร 15 1.หน้าบ้านเลขที่ 88/10 หลอดยาว 2. หน้าตลาดน้อย ซอยโพธิสาร 15 หลอดสั้น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1290 22 ส.ค. 2560   ขอเพิ่มโคมไฟ จำนวน 2 จุด บริเวณ บ้านเลขที่ 90/262 และ 90/264 หมู่บ้านพิมานชื่น ถ.อนามัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1289 22 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าสาธาณสุข ไฟสีโห ถ.ประชาสำราญ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./432 21 ส.ค. 2560   เนื่องจากผู้รับเหมามารับลอกท่อทำให้ฝาท่อชำรุด #จำนวน 2 ฝา# ถ.โพธิสารเข้าซอยอนาัมยซอย 2 ตรงขึ้นมา จะเป็นสามแยกตัววาย ซ้ายขึ้นมา สามแยกอีก มีต้นมะม่วงใหญ่ หน้าบ้านช่างอภิชัย โมลี (ช่างเบิด) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./426 21 ส.ค. 2560   ขอท่อระบายน้ำ เนื่องจากน้ำท่วมขังหน้าบ้านเลขที่121/4 และ121/5 ชุมชมตลาดต้นตาล ฝั่งขวามือ สุดซอย ซอยโพธิ์ทอง 4 ตอนนี้น้ำเริ่มเน่าทำให้ออกจากบ้านไม่สะดวก เป็นระยะทาง10 เมตร โดยประมาณจึงอยากให้ไปวางท่อระบายน้ำให้ด้วย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./425 21 ส.ค. 2560   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าบ้านเลขที่ 37/10 ถนนสามัคคึอุทิศ (โกดังสินไทยเก่า) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./330 21 ส.ค. 2560   ขอความอนุเคราะห็นำ้รดก้อนเห็ดของชุมชนในวัดจอมศรี บ้านศรีฐาน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./329 21 ส.ค. 2560   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ1 ซอย 13/3 หน้าบ้านเลขที่ 229/3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./328 21 ส.ค. 2560   ถนน มีความแคบ ทำให้สัญจรลำบาก บริเวณ ถนน ประชาสโมสร ซอย 32 สำนักการช่าง
ท./424 21 ส.ค. 2560   ลอกท่อระบายน้ำ ซอย หนองวัด 1/4 และซอยหนองวัด 3 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ถ./170 21 ส.ค. 2560   ถนนเป็นหลุม บริเวณ ถนนหลังศูนย์ราชการ 1 ซอย 13 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1288 21 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยตชด 2จุด ซศรีวัตร41 1จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1287 21 ส.ค. 2560   หลอดไฟดับในซอบสว่างทิพย์ หน้าบ้าน 397/48 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1286 21 ส.ค. 2560   ไฟฟ้าต้นซอยสว่างธ์ 4 หน้าบ้าน192/11 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./423 20 ส.ค. 2560   เนื่องด้วยมีน้ำท่วมขังบริเวณที่จอดรถข้างบ้าน ด้วยฝาท่อเป็นแบบปูนปิดตาย ทำให้น้ำไม่ไหลลงท่อ จึงอยากรบกวนให้เปลี่ยนฝ่าท่อเป็นแบบท่อระบายน่ำได้ น้ะจะได้ไม่ไหลมากองกันที่หน้าบ้านค่ะ เนื่องจากพื้นที่บริเวณบ้านเตี้ยกว่าส่วนอื่นๆ น้ำท่วมเป็นประจำ อยากให้เปลี่ยนฝาท่อพื้นที่ข้างๆ เป็นแบบท่อระบายน้ำให้น่ำไฟลลงได้ บริเวณหน้ทที่จอดรถของบริษัทแซนแม๊กซ์ ด้านขวาของตัวบ้านค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./422 19 ส.ค. 2560   ท่อระบายน้ำทรุดหน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกรงว่าประชาชนที่สัญจรไปมาจะได้รับอันตราย ขอให้ช่างมำการซ่อมด้วยครับ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./421 19 ส.ค. 2560   แจ้งท่อระบายน้ำหน้ามหาลัยทรุดตัว ขอให้ช่างมาทำการซ่อมด่วนเนื่องจากกลัวว่าประชาชนและนักศึกษาที่สัญจรผ่านจะได้รับอันตราย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./420 19 ส.ค. 2560   แจ้งซ่อมท่อระบายน่ำฟุตบาทหน้ามหาวิทยาลัย เนื่องจากเกิดการทรุดตัวเป็นแนวยาว และกลัวว่าจะเกิดอันตรายแก่ประชาชนและนักศึกษาที่สัญจรผ่าน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1285 19 ส.ค. 2560   ชุมชนธารทิพย์ไฟฟัาแสฃสว่างถนน ขัดของดับทั้งชุมชน ตั้ง แต่ 18.00น.วันวาน ขอความกรุณาแก้ไขใก้ด้วยครัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./419 18 ส.ค. 2560   ดูดท่อระบายน้ำ บริเวณ มอขอ หลังโลตัสเอ็กตร้า เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348]