.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   13 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1013 16 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ จำนวน 2 จุด 1.ซอยมิตรภาพ 6 หน้าหอพักสุปราณี (ตรงข้าม) 2. ซอยบ้านประธานชุมชนศรีฐาน 2 (แยกซอยแสนลีลา) หน้าปากซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1012 16 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยสุขใจ เข้าซอย 18 ลงซอยสุขใจ เสาที่ 2 โคมไฟชำรุด อยากขอโคมใหม่ด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1011 16 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ เสาทีี่2ของซอยตัน(ปากซอยข้างร้านขายส้มตำ)แยกซอยโรงเรียน ไพบูลย์วิทยา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./104 15 มิ.ย. 2558   ขอยางมะตอย จำนวน 20 ถุง ถ.ราษฎร์คนึง หน้าโรงเรียน ไปจนสุดถนน ต้นค้อ จำนวน 20 ถุง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อค./074 15 มิ.ย. 2558   ขอให้ตรวจสอบ แนวเขตที่สาธารณะ ของชุมชน ศรีจันทร์ พัฒนา ในซอยศรีจันทร์ 19 มีการซื้อที่ดินจากหลายเจ้าของมารวมกัน ซึ่งแปลง สาธารณะนี้ ที่ดินได้ทำการรังวัดเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2556 ซึ่งเอกสารเก็บไว้ที่เทศบาลนครขอนแก่น ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1010 15 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ในบึงทุ่งสร้าง ติดแล้วดับอีก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./103 15 มิ.ย. 2558   ขอเทปูนไหล่ทาง ความกว้าง 2*10 เมตร สุดซอย ซอยหลังศูนย์ ราชการ 14/3 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./218 15 มิ.ย. 2558   ขอถังขยะ จำนวน 3 ถัง บริเวณ เลขที่ 4119/50 ชุมชนโนนหนองวัด 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1009 15 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.ถ.เทพผาสุข ใกล้โลตัส 2.ซอยธนาคารกรุงไทย ซอยรัตนปัญญา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./351 15 มิ.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยสงวนบุญมาก ถ.มิตรภาพ 14 และเลขที่ 45/15 ถ.เทพผาสุข สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./237 15 มิ.ย. 2558   ขอความอนุเคราะห์ทาสีกำแพง วัด ใช้แรงงานชุมชน บริเวณ วัดโนนชัย สูง 2.50 เมตร ยาว 120 เมตร สำนักการช่าง
ฟ./1008 15 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ 1. เลขที่ 3/437 ซอย 4 2. เลขที่ 3/329 หลังศูนย์เด็ก 3.เลขที่ 3/367 ซอย 2 4.เลขที่ 3/469 ซอย 6 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./102 15 มิ.ย. 2558   ถนนชำรุด บริเวณ ซอยกสิกรทุ่งสร้าง 3 ได้ชำรุดเป็นรู ประมาณ 8- 10 ซ.ม. สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1007 15 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย หอพักบ้านใหม่ ทข้างคาราโอเกะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1006 15 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยหนองสะแบง 4 จำนวน 2 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1005 15 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.ปากซอย กสิกรทุ่งสร้าง 5 หลอดที่ 3 หลอดยาว 2. ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 5 หลอดที่ 6 หลอดสั้น 3.ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 13/1 หลอดที่ 3 4.ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 13 หลอดที่ 6 หน้าร้านเสริมสวย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1004 15 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.ติดตาม ไฟฟ้าโพธิสารตอนปลายบ้านคุณนก 2.ซ่อมไฟฟ้า ปากซอยโพธิสาร 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1003 15 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 168/65 ถ.ชาตะผดุง 20 ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1002 15 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยมิตรภาพ 25 เข้าไปประมาณ 100 เมตร ดับ 1 หลอด ข้างบริษัท ทำบัญชี TAC เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./101 15 มิ.ย. 2558   ขอถนนคอนกรีต หัวถนน ตัด ถ.กสิกรทุ่งสร้าง นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./350 15 มิ.ย. 2558   ตะแกรงเหล็กบริเวณตลาด ชำรุดผุพัง บริเวณตลาดโนนทัน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./1001 15 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ วนิดาอพาร์ทเม้นต์ ถ.มิตรภาพ จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./236 15 มิ.ย. 2558   กิ่งไม้พาดสายไฟ บริเวณซอยศรีจันทร์ ซอย 37 หนองใหญ่ 3 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./349 15 มิ.ย. 2558   ฝาร่องระบายน้ำแตกหัก ในซอยกลางเมือง 27 แตกหักชำรุดทำให้เดือดร้อนในการสัญจร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./217 15 มิ.ย. 2558   ขอความอนุเคราะห์ สร้างห้องน้ำ บริเวณศูนย์ราชการที่ 2 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./215 15 มิ.ย. 2558   เลี้ยงไก่ในชุมชน รบกวน และส่งกลิ่นเหม็น ส่งเสียงดังรบกวน และเวลาฝนตกส่งกลิ่นเหม็น บางครั้งเข้ามาในหอพัก มาคุ้ยขยะบนถนนทำให้สกปรก และสร้างความรำคาญให้คนแถวนั้น ซอยศรีจันทร์ 31 หลังชลประทาน ใกล้หอพักเบสเพลส เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./214 15 มิ.ย. 2558   ขอถังขยะ บริเวณ ซอย หน้าเมือง 13 จำนวน 2 ถัง โนนหนองวัด 4 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./213 15 มิ.ย. 2558   ขอให้กำชับรถเก็บขยะ ให้เรียบร้อยอย่าหก เรี่ยราดตามถนน บริเวณ ซอยประชาสโมสร 31/1 ซอยโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./212 15 มิ.ย. 2558   ขอให้มาดูแลตัดหญ้า ในซอย ประชาสโมสร 31/1 เป็นระยะๆ ซอยโรงเรียนอนุบาลแก้วกรุณา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./211 15 มิ.ย. 2558   ขอให้มาดูแล กวาดถนนในซอย ประชาสโมสร 31/1 เป็นประจำด้วย สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]