.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   13 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./1045 23 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย โพธิสาร 4 ปากซอยเป็นอู่ซ่อมมอเตอร์ไซด์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1046 23 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับบริเวณถนนเหล่านาดีซอย10/9จากป้ายซอยเสาต้นที่2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1044 23 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน บริเวณเลขที่ 145/19 ซ.สุมงคล ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./249 23 มิ.ย. 2558   การเปิดประตูสวน สุขภาพ บึงทุ่งสร้าง เช้าเปิด 04.00 น. ให้ผู้ชรา เอารถไปเก็บข้างในด้วยและตอนเย็น ขอให้เิปิด 16.30 - 20.00 น.ค่อยปิด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อค./076 23 มิ.ย. 2558   ถนนชำรุด ภายในซอย มะลิวัลย์ 1 ปากซอยมะลิวัลย์ ชำรุดเนื่องจากผู้รับเหมา ทำถนนพังเสียหาย จากการก่อสร้าง อาคารใกล้เคียง และ ยังมีฝาท่อแตกเสียหาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1043 23 มิ.ย. 2558   โคมไฟถนนไม่ติด บริเวณเลขที่ 65/64,4 ซ.เหล่านาดี 3 ถ.เหล่านาดี ใกล้สนามกีฬา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1042 23 มิ.ย. 2558   โคมไฟถนนไม่ติด เลขที่ 75/140 ใกล้ หจก.ไชยวลี ซ.วีรวรรณ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1041 23 มิ.ย. 2558   โคมไฟดับ บริเวณ เลขที่ 117 ซ.หน้าเมือง 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1040 23 มิ.ย. 2558   โคมไฟถนนดับ บริเวณ เลขที่ 86/7 ,86/6 ซ.วีระวรรณ 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1039 23 มิ.ย. 2558   โคมไฟถนดับ บริเวณ ซอย หน้าเมือง 7/1 สามแยก ชุมชนแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./358 23 มิ.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำหาย บริเวณ ตรงข้ามคลังไม้ไทย ถ.หน้าเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./222 22 มิ.ย. 2558   ขอความอนุเคราะห์รถเก็บขยะซอย10/19ถนนเหล่านาดีตรงข้ามต้นหว้ารีสอร์ทและรถไถเล็กด้วยเพื่อมาไถขอบถนน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อป./074 22 มิ.ย. 2558   ตัดกิ่งต้นโพธิ์ บริเวณ เลขที่ 736/1 ซ.วีระวรรณ ถ.หน้าเมือง
ฟ./1038 22 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 93/59 ซ.อนามัย ใกล้หอพักน้ำผึ้ง หลังศูนย์มาลาเรีย ถ.อนามัย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./248 22 มิ.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ หน้าโลตัส ตรงข้ามโรงเรียนแก่นนคร แก่นนคร ถ.เหล่านาดี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./357 22 มิ.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด และปากท่อ บริเวณ วัดศรีสว่างโนนทัน สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1037 22 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ ซอยโพธิสาร 1 โนนทัน 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1036 22 มิ.ย. 2558   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณหน้าเรือนไม้งาม ซ.ศรีจันทร์ 27 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1035 22 มิ.ย. 2558   ขอติดตั้งโคมไฟ และหลอดไฟ บริเวณ หน้าร้านอาหารป่ากลางเมือง ซ.ศรีจันทร์ 27 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1034 22 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย จากสี่แยก รร.เทศบาลดนนทัน ไปถึง รร.มหาไถ่หญิง ถ.ชาตะผดุง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./221 22 มิ.ย. 2558   เรียน เทศบาลนครขอนแก่น ด้วยวันนี้ มีขยะจำนวนมากล้นถังเก็บขยะของแฟลตจามจุรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังไม่ได้รับการจัดเก็บให้สะอาดเรียบร้อย จึงขอความกรุณาเทศบาลนครขอนแก่น แ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการเก็บขยะดังกล่าวให้เรียบร้อยด้วย ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1033 21 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าแสงสวางเสาสูงสปอร์ไลค์บริเวรสวนหนานหนิงดับมานานหลายเดือนแล้วขอให้ช่างมาตรวจเช็คให้ด้วย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./356 19 มิ.ย. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ร้านศิลปิน ลาบก้อย น้ำไหลไม่ได้ มีดินทรายเข้าไปอุดตันในท่อ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./247 19 มิ.ย. 2558   ติดตั้งไฟ ภายในเต๊นท์ ในงานวันที่ 23-24 มิถุนายน 2558 ชุมชนมีการทำบุญเบิกบ้าน บริเวณ ห้า แยก บ้านบะขาม ภายในเต๊นท์ 5 หลัง และไฟสปอร์ตไลท์ ส่องสว่างบริเวณ ถนน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./246 19 มิ.ย. 2558   ขออนุเคราะห์ เต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เนื่องจากจะมีการจัดงานบุญเบิกบ้าน ไหว้ศาลปู่ ตา ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2558 จึงขออนุเคราะห์เต๊นท์ 5 หลัง โต๊ะ 10 ตัว เก้าอี้ 200 ตัว ณบริเวณ ห้า แยก ชุมชนบะขาม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1030 19 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ (หลอดนีออนยาว) ตรงข้ามบ้านเลขที่ 171/21 ซ.ธารทิพย์ 2/3 ชุมชนธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./220 19 มิ.ย. 2558   เก็บกิ่งไม้ที่ตัดทิ้งแล้ว หน้าบ้านเลขที่ 114/50 ซ.พจนา ถ.มิตรภาพ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1029 19 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ในซอย 1.หน้าหมู่บ้านเรา 2 2.บ้านเลขที่ 254 3.หน้าบ้านเลขที่ 254/15 4.หน้าบ้านเลขที่ 254/16 ชุมชนหนองใหญ่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1028 19 มิ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซ.กลางเมือง 9 และ ซ.กลางเมือง 11 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1027 19 มิ.ย. 2558   ขอไฟสว่างในซอย ถนนซอย 4/3 เหล่านาดี หนเาบ้านเลขที่ 151/35 ซอยลี้วิระ ถนนบ้าน สท.สุพัฒน์ และซอย 4/5 เหล่านาดี หน้าบ้านเลขที่ 40 ชุมชนหลังสนามกีฬา 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]