.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./002 05 ต.ค. 2558   ปล่อยน้ำเสียลงถนนสาธารณะ 1.บ้านเลขที่ 76/32 ซอยพัทยา 1 ปล่อยน้ำเสียลงถนน 2.บ้านเลขที่ 76/49 ซอยพัทยา 1 เจ้าบ้านไม่ยอมทำความสะอาดบ้าน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อส./001 05 ต.ค. 2558   ขอตัดหญ้า ถนนชุมชนใกล้วัดศรีสว่างโนนทัน โนนทัน 9 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./005 05 ต.ค. 2558   ฝาบ่อพัก 3 ฝา 80*80 = 2 อัน 50*45 = 1 อัน ซอยหน้าเมือง 2 จุด สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./014 05 ต.ค. 2558   เปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณ ซอยหมู่บ้านพักนักกีฬา ถ.เหล่านาดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./013 05 ต.ค. 2558   หลอดไฟชำรุด ขอเปลี่ยนหลอด บริเวณ ซอยวุฒาราม 3 เสาที่ 4 ขนาด 20 w เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./012 05 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ซอยวีระวรรณ ถ.หน้าเมือง ดับทั้งซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./001 05 ต.ค. 2558   ข้างบ้านทำน้ำซึมเข้ามา เพื่อนบ้านเลขที่ 62/77-78 ถ.กลางเมือง ได้มีน้ำซึมจากกำแพงที่ติดกันมาบ้านเบื้องต้นได้เจรจาแล้วแต่ยังไม่รับการแก้ไข จนถึงปัจจุบัน 043-321367 สำนักการช่าง
ท./004 05 ต.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอยปรีชาปรสิทธิ์ สามเหลี่ยม 3 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./011 05 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ถนนสายหลัก 1 จุด ซอย 5 3 จุด สายหลักตรงหอพักกฤษณา ซอย 5 ตลอดซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./002 05 ต.ค. 2558   ถนนชำรุด ตรงหอพักเดอะเพลส และซอย 5 ตรงหอพัก พอเพียง ถ.บ้านกอก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./010 05 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ข้างบึงแก่นนคร ถนนข้างวัดหนองแวงพระอารามหลวง เสาที่ 2 นับจากร้านลาบเป็ด ถนนข้างวัดถึง กลางเมือง เสาที่ 2 กลางเมือง ลงบึงนับจากบึง เสาที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./009 05 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยธารทิพย์ ถ.ประชาสโมสร 22 หน้าบ้านเลขที่ 171/48 จากศาลาชุมชนขึ้นมาเสาที่ 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./008 05 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ราษฎร์คนึง 35 โนนชัย 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./007 05 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 101 ถ.ชาตะผดุง 21 โนนทัน 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./005 05 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ ข้างถนน หน้าเมือง ตัด กับ ถนน อำมาตย์ หน้า บริษัทขอนแก่น เอสพี มอเตอร์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./016 05 ต.ค. 2558   รางโคมไฟชำรุด(ห้อยหักลง)หลอดนีออน เสาตรงข้ามหอพักกังสดาล2ซอยมิตรภาพ32 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./003 03 ต.ค. 2558   ถังขยะที่ตั้งอยู่หน้าบ้านส่งกลิ่นเหม็นมาก มีน้ำขยะไหลมาถึงบ้านเวลาฝนตกด้วยค่ะ สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./017 02 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าส่องสว่างดับบริเวณปากซอยโพธิสาร 15 (เสาไฟต้นแรก) เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./004 02 ต.ค. 2558   ขอป้ายชุมชน เทพารักษ์ 5 บริเวณ ด้านทิศตะวันออก ที่ทำการชุมชน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./003 02 ต.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำ ชำรุดบริเวณ ถนนวัดธาตุเมืองเก่า มดแดงมอเตอร์ เลยวัดธาตุมาฝั่งเดียวกับวัดธ่ตุ ก่อนถึงสี่แยกเซเว่น ถ.กลางเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./001 02 ต.ค. 2558   ขอยางมะตอย ซ่อมผิวถนน บริเวณ ซอย ศรีจันทร์ 37 จำนวน 20 ถุง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./006 02 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอย วีระวรรณ 1 และ 2 ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./005 02 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ แถวแก่นคำ ไปถึงหน้าโรงพยาบาลศูนย์ ขอนแก่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./004 02 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดสีส้ม บริเวณ ถ.ศรีจันทร์ ทั้งสองฝั่ง ตัด ถ.หลังเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./002 01 ต.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน ระหว่าง ถ.เทพารักษ์ ทางเลี้ยวเข้า บ.ข.ส. ด้านทิศตะวันตก หน้าร้านศิริวัฒน์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./003 01 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้าร้าน เพลิน เพลิน ถ.กัลปพฤกษ์ ใกล้ หอกาญจนาภิเษก มข. ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./001 01 ต.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ ปากซอย ถ.อนามัย ซอย 6 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./002 01 ต.ค. 2558   ชื่อซอย ขอป้าย ชื่อซอย วัดหนองแวง 2 ป้าย ถ.กลางเมือง ตัดมาบึงแก่นนคร ข้างชุมชนหนองแวงเมืองเก่า หัว ท้าย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./001 01 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถนนข้างวัดหนองแวง พระอารามหลวง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./003 01 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.กลางเมือง ไฟแสงจันทร์ ดับ 2 ดวง ช่วงปากซอย 8 กลางเมือง 1 ต้น เลยไปอีก 1 ต้น รวมเป็น 2 ต้น ในซอย 8 ขอเปลี่ยนเป็นย นีออนยาว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]