.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   25 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อป./043 21 เม.ย. 2558   ตัดต้นไม้ (มะขาม) บริเวณหน้าศาลาชุมชนหลังศูนย์ 1 (ขอด่วน) และซอย สุขสำราญ อีก 1 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
อส./174 21 เม.ย. 2558   มูลสัตว์ส่งกลิ่นรบกวน ซ.หนองสะแบง 4 โนนทัน 6 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./259 21 เม.ย. 2558   ขอวางท่อระบายน้ำใหม่ ขนาด 80 ซม. และให้ดำเนินการด่วนด้วย บริเวณ ถ.หนองสระแบง ข้างโรงเรียนเทศบาลโนนทัน ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./258 21 เม.ย. 2558   การลอกท่อระบายน้ำ ข้างดรงเรียนเทศบาลโนนทัน ข้างรั้วโรงเรียนโนนทัน ซ.น้ำทิพย์ 1 ,2 ,3 ถ.หนองสระแบง โนนทัน 6 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./257 21 เม.ย. 2558   วางท่ระบายน้ำ ซอยน้ำทิพย์ 2 โนนทัน 6 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./756 21 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ 1 จุด ซ.ศรีจันทร์ 17 ตรงบ้านเลขที่ กลางซอยหน้าหอพักพนมพร เข้าซอยร้านขนมปังชัยมหา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./755 21 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ในชุมชนนศรีฐาน 1 จำนวน 6 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./754 21 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 58/12,58/31,156/7 ถ.ประชาสโมสร 34 ซ.ประชาสโมสร 36 เสาสุดท้าย ซ.ประชาสโมสร 38 หน้าโรงแรมกรีน 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./061 20 เม.ย. 2558   ขอป้ายชุมชน เจ้าพ่อเกษม บริเวณศาลาชุมชน สระน้ำหนองสระพัง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อค./059 20 เม.ย. 2558   ขอเปิดซอยเพื่อทำ ทางหนีไฟ ในหมู่บ้านถุงทอง ซอยพัทยา 2 สำนักการช่าง
ฟ./753 20 เม.ย. 2558   ขอเพิ่มไฟส่องสว่าง ชุดโคม + หลอดไฟ 1 ชุด บร้เวณเลขที่ 88/254 และ 88/258 ซ.พัทยา 6 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อช./164 20 เม.ย. 2558   ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ จัดสวน บ้านพักราชการ บริเวณบ้านพักในสถานีภูธรเมืองขอนแกน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./068 20 เม.ย. 2558   ป้ายกีดขวางทาง เข้า - ออก หน้าร้าน เสริมสวย ก้อย ถ.ประชาสำราญ สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./752 20 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ 2 จุด ซ.เหล่านาดี 6/4 จุดที่ 1 ตรงปากซอย 6/4 2. ตรงบ้านเลขที่ 162/7 ซ.6/4 ถ.เหล่านาดี เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./255 20 เม.ย. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ถ.ประชาสำราญ ท็อปเว็ท ถึง สาธารณสุขเทศบาล สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./254 20 เม.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำ ชำรุด บริเวณเลขที่ 323 หน้าหอพัก เลิศวลักษณ์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./751 20 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ บ้านเลขที่ 44/4 ซ.สุขสบาย โนนทัน 7 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./163 20 เม.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณเลขที่ 183/7 ถ.หน้า รพ.จิตเวช ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./162 20 เม.ย. 2558   ขอความอนเคราะห์ เต๊นท์ 2 หลัง ตะแคร่ 5 อัน พร้อมกำลังคน เนื่องจาก ซอยหนองวัด 3 จะจัดงานบุญเบิกบ้าน ในวันอาทิตย์ ที่ 3 พ.ค. 2558 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./253 20 เม.ย. 2558   วางท่อระบายน้ำ ซอยราษฎร์คนึง 29 โนนชัย 3 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./252 20 เม.ย. 2558   เหล็ตะแกรงฝาท่อหาย ปากซอยทางเข้า วีรัญญาวิวส์ ข้างหมู่บ้านพิมานชล ถ.รอบบึงแก่นนครหาย ทำให้รถมอเตอร์ไซด์ ได้รับอุบัติเหตุหลายคัน ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./750 20 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยสุขสบาย 2 เลขที่ 49/62 และ หน้าบ้านเลขที่ 155/55 และ 155/60 ซ.ชัยพฤกษ์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./749 20 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 99/21 และ เลขที่ 99/9 ซ.ราษฎร์คนึง 23 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./748 20 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอยเกษตร บริเวณปากซอย ในชุมชนหนองใหญ่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./067 20 เม.ย. 2558   ร้านค้าข้างทาง. ปากซอยชุมชนวัดวุฒาราม ติดร้านy22 ข้าง7 ทำให้การจราจรติดขัดเพราะรถจอดซื้อ อาหารข้างถนนมันยิ่งแคบทางเข้าซอยด้วย ยากให้จัดระเบียบร้านค้าข้างทางถนนมันแคบ สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./747 20 เม.ย. 2558   ไฟฟ้าชำรุด - ถนนกลัปพฤกษ์ ไฟแสงจันทร์ตรงข้ามกำแพงรั้ว มข.ไม่ติดตลอดสาย - ซอยตันแยกจากถนนกัลปพฤกษ์ ติดกับร้านถ่ายเอกสาร อัจฉรา หลอด ยาวด้านในสุด 1 หลอด - ซอย 4 ด้านข้างร้านไก่ย่างรสทิพย์ หลอดยาว 1หลอด และสามแยกตัดกับซอย 2/1 หลอดยาว 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./060 18 เม.ย. 2558   ถนนศรีจันทร์ช่วงแยกอนามัย ถึง ซอยศรีจันทร์12 จุดกลับรถไม่มีช่องพักรถเลยแม้แต่จุดเดียว ทำให้เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ต่อผู้ที่จะกลับรถและการจาจรติดขัดเมื่อผู้กลับรถจอดรอกลับช่องจราจร อยากจะขอให้พิจารณาดำเนินการด้วยครับ สำนักการช่าง
อช./161 17 เม.ย. 2558   ยืมเต๊นท์ ทั้งหมด 4 หลัง กำหนดการทำบุญ วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2558 ภายในชุมชน เทพารักษ์ 4 ถ.หลังศูนย์ราชการ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อค./058 17 เม.ย. 2558   มีการสร้างรางน้ำเลยมาที่ดิน บ้านเลขที่ 168/311 หมู่บ้านรุ่งเรืองวิลเลจ ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./066 17 เม.ย. 2558   ฝั่งด้านทิศตะวันตก บึงแก่นนคร สนามเปตอง มีการกินเหล้าสูบบุหรี่ อยากให้มีมาตการเด็ดขาด เนื่องจาก ไปออกกำลังกาย สำนักปลัดเทศบาล

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]