.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./006 08 ต.ค. 2558   ร้านเจ้าสมุทรซีฟู้ดบุฟเฟ่ฟ์ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าปากซอยมิตรภาพ28 ได้ปล่อยนำ้ที่ล้างอาหารทะเลเช่นปลาหมึกออกมายังทางถนนสาธารณะ ทำให้ผู้สัญจรไปมาบริเวณนั้นได้รับความเดือดร้อนคือเหม็นคาวและส่งกลิ่นเหม็นมากเวลาฝนตก เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./011 08 ต.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 256/46 ซ.อนามัย 6 ฝาท่อกำลังจะหล่น หน้าซอย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./031 08 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถนนบ้านกอก ซอย 16 หน้าหอพักรพีพร 1 จุด และซอย บ้านกอก 18/1 2จุด ข้างหอวังทอง 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./004 08 ต.ค. 2558   ถนนชำรุด บริเวณ ซอย เมตตา ถ.กลางเมือง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./030 08 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าแสงจันทร์ แตก โคมไฟชำรุด บริเวณ ถ.เทพารักษ์ สี่แยก ศาลเด็กเยาวชน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./005 08 ต.ค. 2558   ขอถังขยะ จำนวน 6 ถัง บริเวณศาลาชุมชน ศรีฐาน 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อช./010 08 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ถ.ชัยพฤกษ์ และ ถ.ศรีจันทร์ ชุมชนศรีฐาน 4 ใกล้วัดจอมศรี ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./010 08 ต.ค. 2558   ดูดล้างท่อระบายน้ำ ในซอยศรีชนะ มีท่อระบายน้ำส่งกลิ่นออกมา ถ.โพธิสาร 15 โนนทัน 2 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./029 08 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยโพธิสาร 15 ปากทางข้างซ้ายมืิอ โนนทัน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./009 07 ต.ค. 2558   ขอรถเกรด บริเวณ ซอยมงคลดี ถ.เหล่านาดี ชุมชน 95 ก้าวหน้านคร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./009 07 ต.ค. 2558   ฝาบ่อพักชำรุด 1 บ่อ บริเวณ หน้าหอพัก อิ่มสุขอพาร์ทเม้นต์ คุ้มโนนทอง ถ.รอบบึง เลขที่ 138 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./004 07 ต.ค. 2558   นกพิราบ เกาะสายไฟเป็นจำนวนมาก แพร่ตัวไร ใส่บ้านระแวกนั้น บริเวณร้านขายกาแฟ ตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์ ถ.หน้าเมือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./028 07 ต.ค. 2558   ขอเพิ่มไฟฟ้า ส่องสว่างถนน บริเวณซอยวีระวรรณ 1 หัวมุมซอย นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./027 06 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ เป็นหลอดนีออน ดับตลอดสาย ใน ถ.กสิกรสำราญ หน้าปากซอยจะเป็นร้านแม่มดเดิม และไฟดับซอย กสิกรสำราญ 3 และ 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./008 06 ต.ค. 2558   ขอป้ายจราจรห้ามเข้า บริเวณสอนเสริมหลักสูตร ตลาดโต้รุ่งเก่า ถ.ร่วมจิตร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./007 06 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หน้ากองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 ถ.หลังศูนย์ราชการ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./026 06 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 2/50 ถ.เหล่านาดี 4/4 จำนวน 2 จุด ใกล้ ๆ กัน หมู่บ้านนักกีฬา เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./025 06 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 97/1 และ เลขที่ 95 หมู่บ้านผู้พิพากษา ถ.กลางเมือง ตรงข้ามโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./008 06 ต.ค. 2558   ฝาระบายน้ำชำรุด บริเวณ เลขที่ 182/69/62 ซ.ศรีจันทร์ 17 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./024 06 ต.ค. 2558   โคมไฟฟ้าชำรุด เลขที่ 182/69/62 ซ.ศรีจันทร์ 17 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./023 06 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าไม่ดับ ติดตลอดวัน บริเวณ หมู่บ้านโพธิ์บัลลังก์ทอง ซอย 18 ตลอดทั้งซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./022 06 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยอดุลยาราม 4 หน้าซีมา เพลส หอพัก หลอดไฟฝั่งตรงข้าม 1 หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./021 06 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออนยาว 2 หลอด ซ.จันทร์เจริญ หลังตึก จีเอฟ เลยมิตรภาพ 32 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./003 06 ต.ค. 2558   ทางเท้าแตกชำรุด บริเวณ ถ.ประชาสำราญ ทางเข้าโรงแรมพูลแมน หน้าเทศบาล ขอนแก่น สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./020 06 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน ซอยหลังศูนย์ราชการ 14/2 หน้าบ้านเลขที่ 229/2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./019 05 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ศรีจันทร์ 23 ซอย 1 และหัวมุมซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./007 05 ต.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ สุขศิริอพาร์ทเม้นต์ ถ.ชัยณรงค์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./006 05 ต.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ พากสายไฟ บริเวณ ถ.ชีท่าขอน ต้นคูณพาดสายไฟ ตรงข้ามร้านเติมรมย์ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./018 05 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณสถานีตำรวจ ถ.ชีท่าขอน จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./015 05 ต.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน เสาหน้าบ้านเลขที่ 44/18 บริเวณด้านทิศตะวันออก ของบึง สวนสาธารณะบึงหนองแวงตราชู เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]