.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   13 ธันวาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อส./238 10 ก.ค. 2558   กลิ่นรบกวน จาการเลี้ยงแพะข้างโรงเรียน บริเวณข้างโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./1121 10 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอย 4 ดอนหญ้านาง 2 ถ.ราษฎร์คนึง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1120 10 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน หลัง รร.มณีอนุสรณ์ ซ.สุมงคล หลังโรงอวน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./373 10 ก.ค. 2558   บ่อพักน้ำชำรุด บริเวณถนนในชุมชนหลักเมือง นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ฟ./1119 10 ก.ค. 2558   ขอติดตั้งหลอดไฟในซอย บริเวณซอย ราษฎร์คนึง 35 แยกซ้าย ซอย 2 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./372 10 ก.ค. 2558   ขอวางท่อระบายน้ำ เลขที่ 20/30 ซ.ราฎร์คนึง 23 โนนชัย 3 นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อป./080 10 ก.ค. 2558   ขอให้ตัดต้นไม้ใหญ่ ในบริเวณมูลนิธิลูกรัก บริเวรซอยโพธิสาร 3 ถ.โพธิสาร
ฟ./1118 10 ก.ค. 2558   ขอเพิ่มหลอดไฟ ส่องสว่าง ข้างมางเดิน (ขอชุดโคม + หลอดไฟ ) บริเวณซอย กสิกรทุ่งสร้าง 15 เป็นซอยแคบ นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ถ./116 10 ก.ค. 2558   ขอเปิดทางทำถนน บริเวณซอยพัทยา 3 แยก 1 ระยะทาง 36 เมตร นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อส./237 10 ก.ค. 2558   สุนัข หน้าบ้านเลขที่ 93/133 มีสุนัขอุจจาระ + ปัสสาวะให้เขาเก็บมูลสัตว์ให้ดี หมาพันธุ์ บางแก้ว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./091 10 ก.ค. 2558   การวางสิ่งกีดขวางสัญจร มีบ้านข้างเคียงวางกกระถางดอกไม้ กีดขวางการสัญจรบริเวณ บ้านเลขที่ 93/133 ซ.น้ำทิพย์ ถ.ชาตะผดุง สำนักปลัดเทศบาล
อช./267 09 ก.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณซอย โพธิสาร 3 จุดเดิม ออกจากสายไฟ เป็นต้นไผ่ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./079 09 ก.ค. 2558   ต้นไม้ล้ม ขวางถนน บริเวรซอย 31/3 ถ.ศรีจันทร์ แถวป่ากลางเมือง 2 ต้น
ฟ./1117 09 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ทุกซอย ชุมชนหนองแวงเมืองเก่า 3 ถ.กลางเมือง ฝั่งหนองแวง 1 ถ.เหล่านาดี ช่วงวัดกลาง ดับตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1112 09 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดแสงจันทร์ ตั้งแต่บริเวณ สี่แยกถ.กลางเมือง ตัดกับ ถ.เหล่านาดี ลงไปจนถึงบึงหน้าวัดกลาง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./235 09 ก.ค. 2558   ขอถังขยะ บริเวณ หอพักไทยปราณี ซอย 1/4 ถ.รถไฟ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./371 09 ก.ค. 2558   ท่อระบายน้ำชำรุด ซอย วุฒาราม 10 บ้านขนมเรไร และ จุดที่ 2 จะเป็นทางแยกประปา ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./115 09 ก.ค. 2558   ฟุตบาทยุบเป็นหลุม บริเวณ เลขที่ 3/2 ถ.ศรีจันทร์ หนองใหญ่ 1 ใกล้ร้านอาหารปักใต้ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1111 09 ก.ค. 2558   ขอไฟสว่างในซอย ถ.เหล่านาดี 4 เลขที่ 49 และ ซอย 4/1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1110 09 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.วุฒาราม 4 หลอดที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1109 09 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ปากซอยอารมณ์สุข ถ.โพธิสาร 15 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1108 09 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซ.ศรีมารัตน์ 14 ปากซอยเสาที่ 2 ถ.ศรีมารัตน์ 12 ซ.ไกรเลิศ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./1107 09 ก.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หมู่บ้านเรา 2 เลขที่ 254/16 ข้าง ต.ช.ด. หนองใหญ่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./370 09 ก.ค. 2558   ขอวางท่อระบายระบายน้ำ ซ.ศรีมารัตน์ 28 , 28/1 , และ 30 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อส./234 09 ก.ค. 2558   ขอให้เก็บกิ่งไม้ บริเเวณ ถ.ฉิมพลี 9 , 9/5 ,9/7 โนนทัน 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อท./089 09 ก.ค. 2558   รถถมดินทำความเดือดร้อน บริเวณสำนักงามชุมชนศรีฐาน 2 ใกล้โรงเรียนเทศบาลศรีฐาน สำนักปลัดเทศบาล
อป./078 09 ก.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณเลขที่ 42/28 ซ.อำมาตยื 3 ซอย ตัน สำนักการช่าง
อส./233 09 ก.ค. 2558   เก็บกิ่งไม้ เลขที่ 2/1 ร้านเหล็กหลังคา ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./369 09 ก.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด เลขที่ 25/1 ถ.ประชาสำราญ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./114 09 ก.ค. 2558   ขอขยายไหล่ทาง ซ.ราษฎร์คนึง 18 โนนชัย 1 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448]