.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   23 กรกฎาคม 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./116 03 มี.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ หมู่บ้านรุ่งอรุณ ซอย ที่ 5 บ้านหลังสุดท้าย สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./554 03 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ที่ทำการชุมชน และ หอพักดวงฤดี ซ.ชาตะผดุง 16 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./553 03 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ จำนวน 4 จุด บริเวณ วัดจอมศรี ถ.ศรีจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./552 03 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด 1.ซอยศิลปสนิท 7 สุดซอย หลอดนีออนยาวสายไฟช้อตขาด 2.ซอยศรีมารตน์ 19 หลอดแสงจันทร์ ติดบ้านเลขที่ 111/6 3.ซอยร่วมพํมนากลางซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ 121/31 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./108 03 มี.ค. 2558   ให้มาเก็บขยะติดเชื้อที่คลีนิคนายแพทย์ทวี บริเวณ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง ตัด ถ.ราษฎร์คนึง สามแยกบ้านดอน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
อค./044 02 มี.ค. 2558   ขอให้ตรวจสอบการตั้งวางซุ้มจำหน่ายกาแฟ ร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียน กวดวิชาคเณศวร ติดกับพื้นที่ ข้างที่พักผู้ดดยสาร เป็นพื้นที่อยู่นอกกำแพงของโรงเรียนอนุบาลสวนสน สำนักการช่าง
ฟ./556 02 มี.ค. 2558   ไฟจราจรแยกรื่นรมย์-หน้าเมือง ไม่มีวินาทีขึ้น และหมดไฟเขียวแล้วไม่มีไฟเหลือง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./555 02 มี.ค. 2558   สายไฟเสียบปลั๊กห้อยระโยงระยาง หน้าปากซอยสุมงคล เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./551 02 มี.ค. 2558   ขอเพิ่มไฟ ในซอยหมู่บ้านมั่นคง ในชุมชนหนองใหญ่ 2 ประมาณ 4 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อท./038 02 มี.ค. 2558   บริเวณฝั่งตรงข้าม โรงเรียนกวดวิชา คเณศวร มีการตั้งแผงขายร้านกาแฟ ถ.เหล่านาดีข้าง ๆ ร้านขายกาแฟจะมีศาลาที่พักผู้โดยสารอยู่ด้วย สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./550 02 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.หลังศูนย์ราชการ 14/2 หน้าบ้านเลขที่ 227/46 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./549 02 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน จำนวน 2 หลอด ชุมชนตะวันใหม่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./115 02 มี.ค. 2558   ขอความอนุเคาระห์ ย้ายเศษวัสดุที่วางไว้ในที่ต้องห้ามไปลงในจุดที่เป็นที่ดินของทางหลวงเทศบาล เลียบทางรถไฟซอย 12 กองดินอยู่ในชุมชนสนามกีฬา 1 ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./548 02 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยผิวงาม ต้นซอยอยู่ระหว่างบ้าน แม่นาง หนูเฟื่อง กับตึกแถว เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./547 02 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด 1. ซอยหลังชลประทาน หน้าบ้านพ่อประเสริฐ โยมา 2. ซอยสุขสบาย หน้าบ้านพ่อประสิทธิ คุณไพร ถ.มิตรภาพ 14 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./546 02 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 182/123 ถ.หน้า รพ.จิตเวช ชุมชนหน้า รพ.ศูนย์ฯ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./165 02 มี.ค. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ปากซอย 16 ร้านหัวปลาหม้อไฟเนาวรัตน์ ถ.รอบบึงแก่นนคร สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./545 02 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ซอยโพธิ์ทอง 2 และ ซอย โพธิ์ทอง 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./544 02 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ถ.โพธิสาร ซอย 27 เลขที่ 35 โนนทัน 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./542 02 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ในซอยวัดป่าชัยวัน หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น อร่อยเด็ด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./543 02 มี.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณทางเข้าซอยราษฎร์คนึง 25 บริเวณเลขที่ 28/6 ตู้ เอ ที เอ็ม ธนาคารออมสิน จำนวน 1หลอด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./114 27 ก.พ. 2558   ตัดกิ่งไม้พาดสายไฟ เลขที่ 71/17 ถ.โพธิสาร ชุมชนโนนทัน 9 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อส./107 27 ก.พ. 2558   สุนัขจรจัด เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน ถูกหมาจรั (ไม่มีเจ้าของ) กัด อยากให้ทางเทศบาล ได้มาจับหมาที่ชุมชนด้วย บริเวณซอย ศรีมารัตน์ 21 ศรีมารัตน์ตอนปลาย ก่อนจะถึงตะวันใหม่ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./164 27 ก.พ. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน เลขที่ 133 ถ.มะลิวัลย์ ซอยธนาคารกรุงศรีฯ ถ. มะลิวัลย์ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./541 27 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ช่วงโรงแรมฝันดี ดับทั้งสองฝั่ง ไฟแสงจันทร์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./540 27 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย บริเวณ หลังวัดโพธิ์โนนทัน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./106 27 ก.พ. 2558   มีการปล่อยน้ำเสีย เศษอาหารลงพื้น ที่สาธารณะ หน้าบ้านผู้อื่น บริเวณซอย มิตรภาพ 13 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ฟ./539 27 ก.พ. 2558   ไฟฟ้าดับ ซฮยมิตรภาพ 30 ดับทั้งซอย ในชุมชนหนองแวงตราชู 1 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./105 27 ก.พ. 2558   ขอถังขยะ ในซอยศิลปสนิท 11 ตรงท้ายซอยสุดซอยชุมชน สามเหลี่ยม เป็นซอยตัน อยุ่ท้ายซอยศิลปสนิท 11 มีกองขยะ กองอยู่ 1.ขอให้ไปเก็บขยะด้วย 2.ขอถังขยะ 1 ถัง เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./163 27 ก.พ. 2558   ท่อระบายน้ำอุดตัน บริเวณ ซอยเหล่านาีด 10/ 3 ซอยแยกจากซอย 10 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]