.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   25 กันยายน 2561
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ฟ./887 21 พ.ค. 2558   ขอเพิ่มไฟฟ้า บริเวณซอย มิตรภาพ 19 เข้าทางตึกสีส้ม ประมาณ 100 ม. นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
ท./309 21 พ.ค. 2558   ฝาท่อชำรุด ในซอย สมานมิตร จำนวน 2 ฝา หน้าบ้านเลขที่ 109/41 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./191 21 พ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ ถนนชวนชื่น ด้านโรงเรียนกัลยาณวัตร คุ้มพระลับ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./886 20 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 115/34-33 ซ.ศรีจันทร์ 26 หนองใหญ่ 4 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./885 20 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ หน้าบ้านเลขที่ 196/22 ซ.ศรีจันทร์ 39 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./884 20 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 1. ซอยอภินันท์ ถ.ศิลปสนิท 2.ซ.สุขสบาย ถ.มิตรภาพ 14 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./308 20 พ.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำ แตก ซอยสงวนบุญมาก จำนวน 2 จุด ถ.มิตรภาพ 14 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./883 20 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอย ชาตะผดุง 20 ตลอดสาย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./198 20 พ.ค. 2558   ขอถังขยะ จำนวน 5 ถัง ตลอดแนวซอย เหล่านาดี 12 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./307 20 พ.ค. 2558   ขอรถดูดท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเหล่านาดี 12 เข้าซอยชุมชน ระยะทางประมาณ 400 เมตร ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ท./306 20 พ.ค. 2558   ขอรถดูดท่อระบายน้ำ บริเวณซอย อดุลยาราม 2 ใกล้ร้านสรวลหรรษา สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./058 20 พ.ค. 2558   ตัดต้นไม้ บริเวณเลขที่ 626/1 ซ.กลางเมือง 9
ฟ./882 20 พ.ค. 2558   ขอเพิ่มไฟในซอย บริเวณ ซ.เหล่านาดี 4 1.หน้า PJ อพาร์ทเม้นต์ 2. หน้าบ้านเลขที่ 149 3.หน้าหอพักไออุ่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./881 20 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ บริวณ ตรงข้ามวัดสรีนวล ทางเลี้ยวไปบึงแก่นนคร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./190 20 พ.ค. 2558   ขอหินคลุก ดินลูกรัง บริเวณหมู่บ้านมั่นคง เลขที่ 168/46 ถ.เหล่านาดี สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./057 20 พ.ค. 2558   ตัดต้นไม้กิ่งไม้หล่นหลังคาบ้าน บริเวณด้านหลัง บ้านเลขที่ 3/325 ซอย 2 การเคหะ
ฟ./880 20 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าชำุรุด 1.ซ.ศรีมารัตน์ 17 ตรงข้ามเข้าซอยศาลาอเนกประสงค์ 2.ซ.ศรีมารัตน์ 17 ปากซอยสันติไมตรี 3 3.ซ.ศิลปสนิท 8 สุดซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อช./189 20 พ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ (ต้นจามจุรี ) บริเวณหน้าโรงเรียนพระกุมารเยซู ถ.ชาตะผดุง สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อท./074 19 พ.ค. 2558   รถถมดินทำฝุ่นกระจายเข้าบ้น บริเวณใกล้กับศาลาชุมชน ศรีฐาน 2 ซอยหลังวัดป่าชัยวัน สำนักปลัดเทศบาล
ฟ./879 19 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ซอยหลัง รพ ราชพฤกษ์ ชุมชนศรีฐาน 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./878 19 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ ในซอย 1.ซอยดชคชัยอพาร์ทเม้นต์ ซอยมิตรภาพ 4 หน้าบ้านนางสำราญ 2. ซอยโชคขัย พฃอพาร์ทเม้นต์ ซอยมิตรภาพ 4 หน้าบ้านพ่อจอม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./877 19 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ เลขที่ 227/ ซ.กสิกรทุ่งสร้าง หลอดสั้น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อส./197 19 พ.ค. 2558   ขยะตกค้าง ตรงข้ามโกดัง เพชรวัสดุ ถ.กสิกรทุ่งสร้าง 17 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการสาธารณสุขฯ
ท./305 19 พ.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณซอย กสิกรทุ่งสร้าง 17 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./304 19 พ.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำไม่มี ฝาปิด บริเวณ ซ.กสิกรทุ่งสร้าง 23 หัวมุมสี่แยก สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./303 19 พ.ค. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด ขอเปลี่ยนเป็นฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 2 ฝาบรฺเวณ ซอย แม่ทองใบ ถ.มิตรภาพ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./876 19 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าชำรุด บริเวณ เลขที่ 49/120 ซ.สุขสบาย 2 โนนทัน 3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./875 19 พ.ค. 2558   ไฟฟ้าดับ 3 จุด ซอยเข้าตลาด างลำภู ถ.ศรีจันทร์ ซอยตรงข้ามประตูแบงคืชาติปากซอยเป็นร้านขายชุดนักเนียน แสงสุวรรณ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./069 18 พ.ค. 2558   ผมเห็นมีการรื้อวัดหลวงพ่อทองคำที่บึงทุ่งสร้างเพราะมีการรุกล้ำที่หลวง ในกรณีเดียวกันอยากทราบว่าทางเทศบาลจะรื้อสิ่งปลูกสร้างอื่นๆหรือไม่ที่รุกล้ำทางสาธารณะชัดเจน ยกตัวอย่างเช่นถนนกสิกรทุ่งสร้างหน้า ออป.ซึ่งตอนนี้กำลังสร้างห้องแถวต่อขยายและกำลังจะแล้วเสร็จ เห็นได้ชัดเจนว่ารุกล้ำเข้ามาในแนวเสาไฟฟ้าหลายเมตรมาก ทางเทศบาลมีการดำเนินการอย่างไรบ้างสำหรับผู้รุกล้ำ ถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นคงต้องร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดต่อไป สำนักการช่าง
อช./188 18 พ.ค. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ ซอยศรีจันทร์ 10 ภายในซอย ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426]