.. ท่านสามารถแจ้งและติดตามเรื่องร้องทุกข์ได้ผ่านระบบ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ โทร. 043-271-261
แบบฟอร์มคำร้อง Online
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ เทศบาลนครขอนแก่น
** โปรดกรอกข้อมูลให้ละเอียด ครบถ้วน หากท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ใช้ชื่อเป็นนามแฝง ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ไม่ถูกต้อง เทศบาลนครขอนแก่น จะไม่สามารถนำเรื่องของท่านไปดำเนินการได้ เนื่องจากไม่สามารถตอบกลับไปยังท่านได้
** ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ

วัน เดือน ปี ที่ร้องทุกข์ :   19 มีนาคม 2562
เขต : * ชุมชน : *
ชื่อ-สกุล : -
ที่อยู่ :
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Tel :

เรื่องร้องทุกข์ :

ภาพประกอบเรื่องร้องทุกข์ (ถ้ามี) :

 
L O G I N << สำหรับเจ้าหน้าที่ >>
User Name :  
Password :  
สำหรับเจ้าหน้าที่เข้าไปรายงานผลการดำเนินงานของ
ระบบร้องทุกข์เดิม
..คลิ๊กที่นี่..

ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
= ยังไม่รับเรื่อง = รับเรื่องแล้ว = สั่งการแล้ว = เสร็จเรียบร้อยแล้ว
กรอกข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อค้นหาคำร้อง

ชื่อ : สกุล :

เลขที่ ว/ด/ป ร้องทุกข์ เรื่องร้องเรียน ผลการดำเนินการ
รับเรื่องแล้ว
รายละเอียด ภาพก่อน ภาพหลัง พิจารณา หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อช./053 11 พ.ย. 2558   ขอดินถมหน้าศาลปู่แสง(ข้างดับเพลิงหนองแวงตราชู1) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./057 11 พ.ย. 2558   ขอความอนุเคราะห์ขอรถดูดน้ำออกจากใต้ถุนตึกร้างGF บริเวณซอยมิตรภาพ34 เพราะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง มียุงเป็นจำนวนมาก ประชาชนที่พักบริเวณนั้นเสี่ยงต่อการเป็นไข้เลือดออก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ฟ./184 11 พ.ย. 2558   ขอความอนุเคราะห์ขอช่างไฟฟ้าประจำงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2558ที่บึงสาธารณะบึงหนองแวงตราชู1 จำนวน 1 ท่าน เพราะมีปัญหากระแสไฟฟ้าไม่พอทำให้ไฟฟ้าดับเวลาจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่สำเร็จลุล่วงไปตลอดงาน เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ถ./018 11 พ.ย. 2558   ถนนเป็นหลุมบริเวณหน้าร้านขายโจ็ก,ต้มเส้น ถนนเสรีสัมพันธ์ตรงข้ามหอพักสิริชล(บริเวณนี้เคยมาทำแล้วครั้งหนึ่งแต่ยังเป็นหลุมเหมือนเดิม) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./052 11 พ.ย. 2558   ขอความอนุเคราะห์ยืมเต้นท์ 2 หลัง หลอดไฟฟ้า 20 หลอด เพื่อจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2558 ที่บึงสาธารณะบึงหนองแวงตราชู1 ในวันพุธที่25พฤศจิกายน 2558 สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อช./051 11 พ.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นลำ้ถนนสาธารณะบริเวณตรงข้ามร้านเนื้อย่างชิดชลถนนมิตรภาพ34(GF) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อป./009 11 พ.ย. 2558   อยากให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่บริเวณริมบึงทุ่งสร้าง ช่วง (พื้นที่บริเวณริมบึงฯ ข้างคลองบำบัดน้ำเสีย ถนนเส้นหลังโรงแรมเซ็นทาร่า) จะเป็นพื้นที่ป่ารกมาก วัยรุ่นเฉพราะกลุ่มใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมทางเพศ อยากให้ทางเทศบาลแก้ปัญหาในเรื่องนี้ โดยอาจจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตัดหญ้าบริเวณนั้นให้โล่งเตียน ครับ รูปที่แนนมาคือรูปช่วงฤดูแล้วซึ่งมันโล่งแล้ว แต่ ตอนนี้ รกมากครับ เป็นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมอีกด้วย ลิ้งพื้นที่จุดที่ต้องการให้แก้ไข https://www.google.co.th/maps/place/16%C2%B026'29.4%22N+102%C2%B051'08.2%22E/@16.4413044,102.8520907,499m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
ฟ./183 11 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยราษฎร์คนึง 31 แยกซ้ายซอย 2 ต้นที่ 2 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อค./010 11 พ.ย. 2558   มีการถมที่สูง ทำให้เวลาฝนตกมีน้ำซึมไหลเข้าบ้านเป็นดินโคลน ในห้องนอน ข้างบ้านเลขที่ 194/41 ซ.ศรีจันทร์ 39 หมู่บ้านโพธิบัลลังก์ทอง ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
ถ./017 11 พ.ย. 2558   ขอความอนุเคราะห์ ซ่อมถนนประชาสโมสร ซอย 33 บริเวณหน้าหอพัก ขิมแคนโฮม เนื่องจาก มรการขุดวางท่อระบายน้ำ จากบ้านฝั่งตรงข้ามแล้วไมามาซ่อมถนนให้เรียบร้อย ทำให้ถนนเป็นหลุม เวลาฝนตกเกิดน้ำขัง และเนื่องจากเป็นทางออกของหอพักผู้ใช้เส้นทางมาก และมักเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากต้องเบรค กระทัน (ทำไว้ 2 ปีแล้ว ) สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./056 11 พ.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณ หน้าร้านเสริมสวย เจี๊ยบ ซอยบ้านกอก ตรงข้ามเทคโนภาคฯ สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
ท./055 11 พ.ย. 2558   ลอกร่องระบายน้ำ ซอยกสิกรสำราญ 2-4 และซอยแยก ระหว่าง ซอย 2-4 กสิกรสำราญ ต่อเนื่องซอย กลางเมือง 25 ชุมชนคุ้มวัดธาตุอุดตันไม่สามารถระบายน้ำได้ ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./048 11 พ.ย. 2558   ขอรถเกรด ชุมชนโนนทัน8 มีที่ว่างยังไม่มีผู้คนอาศัย ต้นไม้ + หญ้าขึ้นบริเวณข้างทางเป็นจำนวนมาก เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุง บังทัศนียภาพ การสัญจรไม่สะดวก ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./047 11 พ.ย. 2558   ตัดกิ่งไม้ บริเวณ เลขที่ 60/1 ซ.ตรงข้ามวิทยาลัยเทคนิค ถ.ศรีจันทร์ ( ร้าน ช. ศิลป์) ซับซ้อน
(1-3 เดือน)
สำนักการช่าง
อช./046 11 พ.ย. 2558   ขอยืมโต๊ะหน้าขาว จำนวน 10 ตัว เก้าอี้ 30 ตัว ที่หน้าตลาด อ.จิระ ถ.ประชาสโมสร ในวันที่ 13 พ.ย. 2558 ขายอาหารร้านเจ๊ องุ่น เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./181 11 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ ถ.ราษฎร์คนึง ซอย 4 เลี้ยวขวามือเป็นซอยก้างปลา ซอย 2 ไฟดับหลอดนีออนยาว อยู่สุดซอย ซอยที่ 3 เป็นหลอดนีออนยาว สุดซอย เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./180 11 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยวิเศษ สายขาด และซอยศรีมารัตน์ 5 ใกล้โรงเรียนมหาไถ่บ้านน้อย สามเหลี่ยม เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
อป./008 10 พ.ย. 2558   ตัดต้นไม้ ต้นมะขามเทศ ทั้งต้น บริเวณ ข้างศูนย์อนามัย ถ.รอบเมือง ซอยชาตะผดุง 9 เข้าประมาณ 20 เมตร อยู่ด้านขวามือเมื่อเข้าซอย เป็นที่ว่าง
ฟ./179 10 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ ตลอดสาย ถ.รื่นรมย์ ทางรถไฟ ถึง ร้านแฟมมิลี่มาร์ท เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./178 10 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ หน้าโรงเรียนบ้านศรีฐาน ตลอดสาย ถ.มะลิวัลย์ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./053 10 พ.ย. 2558   ฝาท่อระบายน้ำชำรุด บริเวณปากทาง เข้าซอยโพธิ์ทอง ถ.เหล่านาดี สำรวจ/จัดหาวัสดุ
(8-30 วัน)
สำนักการช่าง
อป./007 10 พ.ย. 2558   ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ใหญ่ กำลังจะล้มทับ บริเวณด้านหลัง เค เอฟ ซี ตลาดต้นตาล
ฟ./177 10 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณซอยประชาสโมสร 27 ถ.ประชาสโมสร เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ท./052 10 พ.ย. 2558   ขอให้ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ซอยโพธิ์ทอง ถ.เหล่านาดี ให้สามารถระบายน้ำได้สะดวก นโยบาย
(รอเข้าแผน)
สำนักการช่าง
อค./009 10 พ.ย. 2558   ขอวามอนุเคราะห์ ย้ายเสาโทรศัพท์ ออกจากเขตชุมชน บริเวณ ซอยประชาสโมสร 27 ถ.ประชาสโมสร สำนักการช่าง
ฟ./182 10 พ.ย. 2558   เมื่อวันที่ 7/11/58 ช่วงเวลาประมาณ 6.00 น. เกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายใน ซอยประชาสโมสร 27 และไฟ้ไหม้บริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างสายไฟและเสาไฟ ส่งผลให้ไฟฟ้าส่องสว่าง(สาธารณะ) ภายในซอยเกิดการชำรุด ทั้งโคมไฟ,สายไฟ และหลอดไฟนีออนแบบยาว ชำรุด จำนวน 3 ต้น แต่หลอดไฟบริเวณปากซอยยังใช้งานได้ตามปกติ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./176 10 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 139/67 ซอยชาตะผดุง 5 จำนวน 2 จุด เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./175 10 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ หลอดนีออน บริเวณ ซอยตรงข้ามหน้าบ้านเลขที่ 446/5 ซอย กลางเมือง 17 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./174 10 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ บริเวณ เลขที่ 97/15 ซ.ชาตะผดุง 2/3 เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง
ฟ./173 10 พ.ย. 2558   ไฟฟ้าดับ 1.หน้าบ้านเลขที่ 88/13 ซอยสมานมิตรหลอดนีออน 2.หน้าบ้านเลขที่ 82/4 ซอยศรีชนะ เร่งด่วน
(1-7 วัน)
สำนักการช่าง

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273][274][275][276][277][278][279][280][281][282][283][284][285][286][287][288][289][290][291][292][293][294][295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308][309][310][311][312][313][314][315][316][317][318][319][320][321][322][323][324][325][326][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340][341][342][343][344][345][346][347][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361][362][363][364][365][366][367][368][369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381][382][383][384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406][407][408][409][410][411][412][413][414][415][416][417][418][419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432][433][434][435][436][437][438][439][440][441][442][443][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453][454][455][456][457][458][459][460][461][462][463][464][465][466][467][468][469][470][471][472][473][474][475][476][477][478][479][480]